Sekseverschillen in coronaire events en overlijden kleiner na doorgemaakt infarct

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
9 oktober 2020

Weliswaar hebben vrouwen een lager risico op hartinfarcten, coronaire hartziekten (CHD) en all-cause mortaliteit dan mannen, maar dat verschil is aanzienlijk kleiner bij degenen die een hartinfarct hebben doorgemaakt. Deze resultaten van een Amerikaans databaseonderzoek verschenen in Journal of the American College of Cardiology.

De morbiditeit en mortaliteit door CHD zijn in de Verenigde Staten sinds de jaren zeventig afgenomen, grotendeels dankzij een afname van de belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren en verbeteringen van de preventieve behandelingen. CHD blijft echter de belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit in de VS.

(bron foto pixabay)

Sekse-specifieke richtlijnadviezen

Personen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, hebben een toegenomen risico op een nieuw infarct, een recidiverende CHD-event en overlijden. Eerdere analyses onder Medicare-verzekerden hebben aangetoond dat deze risico’s tussen 2001 en 2009 zijn afgenomen. Hoewel algemeen bekend is dat de incidentie en mortaliteit ten gevolge van CHD bij mannen hoger zijn dan bij vrouwen, ontbreken recente gegevens over eventuele man-vrouwverschillen in het risico op recidiverende events. Als er nog steeds man-vrouwverschillen bestaan, zou dit de noodzaak voor sekse-specifieke richtlijnadviezen ondersteunen.

Amerikaanse studie

De leeftijdsspecifieke incidentie van CHD is dus lager bij vrouwen dan bij mannen. Het is onduidelijk of dat ook geldt voor de incidentie na een hartinfarct. In deze studie zijn sekseverschillen in recidiverend hartinfarcten en CHD-events en de mortaliteit onderzocht bij patiënten met een doorgemaakt hartinfarct. Deze associaties zijn vergeleken met sekseverschillen in een controlegroep zonder CHD in de voorgeschiedenis.

In deze studie zijn de gegevens geanalyseerd van zo’n 170.000 Amerikaanse vrouwen en een bijna even groot aantal mannen van ≥ 21 jaar die in 2015 of 2016 opgenomen waren geweest vanwege een hartinfarct. Deze patiënten werden vergeleken met bijna 1,4 vrouwen en mannen met een vergelijkbare leeftijd, maar zonder CHD. Er werd tot december 2017 bijgehouden of bij hen hartinfarcten, CHD (oftewel hartinfarct of coronaire revascularisatie) en all-cause mortaliteit optraden.

Incidentiecijfers

De op grond van leeftijd gestandaardiseerde percentages hartinfarcten per 1000 persoonsjaren waren: 

  • 4,5 bij vrouwen en 5,7 bij mannen zonder CHD (hazard ratio 0,64) en 
  • 60,2 bij vrouwen en 59,8 bij mannen met een hartinfarct (HR 0,94). 
  • Het percentage CHD per 1000 persoonsjaren was:
  • 6,3 bij vrouwen en 10,7 bij mannen zonder CHD (HR 0,53) en 
  • 84,5 bij vrouwen en 99,3 bij mannen met een hartinfarct (HR 0,87). 

De all-cause mortaliteit per 1000 persoonsjaren was: 

  • 63,7 bij vrouwen en 59,0 bij mannen zonder CHD (HR 0,72) en 
  • 311,6 bij vrouwen en 284,5 bij mannen met een hartinfarct (HR 0,90).

Conclusies

Dit Amerikaanse databaseonderzoek toont dat vrouwen een lager risico op hartinfarcten, CHD en all-cause mortaliteit dan hebben mannen, maar dat dit verschil aanzienlijk kleiner is na een doorgemaakt hartinfarct.


Referentie: Peters SAE, Colantonio LD, Chen L, et al. Sex Differences in Incident and Recurrent Coronary Events and All-Cause Mortality. J Am Coll Cardiol. 2020;76. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.08.027

, ,
Deel dit artikel