Risico van abdominaal aorta-aneurysma eenvoudig vast te stellen

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
27 augustus 2021

Met een eenvoudige risicoscore, waarbij gebruik wordt gemaakt van routinematige klinische informatie en waarvoor geen bloedonderzoek nodig is, kan goed vastgesteld worden wie risico loopt op nadelige uitkomsten van een aneurysma van de abdominale aorta (AAA). Deze resultaten van een grootschalige Brits cohortstudie verschenen in Circulation.

Een AAA kan aanwezig zijn bij mensen die niet in aanmerking komen voor routinematige echografie. In de huidige studie is een eenvoudige AAA-risicoscore afgeleid en vergeleken met de huidige richtlijnen die worden gebruikt voor de echografie van AAA.

Gevallen van AAA

Bijna 500.000 deelnemers van de biobank uit het Verenigd Koninkrijk zonder eerdere AAA werden opgesplitst in een afleidingscohort van ruim 400.000 personen (54,6% vrouw, gemiddelde leeftijd 56,4 jaar en 95,5% blank) en in een validatiecohort van ruim 80.000 personen.

Incidentele AAA werd gedefinieerd als de eerste klinische diagnose van AAA, overlijden door AAA of een AAA-gerelateerde chirurgische ingreep. In het afleidingscohort waren er gedurende een mediane follow-up van 11,3 jaar 1570 (0,40%) gevallen van AAA.

AAA-risicoscore

De AAA-risicoscore bestond uit de volgende onderdelen: leeftijd en gewicht (beide gestratificeerd naar rookstatus), gebruik van antihypertensiva en cholesterolverlagende medicatie, lengte, diastolische bloeddruk, hart- en vaatziekten bij aanvang en diabetes. Een multivariabel Cox-model werd ontwikkeld in het afleidingscohort tot een AAA-risicoscore, waarvoor geen bloedbiomarkers nodig waren.

Om de sensitiviteit en specificiteit van de AAA-risico

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel