DOQ

Prof. dr. Postmus, hoogleraar Longziekten: ‘Bevolkingsonderzoek naar longkanker gaat veel kosten, maar levert vooral veel op’

Bij patiënten die de diagnose longkanker krijgen, wordt eerst gekeken of het mogelijk is om de tumor operatief te verwijderen. Dat gebeurt tot nu toe standaard door middel van lobectomie, waarbij de hele longkwab waar de tumor zich bevindt wordt weggenomen. Prof. dr. Piet Postmus, hoogleraar Longziekten aan het LUMC, onderzoekt of bij kleine asymptomatische tumoren ook een beperktere operatie mogelijk is. “Bij ruim twintig procent van de geopereerde patiënten is er kans dat er opnieuw longkanker ontstaat. Als de longcapaciteit dan nog goed genoeg is, is een nieuwe operatie een reële mogelijkheid.”

De gangbare aanpak bij een operatie bij longkanker is het verwijderen van de tumor en de lymfeklieren eromheen. Met het wegnemen van een longkwab wordt daar doorgaans aan voldaan. “Als je een van de vijf longkwabben verwijdert, heb je dus een verlies van ruwweg twintig procent aan longcapaciteit”, zegt prof. dr. Piet Postmus, hoogleraar Longziekten aan het LUMC. “Dit terwijl patiënten met longkanker vaak al een beperktere capaciteit hebben door het vele roken. Wat als die patiënten nog een keer terugkomen met longkanker? Bij ruim twintig procent van de geopereerde patiënten is er kans dat er opnieuw longkanker ontstaat. Als de longcapaciteit dan nog goed genoeg is, is een nieuwe operatie een reële mogelijkheid.”

Segmentectomie

Bij kleine tumoren zonder uitzaaiingen in nabijgelegen lymfklieren is lobectomie niet nodig, maar kan het wegnemen van het segment met de tumor erin volstaan. Dat betekent onder andere kleiner operatietrauma en beter behoud van longcapaciteit. Van tevoren kan de patholoog het histologische type van een tumor bepalen en op grond daarvan het groeipatroon voorspellen. Daarnaast kan een PET-scan meten hoeveel suiker een tumor opneemt, want de metabole activiteit zegt iets over hoe snel de tumor uitzaait. Of de segmentectomie afdoende kan zijn, kan ook tijdens de operatie bepaald worden aan de hand van een vriescoupe of snelcoupe.

Prospectief onderzoek

“Of deze op retrospectief onderzoek gebaseerde veronderstellingen echt toepasbaar zijn, zal moeten blijken in prospectief onderzoek”, stelde Postmus in zijn oratie eind maart. Er zijn plannen om dit te doen binnen het recent opgezette kankernetwerk in ziekenhuizen in Den Haag, Gouda, Delft en Leiden. “Daarvoor moet nog heel wat gebeuren”, zegt Postmus. “We zijn bezig met het verwerven van subsidie om ondersteunend personeel aan te trekken om dit goed te doen.”

Vroegdiagnostiek longkanker

Het grootste probleem bij longkanker is dat de patiënten zich meestal pas melden als de tumoren al uitgezaaid zijn. Vroegdiagnostiek is daarom cruciaal. Postmus verwijst naar de positieve resultaten van de National Lung Cancer Screening Trial in de Verenigde Staten in 2011. De hoogleraar pleit daarom voor bevolkingsonderzoek, vergelijkbaar met onderzoeken naar borst-, darm- en baarmoederhalskanker.

Wie zouden er dan in aanmerking moeten komen voor bevolkingsonderzoek naar longkanker? “Het gaat in de NELSON-studie (Nederlandse screeningstudie naar longkanker, red.) om mensen in de leeftijd van vijftig tot vijfenzeventig jaar die jaarlijks tenminste dertig pakjes roken of hebben gerookt en die minder dan tien jaar geleden zijn gestopt”, vertelt Postmus. “De screeningstudie strekt zich uit over vijfenhalf jaar. Na een eerste CT-scan volgde er na een jaar weer een, twee jaar daarna nog een en tweeënhalf jaar later de laatste. Het is belangrijk dat de einduitkomsten van de NELSON-studie, snel worden gepubliceerd”, zegt de hoogleraar, “al tonen de vele publicaties en proefschriften uit deze grote studie de effecten al aan.” Voor bevolkingsonderzoek is het nodig om een hele infrastructuur op te tuigen. “Dat gaat zeker veel kosten”, merkt Postmus op. “Maar het levert vooral veel op.”

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx