DOQ

Screening van fecesdonoren in tijden van COVID-19

Het risico op overdracht van SARS-CoV-2 door een fecestransplantatie is mogelijk hoger dan door de transplantatie van weefsels. Gezien de COVID-19-pandemie vindt een internationale groep experts het nodig om de aanbevelingen over de screening van fecesdonoren, in ieder geval tijdelijk, te herzien. In The Lancet. Gastroenterology & Hepatology doen ze enkele suggesties.

Fecestransplantatie is een nieuwe behandeling die in korte tijd een grote rol heeft bij de behandeling van recidiverende Clostridium difficile-infectie. Fecestransplantatie wordt wereldwijd steeds vaker gebruikt en gestandaardiseerd. Vorig jaar heeft een internationaal expertpanel aanbevelingen gedaan over de manier waarop donoren van fecestransplantaties gescreend moeten worden.

(Foto: Pixabay)

Virus in feces

SARS-CoV-2 is gevonden in de feces. Bovendien kunnen fecesmonsters, zelfs als het niet langer detecteerbaar is in de luchtwegen, positief voor het virus blijven. Dat suggereert de mogelijkheid van een feco-orale transmissieroute. Dit concept wordt ondersteund door de aanwezigheid van gastro-intestinale symptomen bij sommige COVID-19-patiënten.

Diverse regelgeving

Fecestransplantaties worden wereldwijd niet op dezelfde manier geclassificeerd. De regelgeving in sommigen landen stelt dat deze transplantaties een medicijn zijn (bijv. Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk), in andere landen wordt feces gezien als een weefsel (bijv. Italië) en weer andere landen hebben geen specifieke regelgeving hierover (bijv. Australië). Door deze variantie ontstaat verwarring. Sommige landen zullen regels toepassen voor menselijke cellen, weefsels of daarop gebaseerde producten, terwijl andere landen dat niet doen. Dat zou kunnen bijdragen aan de verspreiding van deze infectie.

Meer alarmerend is dat patiënten zelf ongecontroleerd fecestransplantaties maken. Dat gebeurt veel door patiënten die een fecestransplantatie willen proberen voor de behandeling voor indicaties buiten de klinische richtlijnen of klinische trials.

Aanvullende adviezen

Om de overdracht van SARS-CoV-2 te voorkomen, adviseren de auteurs van het gerefereerde artikel enkele aanvullende maatregelen op het huidige beleid van donorscreening. Om te beginnen moet voorafgaand aan de donatie vastgesteld worden of de donor tijdens de voorafgaande dertig dagen:

  • typische klachten van COVID-19, zoals koorts, vermoeidheid, droge hoest, spierpijn, kortademigheid en hoofdpijn, heeft gehad; en
  • in regio’s met een bekende COVID-19-uitbraak is geweest of nauw contact met personen met een bewezen of vermoedelijke SARS-CoV-2-infectie heeft gehad.

Indien een van deze twee items positief is, moet de potentiële donor afgewezen worden voor donatie of middels RT-PCR-assay getest worden op SARS-CoV-2. In endemische landen moet overwogen worden om alle donoren middels RT-PCR-assay te testen, zelfs als ze asymptomatisch zijn of geen voorgeschiedenis hebben van reizen naar een hoogrisicogebied of contact met een hoogrisicopersoon.

Een alternatief is dat de donorfeces gedurende dertig dagen wordt bewaard en alleen vrijgegeven, indien de donor geen symptomen krijgt.

Fecesbanken

Fecesbanken moeten met terugwerkende kracht de gezondheidsstatus van donoren controleren, voordat ze bevroren feces gaan gebruiken, om verdere verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen. Deze suggesties moeten afgestemd worden op lokale gezondheidszorg en moeten herzien worden op basis van nieuwe inzichten in COVID-19 en SARS-CoV-2.


Ianiro G, Mullish BH, Kelly CR, et al. Screening of faecal microbiota transplant donors during the COVID-19 outbreak: suggestions for urgent updates from an international expert panel. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020;5:430-432. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Screening+of+faecal+microbiota+transplant+donors+during+the+COVID-19+outbreak%3A+suggestions+for+urgent+updates+from+an+international+expert+panel.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De overgang: hormoontherapie helpt, maar is geen wondermiddel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx