Selectieve JAK1-remming werkzaam en veilig bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
10 juli 2020

Abrocitinib is een orale, eenmaal daagse selectieve Janus kinase 1 (JAK1)-remmer die wordt onderzocht voor de behandeling van constitutioneel eczeem. Monotherapie daarmee was effectief en werd goed verdragen door adolescenten en volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem. Deze resultaten van de fase III JADE MONO-2-studie verschenen onlangs in JAMA Dermatology.

Patiënten met matig tot ernstig constitutioneel eczeem die falen op topicale behandelingen of daar overmatig gebruik van maken, kunnen een systemische behandeling krijgen. Het langdurige gebruik van immunosuppressiva wordt beperkt door bijwerkingen. Tegenwoordig is dupilumab, een subcutane interleukine 4 (IL-4)-receptor-remmer, goedgekeurd voor deze patiëntencategorie, maar niet alle patiënten reageren daarop en bij sommigen gaat de respons na verloop van tijd verloren. Bijwerkingen van dupilumab omvatten injectieplaatsreacties, conjunctivitis en erytheem in het gezicht en de hals. Daarom zijn voor deze patiënten aanvullende behandelingen nodig.

(Foto: Pixabay)

JAK1-remming

Selectieve JAK1-remming met abrocitinib moduleert de signalering door IL-4, IL-13 en andere cytokines (bijv. IL-31, IL-22 en thymisch stromaal lymfopoëtine) die betrokken zijn bij de pathogenese van constitutioneel eczeem en jeuk. JAK2 wordt niet geremd, waardoor het risico op neutropenie en anemie klein is. Remming van neuronale JAK1-pathways blijkt de jeuk te verbeteren. 

Monotherapie met eenmaal daags abrocitinib in orale doses van 100 of 200 mg was effectief en werd goed verdragen in een dose-ranging fase 2b-studie bij volwassenen met matig tot

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel