DOQ

Prof. dr. Dekker: ‘Niet bang zijn voor technologische ontwikkelingen’

Prof. dr. Lukas Dekker is cardioloog-elektrofysioloog bij het Catharina Ziekenhuis en recent benoemd tot hoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven. In die rol ontwikkelt hij oplossingen voor patiënten met boezemfibrilleren, maar houdt hij zich ook bezig met het koppelen van technologie aan de klinische praktijk. “Wij willen de individuele patiënt beter leren begrijpen met sensoren, beeldvormingstechnieken en artificiële intelligentie.”

Cardioloog-elektrofysioloog prof. dr. Lukas Dekker werd onlangs benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven met als leeropdracht “Technology for outcome-driven cardiac care”.In dat kader werkt hij aan technologische oplossingen voor patiënten met hartritmestoornissen, met name boezemfibrilleren. Daarbij speelt de rek van het hart een grote rol: mensen die door een lekke hartklep, hoge bloeddruk of slaapstoornissen een overrekte boezem hebben, hebben meer kans op de aandoening.

Ablatie bij boezemfibrilleren

Dekker: “Wij doen onderzoek naar het definitief verhelpen van boezemfibrilleren door ablatie: het bewerken van het hart door bevriezing of verwarming.” Die techniek bestaat al 25 jaar, maar Dekker ontwikkelt deze verder. “Het traditionele concept is dat de littekens de geleiding van het hart beïnvloeden, maar er zijn ook aanwijzingen dat ze hun effect sorteren op een andere manier: door de elasticiteit van het hart te beïnvloeden en de rek van het hart te verminderen. Als je dat op een slimme manier berekent en toepast, ben je veel sneller klaar met een eenvoudigere, efficiëntere ingreep.”

Cardioloog-elektrofysioloog prof. dr. Lukas Dekker

Plaats van technologie

Dekkers werkzaamheden op het gebied van de cardiologie staan symbool voor de rest van zijn leeropdracht: het onderzoeken van de plaats van technologie in de huidige gezondheidszorg. “Er komen steeds meer technische ontwikkelingen, terwijl we ook staan voor uitdagingen zoals bekostiging.” Hij wil daarom een brug slaan tussen technologie en value based healthcare. “Wij willen de individuele patiënt beter leren begrijpen met sensoren, beeldvormingstechnieken en artificiële intelligentie (AI). Bij hartritmestoornissen weten we bijvoorbeeld pas na een katheterablatie wat het effect was van de behandeling. Dat kan efficiënter.”

Samenwerken

Dekker is een van de oprichters van het e/MTIC (Eindhoven Medtech Innovation Center), een samenwerkingsverband van de TU/e, Philips, slaapcentrum Kempenhaeghe, het Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. In dat verband hoopt hij te kunnen werken aan technologie die hem in staat stelt om per patiënt de beste behandeling te kiezen. Een stijlbreuk met de traditionele benadering, zegt Dekker. “Vroeger ontwikkelde je een techniek en moest je die testen op grote groepen mensen tot hij statistisch significant bleek. Maar we behandelen geen groepen patiënten: wij behandelen individuen.”

Wederzijds begrip

Voor technologie volwaardig deel uit kan maken van value-based healthcare, denkt Dekker dat er wederzijds begrip nodig is tussen behandelaars en ingenieurs.“We weten al dat computers onze röntgenfoto’s beter kunnen beoordelen dan wijzelf; in de toekomst zal dat ook voor echo’s en MRI’s gaan gelden. Dus als je een database met dergelijke informatie koppelt aan patiëntprofielen, kunnen we beter individuele voorspellingen maken. Maar daarvoor ontbreekt de benodigde koppeling tussen behandelaars en ingenieurs nog wel.” De omgeving van Eindhoven is een vruchtbare omgeving voor zo’n interactie, vindt Dekker. “Met e/MTIC hebben we in korte tijd een grote stap in de juiste richting gezet. We zijn grote projecten aan het optuigen waarbij verschillende disciplines veel van elkaar leren.”

Technologie als antwoord

Dekker probeert nu cardiologen in opleiding in aanraking te brengen met technologie. “Mijn boodschap is: open je ogen voor technologie en wees er niet bang voor. Ons werk wordt niet makkelijker door alle protocollen en wetgeving op het gebied van privacy en aansprakelijkheid. Het zou jammer zijn als wij artsen steeds meer in onze schulp kruipen. We moeten iets doen om de zorg betaalbaar te houden, en technologie kan ons daarbij helpen.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx