DOQ

Sedatie is een veilig alternatief voor algehele narcose bij TAVR

Wetenschapper Dr. Richard Shemin en zijn collega’s van de UCLA in Californië hebben recent ontdekt dan sedatie, waarbij een patiënt tijdens de procedure wakker blijft, maar slaperig en pijnvrij is, een veilige en rendabele optie is om een algehele narcose te vervangen bij mensen die een minimale invasieve TAVR (Transcatheter, Aortic Valve Replacement) ondergaan. De resultaten van de studie staan recent gepubliceerd in het aprilnummer van PLOS ONE.

De zorg voor patiënten met cardiovasculaire problemen wordt in stapjes steeds beter. De invoering van de TAVR-procedure maakte bijvoorbeeld de reparatie van aortastenose een stuk veiliger. Doordat specialisten een nieuwe klep in het hart plaatsen via de katheter via het been van de patiënt, ontstaat er minder schade en volgt er een makkelijker herstel dan bij de vroeger gebruikte open-hart-chirurgische ingreep. De meeste centra maken bij TAVR nog altijd gebruik van een algemene volledige narcose. Maar de wetenschappers van de UCLA gaan binnen hun onderzoek een stapje verder en vergelijken ‘sedatie’, een methode die de UCLA al een tijd hanteert, met algehele narcose. Bij sedatie is de patiënt bij bewustzijn, maar voelt geen pijn van de ingreep.

Sedatie
De studie van Dr. Shemin is de eerste in z’n soort die in detail de kostenverschillen en uitkomsten tussen sedatie bij bewustzijn en algemene anesthesie gedurende TAVR vergelijkt. De wetenschappers analyseerden daarvoor de gegevens van 196 volwassen patiënten die de TAVR-procedure ondergingen in het Ronald Reagan UCLA medisch centrum tussen 2012 en 2016. Patiënten (75 jaar en ouder) met een stenose van de aorta die in de studie bij bewustzijn waren hadden een soortgelijke hoeveelheid van bijwerkingen als patiënten die wel volledig onder narcose waren. Patiënten die sedatie bij bewustzijn kregen, verbleven echter minder lang op de IC. Het gaat dan om 30 uur in plaats van de 96 uur die patiënten onder algemene anesthesie kregen). Bovendien verbleven deze patiënten korter in het ziekenhuis. 4,9 dagen versus 10,4 dagen. De directe kosten voor de zorg werden hierdoor zo’n 28% lager, en ook de andere medische kosten werden gereduceerd. In beide groepen kwam 1,5 % van de patiënten te overlijden tijdens de ingreep of het verblijf in het ziekenhuis. Beide methoden bleken derhalve even veilig.

Valideren
“Uiteraard zal er nog een grootschalig gerandomiseerde studie moeten komen om de resultaten verder te kunnen valideren”, aldus Shemin. “Maar gebaseerd op deze studie zal een patiënt die een TAVR ondergaat indien mogelijk eigenlijk altijd sedatie in plaats van algemene narcose moeten ondergaan.”

 

Bron: PLOS ONE
Beeld: Wikimedia commons (narcose)
Auteur: Lennard Bonapart

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”