Risico co-infecties met SARS-CoV-2 onderstreept belang detectie en vaccinatie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
29 april 2022

Een Britse databasestudie, die in The Lancet verscheen, ondersteunt om tegen zowel SARS-CoV-2 als tegen griepvirussen te vaccineren. Daarnaast wijzen de resultaten erop dat het belangrijk is om opgenomen patiënten met COVID-19 te testen op influenzavirussen. En om risicopatiënten en patiënten te indentificeren die mogelijk verschillende reacties hebben op immuno-modulerende en antivirale therapie.

De maatregelen om de overdracht van SARS-CoV-2 te verminderen, zijn ook effectief geweest in het verminderen van de overdracht van andere endemische respiratoire virussen. Aangezien in veel landen deze maatregelen losgelaten worden, is de verwachting dat SARS-CoV-2 en andere respiratoire virussen meer zullen rondgaan, waardoor de kans op co-infecties toeneemt. Onbekend is wat de gevolgen zijn voor mensen die naast een SARS-CoV-2-infectie een respiratoire virale co-infectie hebben.

Co-infecties

Britse onderzoekers analyseerden de uitkomsten van co-infecties met influenzavirussen, het respiratoir syncytieel (RS)-virus of adenovirussen bij ruim 200.000 ​​volwassenen met een SARS-CoV-2-infectie die waren opgenomen.
Van 6965 patiënten met een SARS-CoV-2-infectie waren testuitslagen van respiratoire virale co-infecties bekend. Bij 583 patiënten (8,4%) werd een virale co-infectie gedetecteerd: 227 patiënten waren geïnfecteerd met een influenzavirus, 220 patiënten met het RS-virus en 136 patiënten met een adenovirus.
Een co-infectie met een influenzavirus ging gepaard met een grotere kans op invasieve mechanische beademing in vergelijking met een mono-infectie met SARS-CoV-2. Een co-infectie met een influenza- of adenovirus gingen beide gepaard met een significant toegenomen overlijdensrisico.
Deze resultaten van de geteste populatie zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar een representatieve gehospitaliseerde patiëntenpopulatie. In die gewogen multivariabele regressieanalyse ging een co-infectie met een influenzavirus gepaard met een aanzienlijk toegenomen risico op invasieve mechanische ventilatie en een toegenomen risico op ziekenhuissterfte.

Sterke punten en beperkingen

Dit onderzoek had een aantal sterke punten. Ten eerste is dit de grootste studie van mensen met COVID-19 die aanvullende testen ondergingen voor endemische respiratoire virussen. Daarnaast zijn patiënten gedurende een periode van 18 maanden gerekruteerd. Ten slotte zijn de uitkomstgegevens voor de meeste patiënten gerapporteerd.
Het onderzoek kent ook enkele beperkingen. Om te beginnen is er een risico op selectiebias omdat de geteste patiënten verschilden van niet-geteste patiënten, met name wat betreft de ziekte-ernst. Zo werden personen die meer onwel waren, vaker getest op co-infecties. Na correctie voor deze en andere verschillen werd een verband gevonden tussen een co-infectie met een influenzavirus en het krijgen van invasieve mechanische ventilatie. Net als in de ongewogen analyse werd geen significant verband gevonden tussen een SARS-CoV-2 co-infectie met het RS-virus of een adenovirus en het krijgen van invasieve mechanische beademing. De co-infecties met een adenovirus of het RS-virus hadden niet hetzelfde effect op het krijgen van invasieve mechanische beademing als een co-infectie met een influenzavirus. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat dit verband beperkt is tot de geteste populatie in plaats van dat het geldt voor de algehele ziekenhuispopulatie.
Een andere beperking is dat niet vastgesteld kon worden of het virus in de gemeenschap of in het ziekenhuis was opgelopen. Overigens wordt een virale luchtweginfectie zelden in het ziekenhuis opgelopen.
Omdat vaccinatiegegevens voor het griepvirussen niet waren geregistreerd en omdat de meeste patiënten werden opgenomen voordat de COVID-19-vaccins beschikbaar kwamen, kon niet vastgesteld worden wat het effect was van influenzavirussen of SARS-CoV-2-vaccinatie op de uitkomsten van patiënten met een mono- of co-infectie.

Meer co-infecties

Aangezien de beperkingen op het gebied van de volksgezondheid worden opgeheven, is de kans groter dat tijdens de komende winters co-infecties met respiratoire virussen optreden. De sterke toename van het risico bij patiënten met een co-infectie heeft verschillende implicaties voor het beleid.

Referenties:

Swets MC, Russell CD, Harrison EM, et al. SARS-CoV-2 co-infection with influenza viruses, respiratory syncytial virus, or adenoviruses. Lancet. 2022;399:1463-1464.

, ,
Deel dit artikel