DOQ

Samenwerking neuro­vascu­laire teams LUMC en HMC leidt tot snellere zorg op juiste plek

“Voor mensen met een herseninfarct is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk op de juiste plek behandeld worden”, zegt Ellis van Etten, neuroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Om dit mogelijk te maken hebben het LUMC en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) de krachten gebundeld. Dit heeft geleid tot het Universitair Neurovasculair Centrum Leiden–Den Haag (UNVC), een samenwerkingsverband dat volgens Van Etten al duidelijke vruchten afwerpt.

Aan de samenwerking tussen de neurovasculaire teams van het LUMC en het HMC (het UNVC) wordt al een aantal jaar gewerkt. “Ik denk dat deze samenwerking binnen het UNVC zijn definitieve vorm nog niet bereikt heeft, maar nog steeds evolueert”, zegt Van Etten. Het partnerschap richt zich op het verbeteren van de zorg binnen het vasculaire subspecialisme van de neurologie. “Hierbij gaat het niet alleen om patiënten met een herseninfarct, maar ook om patiënten met hersenbloedingen, een aneurysma van een bloedvat in het hoofd en een aantal zeldzamere aandoeningen.”

Neuro-interventieradioloog Ad van Es en neuroloog Ellis van Etten (Foto: G. Kracht)

Gedeelde patiëntenzorg

De samenwerking bestaat in eerste plaats uit gedeelde patiëntenzorg. “We hebben iedere week een gezamenlijk multidisciplinair overleg – het MDO – waarin we verschillende patiëntcasussen met elkaar delen en naar elkaars mening vragen. Zo komen we met het hele team tot de juiste behandelbeslissing voor een patiënt.” Verder zijn de neuro-interventieradiologen en een neuroloog van het team zowel in het LUMC als het HMC werkzaam. “We merken dat we door deze samenwerking sterker staan, elkaars expertise gebruiken en veel van elkaar leren.”

“Bij een hoge RACE-score weten de ambulancemedewerkers meteen dat de betreffende patiënt naar het LUMC of HMC moet”

RACE-score

De samenwerking tussen het LUMC en HMC gaat verder dan alleen deze twee centra. “Een goede samenwerking begint bij een samenwerking met andere aanbieders binnen de Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Zo spelen ook de regionale ambulancevoorzieningen Hollands Midden en Haaglanden een wezenlijke en waardevolle rol, vertelt Van Etten. Nyika Kruyt, neuroloog in het LUMC coördineerde een grote studie naar pre-hospitale triageschalen waaraan beide ambulancediensten en alle ziekenhuizen binnen de ROAZ-regio deelnamen. De uitkomsten van dit onderzoek hebben direct hun weg gevonden naar de praktijk: bij de genoemde ambulancediensten is vorig jaar namelijk de RACE-score geïmplementeerd. “Met deze score kijken ambulancemedewerkers onder andere of patiënten een scheve mond hebben, of het hoofd naar één bepaalde kant gedraaid staat of dat zij zwakte van een arm of been ervaren. Bij een hoge score is de kans groot dat een patiënt een beroerte heeft en dat deze beroerte veroorzaakt wordt door een bloedprop in een van de grote bloedvaten in de hersenen. De ambulancemedewerkers weten dan meteen dat de betreffende patiënt naar het LUMC of HMC moet.” Daar behandelen de neuro-interventieradiologen deze patiënten vervolgens met een intra-arteriële trombectomie (IAT).

“Door samenwerking met alle aanbieders van acute zorg, kunnen we echt betere zorg leveren”

Werken met identieke protocollen

Uit onderzoek naar het invoeren van de RACE-score, blijkt dat 20% meer patiënten op tijd behandeld konden worden met een IAT ten opzichte van het jaar ervoor. “Door een goede samenwerking binnen de gehele zorgketen acute beroerte, kunnen we dus echt betere zorg leveren.”
Zoals Van Etten al aangaf, krijgt de samenwerking steeds verder vorm. Zo willen het LUMC en HMC binnenkort samen een symposium gaan organiseren voor neurologen (in opleiding) en verwijzers. “Hierbij willen we echt laten zien waar onze expertise ligt.” Ook ligt er binnen het UNVC de ambitie om de klinische protocollen op elkaar af te stemmen. “Deze komen voor een groot deel al overeen, maar we willen nagaan of we met identieke protocollen kunnen werken. We hopen zo in beide centra precies dezelfde zorg te bieden.” Daarnaast willen beide centra gezamenlijk (als het UNVC) grote wetenschappelijke studies opzetten en hieraan deelnemen. “Hiermee hopen we een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de behandelingen van mensen met herseninfarcten en hersenbloedingen. Dat wordt eenvoudiger als je met een groter centrum meer mensen kunt includeren.”

“Ik zou zeker kijken of het implementeren hiervan ook voor andere regio’s mogelijk is”

Aanrader

Van Etten kan andere regio’s alleen maar aanraden ook na te gaan of dergelijke samenwerkingen bij hen mogelijk zijn. Een multidisciplinair overleg bijvoorbeeld is volgens haar al heel waardevol. “Daarmee leer je echt veel van elkaar.” Op dit moment zijn de regionale ambulancevoorzieningen Hollands Midden en Haaglanden de enigen die patiënten selecteren op basis van de RACE-score. “Voor ons werkt dit heel erg goed; ik zou zeker kijken of het implementeren hiervan ook voor andere regio’s mogelijk is.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx