Radicale chirurgie versus orgaanbehoud bij vroeg stadium rectumkanker

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
31 december 2020

Met kortdurende radiotherapie gevolgd door transanale endoscopische microchirurgie wordt een hoog niveau van orgaanbehoud bereikt. Dat gaat gepaard met een relatief lage morbiditeit en aanwijzingen voor een verbeterde kwaliteit van leven. Dat is gevonden in een gerandomiseerde, open-label studie uit het Verenigd Koninkrijk, die in The Lancet. Gastroenterology & Hepatology verscheen.

Radicale chirurgie met een totale mesorectale excisie is mogelijk niet de optimale eerstelijnsbehandeling voor vroeg stadium rectumkanker. Een orgaanbehoudende strategie met een selectieve totale mesorectale excisie zou de nadelige effecten van deze omvangrijke operatie kunnen verminderen zonder de oncologische uitkomsten nadelig te beïnvloeden.

(Foto: Pixabay)

TREC-studie

De in aanmerking komende deelnemers hadden een rectaal adenocarcinoom stadium ≤ T2 met een diameter van ≤ 30 mm; patiënten met betrokkenheid van de lymfeklieren of metastasen werden uitgesloten. De 55 deelnemende patiënten ondergingen willekeurig ofwel een orgaanbehoudende strategie met kortdurende radiotherapie, wat na 8-10 weken werd gevolgd door transanale endoscopische microchirurgie, ofwel een totale mesorectale excisie.

Als de transanale endoscopische microchirurgische weefselanalyse wees op een toegenomen risico op lokaal recidief, dan werd bij de betreffende patiënt overwogen om vroegtijdig een totale mesorectale excisie uit te voeren. Bij acht (30%) van de 27 patiënten die willekeurig waren toegewezen aan orgaanbehoudende strategie, werd daadwerkelijk overgegaan op een totale mesorectale excisie.

Complicaties bij beide
 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Deel dit artikel