DOQ

Regels ‘gebruike­lijk loon’ voor DGA aan­gescherpt

Oefent u uw praktijk uit in de vorm van een besloten vennootschap? Dan heeft u te maken met de zogenaamde ‘gebruikelijkloonregeling’. Deze houdt in dat u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt geacht een salaris te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. In de voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd dat zij de regels hiervoor wil aanscherpen.

Het ‘gebruikelijk loon’ moet normaal gesproken minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • of: het loon van de meestverdienende werknemer bij de BV;
  • of: ten minste € 48.000 (in 2022).

Voor medisch specialisten is deze vergelijking eenvoudig te maken met bijvoorbeeld de AMS-regeling (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten).

Aanscherping regels

In de voorjaarsnota heeft het kabinet echter aangekondigd dat zij bovenstaande regels voor DGA’s wil aanscherpen. Waarschijnlijk moet het gebruikelijk loon verhoogd worden. Deze aanscherping is van toepassing op het eerste punt: het percentage van 75% wordt vervangen door 85%. U dient dan ook vanaf 2023 uw salaris nader te bezien; voor 2022 hoeft u dus nog geen actie te ondernemen. Hou er rekening mee dat u door deze maatregel waarschijnlijk meer belasting gaat betalen in box 1.

Aanpassing aanmerkelijk belangtarief

Daarnaast lijkt de DGA vanaf 2024 te maken te krijgen met een aanpassing van het aanmerkelijk belangtarief, onder andere van toepassing bij het uitkeren van dividend. Met ingang van 2024 gaat waarschijnlijk een tweeschijventarief gelden. Het basistarief bedraagt 26% en geldt voor de eerste
€ 67.000 aan inkomsten (dividend) in box 2. Daarboven gaat het tarief naar 29,5%.
Het is raadzaam om als DGA de consequenties van bovenstaande aanpassingen nader te onderzoeken en mogelijke dividenduitkeringen vóór 2024 te doen.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De zorgverlener als verwonderaar

Steeds meer resultaten wijzen uit dat een goed contact tussen de zorgverlener, het kind en de ouders, veel leed kan voorkomen. Piet Leroy zet zich in voor pijn- en traumavrije zorg bij kinderen. “Ik spreek nooit over lastige ouders, wel over kwetsbare ouders.”

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”


0
Laat een reactie achterx