DOQ

Prof. dr. Dekker: ‘Niet bang zijn voor technologische ontwikkelingen’

Prof. dr. Lukas Dekker is cardioloog-elektrofysioloog bij het Catharina Ziekenhuis en recent benoemd tot hoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven. In die rol ontwikkelt hij oplossingen voor patiënten met boezemfibrilleren, maar houdt hij zich ook bezig met het koppelen van technologie aan de klinische praktijk. “Wij willen de individuele patiënt beter leren begrijpen met sensoren, beeldvormingstechnieken en artificiële intelligentie.”

Cardioloog-elektrofysioloog prof. dr. Lukas Dekker werd onlangs benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven met als leeropdracht “Technology for outcome-driven cardiac care”.In dat kader werkt hij aan technologische oplossingen voor patiënten met hartritmestoornissen, met name boezemfibrilleren. Daarbij speelt de rek van het hart een grote rol: mensen die door een lekke hartklep, hoge bloeddruk of slaapstoornissen een overrekte boezem hebben, hebben meer kans op de aandoening.

Ablatie bij boezemfibrilleren

Dekker: “Wij doen onderzoek naar het definitief verhelpen van boezemfibrilleren door ablatie: het bewerken van het hart door bevriezing of verwarming.” Die techniek bestaat al 25 jaar, maar Dekker ontwikkelt deze verder. “Het traditionele concept is dat de littekens de geleiding van het hart beïnvloeden, maar er zijn ook aanwijzingen dat ze hun effect sorteren op een andere manier: door de elasticiteit van het hart te beïnvloeden en de rek van het hart te verminderen. Als je dat op een slimme manier berekent en toepast, ben je veel sneller klaar met een eenvoudigere, efficiëntere ingreep.”

Cardioloog-elektrofysioloog prof. dr. Lukas Dekker

Plaats van technologie

Dekkers werkzaamheden op het gebied van de cardiologie staan symbool voor de rest van zijn leeropdracht: het onderzoeken van de plaats van technologie in de huidige gezondheidszorg. “Er komen steeds meer technische ontwikkelingen, terwijl we ook staan voor uitdagingen zoals bekostiging.” Hij wil daarom een brug slaan tussen technologie en value based healthcare. “Wij willen de individuele patiënt beter leren begrijpen met sensoren, beeldvormingstechnieken en artificiële intelligentie (AI). Bij hartritmestoornissen weten we bijvoorbeeld pas na een katheterablatie wat het effect was van de behandeling. Dat kan efficiënter.”

Samenwerken

Dekker is een van de oprichters van het e/MTIC (Eindhoven Medtech Innovation Center), een samenwerkingsverband van de TU/e, Philips, slaapcentrum Kempenhaeghe, het Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. In dat verband hoopt hij te kunnen werken aan technologie die hem in staat stelt om per patiënt de beste behandeling te kiezen. Een stijlbreuk met de traditionele benadering, zegt Dekker. “Vroeger ontwikkelde je een techniek en moest je die testen op grote groepen mensen tot hij statistisch significant bleek. Maar we behandelen geen groepen patiënten: wij behandelen individuen.”

Wederzijds begrip

Voor technologie volwaardig deel uit kan maken van value-based healthcare, denkt Dekker dat er wederzijds begrip nodig is tussen behandelaars en ingenieurs.“We weten al dat computers onze röntgenfoto’s beter kunnen beoordelen dan wijzelf; in de toekomst zal dat ook voor echo’s en MRI’s gaan gelden. Dus als je een database met dergelijke informatie koppelt aan patiëntprofielen, kunnen we beter individuele voorspellingen maken. Maar daarvoor ontbreekt de benodigde koppeling tussen behandelaars en ingenieurs nog wel.” De omgeving van Eindhoven is een vruchtbare omgeving voor zo’n interactie, vindt Dekker. “Met e/MTIC hebben we in korte tijd een grote stap in de juiste richting gezet. We zijn grote projecten aan het optuigen waarbij verschillende disciplines veel van elkaar leren.”

Technologie als antwoord

Dekker probeert nu cardiologen in opleiding in aanraking te brengen met technologie. “Mijn boodschap is: open je ogen voor technologie en wees er niet bang voor. Ons werk wordt niet makkelijker door alle protocollen en wetgeving op het gebied van privacy en aansprakelijkheid. Het zou jammer zijn als wij artsen steeds meer in onze schulp kruipen. We moeten iets doen om de zorg betaalbaar te houden, en technologie kan ons daarbij helpen.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx