Reflecteren op samenwerking bij co-promotie

mm
Susanne Kosters
Redactioneel,
12 juli 2018

Samenwerking bij co-promotie vereist een goede onderlinge klik, gezamenlijk de rollen en taken kunnen verdelen, je aan je afspraken houden en snel tijd kunnen vrijmaken voor feedback geven. En dat ondanks drukke agenda’s. Co-promotor Ankie van der Velden (internist, oncoloog en hematoloog in het Tergooi ziekenhuis) en aios interne geneeskunde Miriam Wumkes reflecteren op hun samenwerking en kijken wat ze er van hebben geleerd.

reflectie-aio-promotie-copromotie

Wat waarderen jullie aan elkaar?

Ankie van der Velden, internist, oncoloog en hematoloog en tevens co-promotor: “Miriam heeft een groot enthousiasme en een enorm hart voor patiënten. Ze is bevlogen, verantwoordelijk en heeft doorzettingsvermogen.”

Miriam Wumkes, aios interne geneeskunde: “Ankie is toegankelijk, betrouwbaar en is heel concreet. Ze heeft zich echt hard gemaakt voor me om aan de financiële middelen te komen.”

Wat betekenen jullie voor elkaar?

Beide: “Het samenwerken werkt wederzijds enthousiasmerend.”

Co-promotor Ankie van der Velden: “Doordat ik Miriam begeleid bij haar opleiding, word ik zelf ook tot reflectie aangezet; over mijn eigen carrière en over hoe ik het promotietraject begeleid. Ik realiseer me dat ik een voorbeeldfunctie hebt.”

Aios Miriam Wumkes: “Ankies belangrijkste rol is die van motivator. Voor mij is het makkelijk om me te verliezen in de patiënten en om uit het oog te verliezen wat nodig is voor het onderzoek. Ankie houdt me hier scherp. En natuurlijk vult ze me inhoudelijk aan en helpt zij mij om mijn onderzoeksvragen bij te stellen. Ook leer ik van Ankie timemanagement.”

Hoe lukt het jullie om tijd voor elkaar vrij te maken?

Beide: “We plannen direct na afloop van een afspraak een nieuwe datum. En hier houden ons aan. Waar we afspreken, daar zijn we creatief in. Het kan ook een overleg tijdens een diner zijn.”

Co-promotor Ankie van der Velden: “Ik geef er dan ook een hoge prioriteit aan. Want als ik naar mijn eigen ervaringen kijk, dan is er niets zo vervelend als wachten op de reactie van een ander.”

Aios Miriam Wumkes: “Ik waardeer aan Ankie dat ik altijd bij haar terecht kan, en met alle vragen. De samenwerking voelt veilig.”

Wat zijn randvoorwaarden voor een goede samenwerking?

Co-promotor Ankie van der Velden: “Elkaar goede rollen geven en elkaar kunnen aanspreken op zaken.”

Aios Miriam Wumkes: “Wederzijds vertrouwen, benaderbaarheid en; afspraak is afspraak. Dat zijn cruciale voorwaarden voor een goede samenwerking.”

Wat kun je echt niet gebruiken bij een goede samenwerking?

Beide: “Wachten op feedback of aanvullende informatie; dat is de grootste hobbel.”

Wat is het meest leerzame dat je hebt geleerd door de samenwerking?

Co-promotor Ankie van der Velden: “Ik werd voorheen altijd boos als iemand zei dat een promotietraject niet naast de opleiding kan. Daar kijk ik nu gedeeltelijk anders tegenaan; de combinatie studie en promoveren is niet voor iedereen weggelegd. En ik merk dat ik het sowieso zinvol vindt om wetenschappelijk onderzoek te doen naast de klinische taken. Het helpt me andere studies en artikelen beter te kunnen plaatsen, en goed na te denken over de opzet van het onderzoek. Met het doen van onderzoek doe je als arts niet alleen informatie op, het maakt je ook kritischer in je werk.”

Aios Miriam Wumkes: “Dat het me motiveert dat anderen vertrouwen in me hebben. Als ik even niet weet of het gaat lukken, helpt Ankies geloofde in mij me er weer bovenop.”

Hebben jullie geluksmomenten in de samenwerking ervaren?

Beide: “Ja! Het is bijvoorbeeld heerlijk als een artikel wordt geaccepteerd. Het ultieme moment is natuurlijk straks, als het onderzoek is afgerond.”

Welke tips hebben jullie voor succesvolle samenwerking?

Co-promotor Ankie van der Velden: “Vertrouwen hebben en dit niet beschamen. Afspraak is afspraak. Time management is dus heel belangrijk. En er moet een klik zijn. Wij hebben al eerder samengewerkt; we wisten wat we aan elkaar hebben.”

Aios Miriam Wumkes: “Een veilige omgeving; het vertrouwen hebben dat iemand uit je onderzoeksteam achter je staat.”

 


Areflectie-aio-promotie-copromotienkie van der Velden werkt in het Tergooi ziekenhuis en is internist, oncoloog en hematoloog. Daarnaast is zij co-promotor. Zij is zelf gepromoveerd op onderzoek naar het effect van vaccinatie tegen griep en pneumokokken bij twee groepen mensen, namelijk mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan en mensen die lijden aan chronische lymfatische leukemie. Vanuit dit onderzoek waren vragen over, onder meer over de werking van vaccinaties bij patiënten die chemotherapie krijgen. Deze vragen heeft Miriam Wumkes in haar promotieonderzoek opgepakt.

Miriam Wumkes is aios interne geneeskunde, op het moment van het interview zat zij in het zesde jaar van haar opleiding met als aandachtsgebied medische oncologie. Inmiddels is zij gepromoveerd.

 

 

 


Dit artikel is geschreven door Touch training & coaching – voor persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van professionals in de zorgsector. Het artikel is gebaseerd op een interview en is eerder gepubliceerd op de website van Touch.

Auteur: Interview door Susanne Kosters (Touch, training & coaching) met dank aan Ankie van der Velden en Miriam Wumkes

, , , ,
Deel dit artikel