DOQ

Regels ‘gebruike­lijk loon’ voor DGA aan­gescherpt

Oefent u uw praktijk uit in de vorm van een besloten vennootschap? Dan heeft u te maken met de zogenaamde ‘gebruikelijkloonregeling’. Deze houdt in dat u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt geacht een salaris te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. In de voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd dat zij de regels hiervoor wil aanscherpen.

Het ‘gebruikelijk loon’ moet normaal gesproken minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • of: het loon van de meestverdienende werknemer bij de BV;
  • of: ten minste € 48.000 (in 2022).

Voor medisch specialisten is deze vergelijking eenvoudig te maken met bijvoorbeeld de AMS-regeling (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten).

Aanscherping regels

In de voorjaarsnota heeft het kabinet echter aangekondigd dat zij bovenstaande regels voor DGA’s wil aanscherpen. Waarschijnlijk moet het gebruikelijk loon verhoogd worden. Deze aanscherping is van toepassing op het eerste punt: het percentage van 75% wordt vervangen door 85%. U dient dan ook vanaf 2023 uw salaris nader te bezien; voor 2022 hoeft u dus nog geen actie te ondernemen. Hou er rekening mee dat u door deze maatregel waarschijnlijk meer belasting gaat betalen in box 1.

Aanpassing aanmerkelijk belangtarief

Daarnaast lijkt de DGA vanaf 2024 te maken te krijgen met een aanpassing van het aanmerkelijk belangtarief, onder andere van toepassing bij het uitkeren van dividend. Met ingang van 2024 gaat waarschijnlijk een tweeschijventarief gelden. Het basistarief bedraagt 26% en geldt voor de eerste
€ 67.000 aan inkomsten (dividend) in box 2. Daarboven gaat het tarief naar 29,5%.
Het is raadzaam om als DGA de consequenties van bovenstaande aanpassingen nader te onderzoeken en mogelijke dividenduitkeringen vóór 2024 te doen.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx