Onderzoek: antibioticagebruik in ziekenhuizen neemt af door antibioticaprogramma’s

mm
redactie
Redactioneel,
5 juni 2019

Een interventie, uitgevoerd in 21 Nederlandse ziekenhuizen, om het antibioticagebruik gestructureerd te meten en te verbeteren, is (kosten)effectief. De interventie verminderde de opnameduur en de tijd dat patiënten antibiotica slikken. Dit blijkt uit promotieonderzoek van aios interne geneeskunde Marlot Kallen over programma’s om het gebruik van antibioticum in de zorg terug te dringen.

Kallen bepleit daarom dergelijke antibioticaprogramma’s in de Nederlandse ziekenhuizen in te voeren omdat ze potentieel de opname- en antibioticaduur verminderen. Dit bespaart zorgkosten en vermindert tevens de antibiotica resistentie.

Resistentie voorkómen

De opkomst van antibioticaresistentie is een van de grootste actuele bedreigingen voor de gezondheid van de mens. Dit probleem wordt verder versterkt omdat er steeds minder nieuwe antibiotica ontwikkeld worden. Deskundigen vrezen hierdoor zelfs dat er een tijdperk komt waarin er geen antibioticum beschikbaar zal zijn. We moeten daarom zuinig omgaan met de bestaande antibiotica. Om dit zo goed mogelijk te regelen, zijn er in de afgelopen jaren, wereldwijd, in ziekenhuizen zogenoemde ‘Antibiotic Stewardship Programs’ (ASPs) geïntroduceerd. Het doel hiervan is om het antibioticagebruik continu te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Dit pakt positief uit voor de patiënten en voorkomt ongunstige neveneffecten, zoals antibioticaresistentie.

Antibioticaprogramma’s opzetten

Vanaf 2014 is elk Nederlands ziekenhuis verplicht om een antibiotic stewardship-team (“A-team”) aan te stellen. Het A-team houdt lokaal toezicht op het antibioticagebruik en initieert en begeleidt verbeterprojecten. Het opzetten en effectief laten werken van een ASP is in de praktijk ingewikkeld en vergt specialistische kennis, tijd en geld. Stewardship-activiteit varieert dan ook aanzienlijk tussen ziekenhuizen. De vraag blijft bestaan wat de meest (kosten)effectieve methode is om (de kwaliteit van) antibioticagebruik in een ziekenhuis te meten en te verbeteren.

Marlot Kallen: ‘Antibiotic Stewardship. Measuring and Improving antibiotic use in hospitals’. Promotores: prof. dr. J.M. Prins en prof. dr. M.E.J.L. Hulscher

Bron: Amsterdam UMC
, , , , , , ,
Deel dit artikel