Regels ‘gebruikelijk loon’ voor DGA aangescherpt

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
13 juli 2022

Oefent u uw praktijk uit in de vorm van een besloten vennootschap? Dan heeft u te maken met de zogenaamde ‘gebruikelijkloonregeling’. Deze houdt in dat u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt geacht een salaris te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. In de voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd dat zij de regels hiervoor wil aanscherpen.

Het ‘gebruikelijk loon’ moet normaal gesproken minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • of: het loon van de meestverdienende werknemer bij de BV;
  • of: ten minste € 48.000 (in 2022).

Voor medisch specialisten is deze vergelijking eenvoudig te maken met bijvoorbeeld de AMS-regeling (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten).

Aanscherping regels

In de voorjaarsnota heeft het kabinet echter aangekondigd dat zij bovenstaande regels voor DGA’s wil aanscherpen. Waarschijnlijk moet het gebruikelijk loon verhoogd worden. Deze aanscherping is van toepassing op het eerste punt: het percentage van 75% wordt vervangen door 85%. U dient dan ook vanaf 2023 uw salaris nader te bezien; voor 2022 hoeft u dus nog geen actie te ondernemen. Hou er rekening mee dat u door deze maatregel waarschijnlijk meer belasting gaat betalen in box 1.

Aanpassing aanmerkelijk belangtarief

Daarnaast lijkt de DGA vanaf 2024 te maken te krijgen met een aanpassing van het aanmerkelijk belangtarief, onder andere van toepassing bij het uitkeren van dividend. Met ingang van 2024 gaat waarschijnlijk een tweeschijventarief gelden. Het basistarief bedraagt 26% en geldt voor de eerste
€ 67.000 aan inkomsten (dividend) in box 2. Daarboven gaat het tarief naar 29,5%.
Het is raadzaam om als DGA de consequenties van bovenstaande aanpassingen nader te onderzoeken en mogelijke dividenduitkeringen vóór 2024 te doen.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
, , , , ,
Deel dit artikel