DOQ

Regelmatig paracetamol­gebruik verhoogt bloeddruk en daarmee CV-risico

Een regelmatige dagelijkse inname van 4 gram paracetamol per dag verhoogt de systolische bloeddruk met zo’n 5 mm HG bij personen met hypertensie. Dit gaat tevens gepaard met een toename van het cardiovasculaire (CV-) risico. Daarom valt te betwijfelen of een regelmatig gebruik van paracetamol in deze situatie veilig is.

Hypertensie is een toenemend probleem. Ondanks de verbeterde behandeling blijft het lastig om de bloeddruk te reguleren. Minder dan de helft van de behandelde patiënten bereikt een bloeddruk van < 140/90 mmHg.
Een belangrijke, maar vaak ondergewaardeerde bijdragende factor aan een stagnerende bloeddrukcontrole is medicatie-geïnduceerde hypertensie. Sommige medicijnen, zoals niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), remmen de werking van veel eerstelijns antihypertensiva. Het bewijs voor dit verband wisselt echter enorm.

Pijnstillers

Paracetamol (acetaminophen) wordt, zoals bekend, veel gebruikt als eerstelijnsbehandeling van chronische pijn. De reden voor dit wijdverbreide gebruik is de waargenomen veiligheid en de veronderstelling dat paracetamol – in tegenstelling tot NSAID’s – weinig of geen effect heeft op de bloeddruk.
Eerdere observationele studies wijzen erop dat paracetamol de bloeddruk kan verhogen. Er ontbreken klinische studies. Daarom is in de PATH-BP-studie (acroniem voor: Paracetamol in Hypertension–Blood Pressure) bestudeerd wat bij personen met hypertensie het effect is van een regelmatig gebruik van paracetamol op de bloeddruk.

Paracetamol of placebo

In deze dubbelblinde, placebogecontroleerde, cross-overstudie zijn 110 personen gerandomiseerd om twee weken lang viermaal per dag 1 gram paracetamol of placebo te krijgen. Dit werd gevolgd door een wash-outperiode van twee weken. Daarna werd overgegaan naar de alternatieve behandeling. 103 patiënten voltooiden beide armen van het onderzoek.
Aan het begin en einde van elke behandelperiode werden 24-uurs ambulante bloeddruk gemeten. De primaire uitkomstmaat was een vergelijking van de verandering in de gemiddelde systolische bloeddruk overdag vanaf baseline tot het einde van de behandeling tussen de placebo- en paracetamolgroep.

Resultaten

Het regelmatige gebruik van paracetamol resulteerde in een significante toename van de gemiddelde systolische bloeddruk overdag in vergelijking met placebo: van gemiddeld 132,8 naar 136,5 mmHg in de paracetamolgroep versus van 133,9 naar 132,5 mmHg in de placebogroep (p < 0,0001). Dit komt neer op een voor het placebo-effect gecorrigeerde stijging van 4,7 mmHg. De gemiddelde diastolische bloeddruk overdag steeg van gemiddeld 81,2 naar 82,1 mmHg in de paracetamolgroep versus van 81,7 naar 80,9 mmHg in de placebogroep (p = 0,005). Dit komt neer op een voor het placebo-effect gecorrigeerde stijging van 1,6 mmHg. Vergelijkbare bevindingen werden gezien voor 24-uurs ambulante en klinisch gemeten bloeddrukken.

Conclusies

Een regelmatige dagelijkse inname van paracetamol verhoogt de systolische bloeddruk met zo’n 5 mmHg bij personen met hypertensie. In hetzelfde nummer van Circulation verscheen een begeleidend commentaar.

Referenties:

  1. MacIntyre IM, Turtle EJ, Farrah TE, et al. Regular Acetaminophen Use and Blood Pressure in People With Hypertension: The PATH-BP Trial. Circulation. 2022;145:416-423.
  2. Smith SM, Cooper-DeHoff RM. Acetaminophen-Induced Hypertension: Where Have All the “Safe” Analgesics Gone? Circulation. 2022;145:424-426.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx