Slechtere respiratoire uitkomsten van COPD door raciale segregatie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
24 september 2021

Raciale segregatie blijkt niet alleen het risico op longkanker en astma te verhogen, zoals aangetoond in eerder onderzoek, maar ook op COPD. Dat laatste is voor de eerste keer aangetoond in een Amerikaanse studie die in het blue journal verscheen. In de context van de aanhoudende segregatie in de VS vindt John Balmes (University of California, San Francisco), die in hetzelfde nummer een redactioneel commentaar schreef, deze studie actueel en indrukwekkend.

De combinatie van de opvallende raciale verschillen in de uitkomsten van COVID-19 en de tragische reeks sterfgevallen van zwarte mensen door politiegeweld tijdens de pandemie toont volgens Balmes het aanhoudende structurele racisme in de Verenigde Staten. Segregatie op basis van ras en etniciteit is een opvallend kenmerk van Amerikaanse steden. Zwart gesegregeerde buurten zijn namelijk onevenredig zwaar belast door vele ongunstige sociale, economische en ecologische factoren. Deze buurten worden vaker gekenmerkt door armoede, grotere blootstelling aan luchtvervuiling, minder groene ruimte, minder toegang tot gezond voedsel, meer slijterijen, meer misdaad en slechtere huisvesting, allemaal factoren die bijdragen aan verschillen in gezondheid.

Goed gekarakteriseerde SPIROMICS-cohort

In een subset van het goed gekarakteriseerde SPIROMICS-cohort (Subpopulations and Intermediate Outcome Measures in COPD Study) is onderzocht of zwarte mensen met COPD of een verhoogd risico daarop die in een gesegregeerde buurt wonen, een slechtere respiratoire gezondheid hebben. Raciale segregatie werd gemeten met de isolatie-index, een gevalideerde maatstaf die wordt gebruikt in s

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel