DOQ

Regelmatig paracetamol­gebruik verhoogt bloeddruk en daarmee CV-risico

Een regelmatige dagelijkse inname van 4 gram paracetamol per dag verhoogt de systolische bloeddruk met zo’n 5 mm HG bij personen met hypertensie. Dit gaat tevens gepaard met een toename van het cardiovasculaire (CV-) risico. Daarom valt te betwijfelen of een regelmatig gebruik van paracetamol in deze situatie veilig is.

Hypertensie is een toenemend probleem. Ondanks de verbeterde behandeling blijft het lastig om de bloeddruk te reguleren. Minder dan de helft van de behandelde patiënten bereikt een bloeddruk van < 140/90 mmHg.
Een belangrijke, maar vaak ondergewaardeerde bijdragende factor aan een stagnerende bloeddrukcontrole is medicatie-geïnduceerde hypertensie. Sommige medicijnen, zoals niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), remmen de werking van veel eerstelijns antihypertensiva. Het bewijs voor dit verband wisselt echter enorm.

Pijnstillers

Paracetamol (acetaminophen) wordt, zoals bekend, veel gebruikt als eerstelijnsbehandeling van chronische pijn. De reden voor dit wijdverbreide gebruik is de waargenomen veiligheid en de veronderstelling dat paracetamol – in tegenstelling tot NSAID’s – weinig of geen effect heeft op de bloeddruk.
Eerdere observationele studies wijzen erop dat paracetamol de bloeddruk kan verhogen. Er ontbreken klinische studies. Daarom is in de PATH-BP-studie (acroniem voor: Paracetamol in Hypertension–Blood Pressure) bestudeerd wat bij personen met hypertensie het effect is van een regelmatig gebruik van paracetamol op de bloeddruk.

Paracetamol of placebo

In deze dubbelblinde, placebogecontroleerde, cross-overstudie zijn 110 personen gerandomiseerd om twee weken lang viermaal per dag 1 gram paracetamol of placebo te krijgen. Dit werd gevolgd door een wash-outperiode van twee weken. Daarna werd overgegaan naar de alternatieve behandeling. 103 patiënten voltooiden beide armen van het onderzoek.
Aan het begin en einde van elke behandelperiode werden 24-uurs ambulante bloeddruk gemeten. De primaire uitkomstmaat was een vergelijking van de verandering in de gemiddelde systolische bloeddruk overdag vanaf baseline tot het einde van de behandeling tussen de placebo- en paracetamolgroep.

Resultaten

Het regelmatige gebruik van paracetamol resulteerde in een significante toename van de gemiddelde systolische bloeddruk overdag in vergelijking met placebo: van gemiddeld 132,8 naar 136,5 mmHg in de paracetamolgroep versus van 133,9 naar 132,5 mmHg in de placebogroep (p < 0,0001). Dit komt neer op een voor het placebo-effect gecorrigeerde stijging van 4,7 mmHg. De gemiddelde diastolische bloeddruk overdag steeg van gemiddeld 81,2 naar 82,1 mmHg in de paracetamolgroep versus van 81,7 naar 80,9 mmHg in de placebogroep (p = 0,005). Dit komt neer op een voor het placebo-effect gecorrigeerde stijging van 1,6 mmHg. Vergelijkbare bevindingen werden gezien voor 24-uurs ambulante en klinisch gemeten bloeddrukken.

Conclusies

Een regelmatige dagelijkse inname van paracetamol verhoogt de systolische bloeddruk met zo’n 5 mmHg bij personen met hypertensie. In hetzelfde nummer van Circulation verscheen een begeleidend commentaar.

Referenties:

  1. MacIntyre IM, Turtle EJ, Farrah TE, et al. Regular Acetaminophen Use and Blood Pressure in People With Hypertension: The PATH-BP Trial. Circulation. 2022;145:416-423.
  2. Smith SM, Cooper-DeHoff RM. Acetaminophen-Induced Hypertension: Where Have All the “Safe” Analgesics Gone? Circulation. 2022;145:424-426.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx