Sekseverschillen in coronaire events en overlijden kleiner na doorgemaakt infarct

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
9 oktober 2020

Weliswaar hebben vrouwen een lager risico op hartinfarcten, coronaire hartziekten (CHD) en all-cause mortaliteit dan mannen, maar dat verschil is aanzienlijk kleiner bij degenen die een hartinfarct hebben doorgemaakt. Deze resultaten van een Amerikaans databaseonderzoek verschenen in Journal of the American College of Cardiology.

De morbiditeit en mortaliteit door CHD zijn in de Verenigde Staten sinds de jaren zeventig afgenomen, grotendeels dankzij een afname van de belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren en verbeteringen van de preventieve behandelingen. CHD blijft echter de belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit in de VS.

(bron foto pixabay)

Sekse-specifieke richtlijnadviezen

Personen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, hebben een toegenomen risico op een nieuw infarct, een recidiverende CHD-event en overlijden. Eerdere analyses onder Medicare-verzekerden hebben aangetoond dat deze risico’s tussen 2001 en 2009 zijn afgenomen. Hoewel algemeen bekend is dat de incidentie en mortaliteit ten gevolge van CHD bij mannen hoger zijn dan bij vrouwen, ontbreken recente gegevens over eventuele man-vrouwverschillen in het risico op recidiverende events. Als er nog steeds man-vrouwverschillen bestaan, zou dit de noodzaak voor sekse-specifieke richtlijnadviezen ondersteunen.

Amerikaanse studie

De leeftijdsspecifieke incidentie van CHD is dus lager bij vrouwen dan bij mannen. Het is onduidelijk of dat ook geldt voor de incidentie na een hartinfarct. In deze studie zijn sekseverschillen in recidiverend hartinfarcten en CHD-events en de mortaliteit onderzocht bij patiënten

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel