DOQ

Prof. dr. Van den Berg-Vos: ‘Neurologen kunnen veel leren van hoe huisartsen naar onze strokepatiënten kijken’

Een betere en intensievere samenwerking rond de zorg voor patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding. Maar ook: stroke beter op het netvlies van huisartsen krijgen. Dat is waar prof. dr. Renske van den Berg-Vos, eerder dit jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Vasculaire Neurologie, zich met haar leerstoel op richt. “In ons vakgebied zijn de behandelmogelijkheden in de acute fase de afgelopen paar jaar revolutionair toegenomen. Daar moet de zorg verder op worden ingericht.”

Er verandert veel op het gebied van de strokezorg, zegt prof. dr. Renske van den Berg-Vos, bijzonder hoogleraar Vasculaire Neurologie aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Ze doelt op de vorderingen op het gebied van intraveneuze trombolyse (IVT) en endovasculaire thrombectomie (EVT). “We dachten dat die behandelingen niet meer effectief waren na respectievelijk de eerste 4, 5 of 6 uur na een infarct. Patiënten die ‘s ochtends ontwaakten met een herseninfarct, konden we niet meer behandelen.” Uit recent onderzoek blijkt dat deze patiënten soms een goede collaterale bloedvoorziening hebben, die het kwetsbare gebied rond het infarct in leven houdt. “Nieuwe studies tonen aan dat we in een selecte groep patiënten de behandeltijd met IVT of EVT kunnen opschuiven tot 24 uur”, zegt ze. “In ons vakgebied is dat revolutionair.”

Bijzonder hoogleraar Vasculaire Neurologie prof. dr. Renske van den Berg-Vos
(Foto: AUMC)

Waardegedreven zorg

Niet alleen de behandeling van strokepatiënten, maar ook het zorglandschap rond hen verandert. “Ziekenhuizen en verpleeghuizen fuseren tot grote ketens. In Amsterdam zijn nu nog maar twee grote centra die zich bezighouden met acute strokezorg: OLVG en AUMC.” Daardoor moet de organisatie van zorg veranderen, zegt ze. “Dat doen we aan de hand van value-based healthcare, waardegedreven zorg. De waarde voor de patiënt staat hierbij centraal. Wat kunnen we los van het ziekteproces ook meten? Hoe lang ligt de patiënt in het verpleeghuis of de revalidatie-instelling, en hoe kunnen we dat proces optimaliseren, zodat dat voor de patiënt het beste is geregeld?”

“Nieuwe studies tonen aan dat we in een selecte groep patiënten de behandeltijd met IVT of EVT kunnen opschuiven tot 24 uur. In ons vakgebied is dat revolutionair”

Van den Berg-Vos en haar collega’s meten daarvoor de ervaringen van patiënten met vragenlijsten: PROM’s (Patient Related Outcome Measures) en PREM’s (Patient Reported Experience Measures). “Daaruit komt naar voren hoe goed patiënten scoren op bijvoorbeeld pijn, fysiek functioneren of depressie. Als we ze daar vaker naar vragen, kunnen we heel gericht de zorg beter maken door ze bijvoorbeeld te verwijzen voor een revalidatietraject en afspraken te maken met de huisarts.”

Samenwerking met huisartsen

Een van de aandachtspunten voor Van den Berg-Vos is om stroke beter op het netvlies van de huisartsen te krijgen. “We weten dat er parallellen zijn met patiënten die een myocardinfarct hebben, vooral wat betreft het cardiovasculaire risico. De huisarts komt daarom vaak op huisvisite bij een patiënt die recent een myocardinfarct heeft gehad. Maar bij een patiënt die een herseninfarct of hersenbloeding heeft doorgemaakt zijn de effecten voor veel patiënten en de omgeving onzichtbaar en cognitief van aard: ze hebben relatief vaak last van concentratieverlies, niet meerdere dingen tegelijkertijd kunnen doen, niet meer kunnen omgaan met prikkels. Omdat de onzichtbare gevolgen groot kunnen zijn, is het belangrijk dat de huisarts ook bij deze patiënten op huisvisite gaat. Wij hebben recent met Amsterdamse huisartsen afgesproken dat zij of hun praktijkondersteuner na terugkomst van de patiënt uit het ziekenhuis ook voor deze groep patiënten op huisvisite gaan.”

Welke beperkingen ervaart de patiënt

En dat is nog maar het begin van een hechtere samenwerking tussen specialismen, betoogt ze. “Wij neurologen hoeven geen revalidatiearts of huisarts te worden, maar we kunnen er veel van leren hoe zij naar onze patiënten kijken. Neurologen zijn gericht op het vaststellen van stoornissen, en vervolgens te lokaliseren waar in het zenuwstelsel zich het probleem voordoet. Revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde richten zich meer op beperkingen die patiënten ervaren door de aandoening in het zenuwstelsel en helpen de patiënt hiermee om te gaan. Het lijkt mij zinvol dat wij als neurologen patiënten ook wat meer op die manier benaderen: wat zijn de beperkingen die deze patiënt ervaart, en kan hij of zij nog terugkeren in de maatschappij?”

“Omdat de onzichtbare gevolgen van een stroke groot kunnen zijn, is het belangrijk dat de huisarts ook bij deze patiënten op huisvisite gaat”

Korte lijnen specialist en huisarts

De inbreng van de neuroloog is ook na de opname op de afdeling Neurologie belangrijk, zegt Van den Berg-Vos. “Het is belangrijk om goede, complete zorg te verlenen die zich niet alleen richt op de eventuele onzichtbare gevolgen, maar ook op accurate secundaire preventie om zo de kans op een recidief hersen- of myocardinfarct te verkleinen. Daarom moeten de lijnen tussen de betrokken medisch specialisten en de huisarts kort zijn. In dat licht hebben we in Amsterdam afgesproken dat we de overdracht ‘warmer’ willen maken: bij bijzonderheden belt de ene zorgverlener de andere op om de patiënt en de aandachtspunten toe te lichten.” Gericht op haar eigen beroepsgroep: “Zonder met de vinger te wijzen zou ik graag zien dat de neuroloog in de strokezorg verder kijkt dan de deur van de (poli)kliniek.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx