Prinsjesdag – Belastingplan 2022, de belangrijkste wijzigingen

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
29 september 2021

In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk kleine wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Met name op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. Het pakket Belastingplan 2022 is daarmee beleidsmatig een stuk kleiner dan vorige jaren, passend bij de demissionaire status van het huidige kabinet. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor u als zorgondernemer.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt verder. In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155. Let op: de zelfstandigenaftrek zal jaarlijks dalen tot € 3.240 in 2036.

Verhoging Milieu-investeringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) kent drie categorieën van milieu-investeringen. Categorie I wordt uitgebreid met bepaalde groene investeringen, waaronder een lichte elektrische bestelauto en een ondergrondse waterberging. Bovendien stijgt de MIA voor categorie I van 36 naar 45%. De MIA voor categorie II stijgt van 27 naar 36%. Voor categorie III stijgt de MIA van 13,5 naar 27%. Let op: Als het budget voor de MIA eenmaal is behaald, wordt deze niet meer toegewezen. Het budget voor de periode 2022-2024 wordt verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor € 144 miljoen.

Tarief vennootschapsbelasting

In 2021 gelden de volgende vennootschapsbelastingtarieven: over de eerste € 245.000 winst 15% en over het meerdere 25%. Vanaf 2022 betaalt een besloten vennootschap over de eerste € 395.000 15%. Een daling van maar liefst 10%-punt over een extra deel van € 150.000.

Vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is voor het jaar 2021 tijdelijk verhoogd. De vrije ruimte bedraagt in 2021 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000, plus 1,18% van het meerdere. Deze verruiming biedt werkgevers mogelijkheden om hun werknemers in de moeilijke C-19 tijd extra tegemoet te komen, bijv. door het verstrekken van een cadeaubon of om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken, naast de mogelijkheden die er al zijn. Vanaf 2022 geldt deze verruiming echter niet meer. Dit betekent dat de vrije ruimte vanaf 1 januari 2022 weer de ‘normale’ 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 bedraagt, plus 1,18% over het meerdere.

Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding

Praktijkhouders mogen vanaf 1 januari 2022 aan hun werknemers een belastingvrije vergoeding voor thuiswerken gaan verstrekken van maximaal € 2 per thuiswerkdag. Het mag ook een vaste vergoeding zijn volgens een structureel thuiswerkpatroon. De werkgever kan per dag of de thuiswerkkostenvergoeding, of de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer geven.

Tarief overdrachtsbelasting en onvoorziene omstandigheden

Als een natuurlijk persoon een woning verkrijgt die voor hem als hoofdverblijf gaat dienen, hoeft hij maar 2% (of soms zelfs geen) overdrachtsbelasting te betalen. Bij het toetsen aan dit hoofdverblijfcriterium kan men al rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen na de verkrijging, bijvoorbeeld overlijden of schenking. Deze bepaling wordt verder versoepeld. Men mag ook aan de hand van een verklaring rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de levering. Belangrijk is dat de verkrijger voor het moment van de onvoorziene omstandigheid de intentie had om de woning als hoofdverblijf te gaan gebruiken, maar door deze omstandigheid hier niet meer toe in staat is.

Afbouw voordeel elektrische auto

Op de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak mag men in 2021 voor elektrische auto’s en andere auto’s zonder CO2-uitstoot 10% korting toepassen. Een paar uitzonderingen daargelaten, is deze korting hooguit € 4.500 (berekend over max. € 45.000 cataloguswaarde). Per 1 januari 2022 daalt de korting naar 6% en is dan maximaal € 2.100 (berekend over max. € 35.000). In 2023 is de korting hooguit € 1.800 (berekend over max. € 30.000). Let op: per 2025 komt er een verdere verlaging van de korting. De korting zal dan 5% bedragen met een maximum van € 1.500.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

, , , , , , , , ,
Deel dit artikel