Slechtere overleving bij meerdere primaire melanomen vs. solitaire tumor

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
30 oktober 2020

Patiënten met meerdere primaire melanomen hadden een slechtere overleving dan patiënten met een solitair primair melanoom. Dit is naar voren gekomen uit een systematische review en meta-analyse die onlangs in JAAD werd gepubliceerd.  

Na een eerste primair melanoom hebben patiënten een verhoogd risico op een volgend primair invasief melanoom. Een recente studie uit Australië rapporteerde een meer dan vijf keer hogere incidentie in vergelijking met de algemene bevolking.  

(bron foto iStock)

Uiteenlopende overlevingscijfers 

Een aanzienlijk deel van de patiënten ontwikkelt meerdere, niet-synchrone, primaire melanomen. Er is discussie over de prognose van patiënten met meerdere invasieve melanomen. Weliswaar is er veel literatuur over de risicofactoren voor het ontwikkelen van meerdere primaire melanomen, maar studies naar de overleving zijn schaars.  
In enkele grote studies is alleen van patiënten met een solitair dik melanoom de overleving vastgesteld, waarbij de effecten van andere tumoren bij dezelfde patiënt buiten beschouwing zijn gelaten. In andere studies waarin specifiek de impact van meerdere primaire melanomen is geëvalueerd, zijn uiteenlopende overlevingscijfers gevonden. Bovendien werden deze studies beperkt door statistische problemen en bias. De gerapporteerde overlevingsresultaten bij patiënten met meerdere primaire melanomen worden sterk beïnvloed door de gebruikte statistische analyse.  

Systematische review en meta-anal
 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel