DOQ

Betere diagnostiek groeischijf-problemen bij jonge sportende kinderen

Veel kenmerken die worden toegeschreven aan een afwijking van de groeischijf zijn ook aanwezig bij gezonde (sportende en niet-sportende) kinderen. Rik Kraan onderzocht hoe met MRI de diagnostiek naar groeischijfletsel in de arm van sportende kinderen beter kan.

(Foto: Pixabay)

Schade vroeg opsporen

De groeischijf is de plaats in de lange beenderen, zoals de arm, waar het bot als het ware uitgroeit. Kraan wil zo vroeg mogelijk schade aan de groeischijf kunnen opsporen om patiënten met dergelijk letsel betere informatie te verschaffen. Uit zijn onderzoek blijkt dat sporten op hoog niveau veranderingen van de groeischijf veroorzaakt die zichtbaar zijn op MRI, ook als er geen klachten zijn. Door het herdefiniëren van het normale beeld van sportende kinderen, wordt de diagnostiek bij kinderen met een verdenking op afwijkingen in de groeischijf accurater en kan schade mogelijk eerder worden opgespoord.

Validatie technieken

Daarnaast heeft Kraan technieken gevalideerd om de schade aan de groeischijf op een kwantitatieve manier uit te drukken. Dit kan de diagnostiek van groeischijfletsel verder optimaliseren en objectiveren.
Er wordt in toenemende mate geïnvesteerd in programma’s om jonge talenten op te leiden tot succesvolle sporters. Hierbij kan overbelasting ontstaan aan spieren en botten, waardoor de groeischijf beschadigd kan raken. Met de door de promovendus ontwikkelde methoden kunnen afwijkingen aan de groeischijf gedetailleerd in kaart worden gebracht, zodat belastende sportbeoefening mogelijk in een eerder stadium kan stoppen.


Klik hier om het volledige proefschrift te lezen

Bron: Amsterdam UMC
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx