Prof. dr. Das: ‘Woordkeus en nonverbale communicatie hebben veel invloed op hoe de patiënt een boodschap ontvangt’

mm
Frank van Wijck
Redactioneel,
3 mei 2020

Bij het overbrengen van een boodschap gaat het niet alleen om wát er wordt verteld, maar ook om hóe dat wordt gedaan. Zeker voor artsen en andere zorgprofessionals is het essentieel om daar rekening mee te houden. Een patiënt die slecht nieuws te horen krijgt, moet dat eerst kunnen verwerken voordat hij weer in staat is informatie tot zich te nemen. En de compliance van een patiënt die geneesmiddelen nodig heeft, wordt niet hoger door hem streng toe te spreken over wat er gebeurt als hij dit niet doet.

Prof. dr. Enny Das is hoogleraar communicatie en beïnvloeding bij de Radboud Universiteit en is daarmee gespecialiseerd in hoe je een boodschap op een zodanige manier kunt brengen dat de ontvanger doet wat je wilt. Ze richt zich hiermee specifiek op de gezondheidszorg. “Ik ben erop gericht persuasieve gezondheidscommunicatie toe te passen op interpersoonlijke communicatie”, vertelt ze, “en daarin valt nog veel winst te boeken. In de medische wetenschap weten professionals natuurlijk heel goed welke boodschap ze moeten communiceren aan hun patiënten, maar ze kennen niet altijd de talige elementen of de vormelementen die eraan kunnen bijdragen dat de patiënt ook uit de voeten kan met wat wordt gezegd. De woordkeus speelt hierbij een belangrijke rol, net als de nonverbale communicatie.”

Professor dr. Enny Das

Luisteren en neutrale woorden gebruiken

Das heeft verschillende concrete tips om de communicatie te optimaliseren. “De eerste is misschien heel voor de hand liggend”, zegt ze, “namelijk de patiënt bij binnenkomst even rustig de kans geven om zijn verhaal te vertellen zonder daar meteen

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Deel dit artikel