Kinderreumatoloog dr. Swart: ‘Sneller biologicals inzetten bij jeugdreuma’

mm
redactie
Redactioneel,
12 juli 2018

De huidige werkwijze voor de behandeling van jeugdreuma schiet tekort, stelt kinderreumatoloog-immunoloog Joost Swart van het UMC Utrecht in zijn promotieonderzoek. De fasering in medicatie duurt in de praktijk te lang voor kinderen en jongeren. Ze lopen hierdoor groter risico op bijwerkingen en hebben doorgaans meer pijn dan nodig is. Dit is op te lossen met de recent ontwikkelde ’treat-to-target’ behandeling, waarbij arts én patiënt specifieke doelen stellen binnen vastgestelde termijnen. Daarmee is het mogelijk om veel sneller de jonge patiënten op te sporen die een intensievere behandeling nodig hebben.

 

 

Te veel bijwerkingen bij jeugdreuma

Kinderreumatoloog-immunoloog Joost Swart van het UMC Utrecht beschrijft in zijn proefschriftTailoring Treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis’de resultaten van zowel epidemiologisch, preklinisch als klinisch onderzoek gericht op de verbetering van de behandeling van jeugdreuma. In de huidige werkwijze (de American College of Rheumatology-richtlijnen voor behandeling van Jeugdreuma die in 2011 wereldwijd zijn geaccepteerd) volgt íedere patiënt dezelfde fasering in medicatie waarbij methotrexaat (MTX) de ruggengraat van de behandeling vormt. In de praktijk blijkt dat deze werkwijze vaak te lang duurt, patiënten te lang blootstelt aan bijwerkingen, dat er te weinig regie is en patiënten meer pijn dan nodig ervaren voordat de juiste medicatie is gevonden. Met als gevolg dat de lichamelijke en mentale toestand van de jonge patiënten sterk achteruit kan gaan. Deze achteruitgang kan zo erg oplopen dat er zelfs sprake is van invaliditeit.

Biologicals in standaardbehandeling

Swart beschrijft in zijn proefschrift de huidige beweegredenen om kostbare biologicals al dan niet toe te voegen aan de behandeling van jeugdreuma. Uit het proefschrift blijkt dat zowel MTX als biologicals het infectierisico verhogen, maar dat met name prednison het risico op infectie 10-voudig verhoogt, zodat dit middel bij voorkeur vermeden moet worden. Hij toont aan dat het gebruik van de ziekteactiviteits-score (cJADAS-score) gebruikersvriendelijker is en goed werkt voor het opsporen van patiënten die biologicals voor hun behandeling nodig hebben. De cJADAS is een gecombineerde ziekteactiviteits-score, die bestaat uit de ziekte-ernst score (vastgesteld door de arts), de welzijns-score (vastgesteld door de patiënt) én het aantal ontstoken gewrichten. Swart toont aan dat dit instrument nu al geschikt is voor de behandeling op maat in jeugdreuma (treat-to-target), waarbij specifieke doelen worden gesteld door arts én patiënt binnen vastgestelde termijnen.

Bron: UMCU

 

, , , , , , , , , ,
Deel dit artikel