Slechtere respiratoire uitkomsten van COPD door raciale segregatie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
24 september 2021

Raciale segregatie blijkt niet alleen het risico op longkanker en astma te verhogen, zoals aangetoond in eerder onderzoek, maar ook op COPD. Dat laatste is voor de eerste keer aangetoond in een Amerikaanse studie die in het blue journal verscheen. In de context van de aanhoudende segregatie in de VS vindt John Balmes (University of California, San Francisco), die in hetzelfde nummer een redactioneel commentaar schreef, deze studie actueel en indrukwekkend.

De combinatie van de opvallende raciale verschillen in de uitkomsten van COVID-19 en de tragische reeks sterfgevallen van zwarte mensen door politiegeweld tijdens de pandemie toont volgens Balmes het aanhoudende structurele racisme in de Verenigde Staten. Segregatie op basis van ras en etniciteit is een opvallend kenmerk van Amerikaanse steden. Zwart gesegregeerde buurten zijn namelijk onevenredig zwaar belast door vele ongunstige sociale, economische en ecologische factoren. Deze buurten worden vaker gekenmerkt door armoede, grotere blootstelling aan luchtvervuiling, minder groene ruimte, minder toegang tot gezond voedsel, meer slijterijen, meer misdaad en slechtere huisvesting, allemaal factoren die bijdragen aan verschillen in gezondheid.

Goed gekarakteriseerde SPIROMICS-cohort

In een subset van het goed gekarakteriseerde SPIROMICS-cohort (Subpopulations and Intermediate Outcome Measures in COPD Study) is onderzocht of zwarte mensen met COPD of een verhoogd risico daarop die in een gesegregeerde buurt wonen, een slechtere respiratoire gezondheid hebben. Raciale segregatie werd gemeten met de isolatie-index, een gevalideerde maatstaf die wordt gebruikt in studies naar de effecten van segregatie op andere gezondheidsuitkomsten, waaronder borstkanker, tuberculose en hypertensie.
Bij zwarte deelnemers gingen de meeste uitkomstmaten gepaard met het wonen in een overwegend zwart-gesegregeerde buurt (isolatie-index > 0,6) en met de aanwezigheid van COPD of een verhoogd risico daarop. Zoals verwacht was er in de gesegregeerde buurten meer armoede en werkloosheid en was het mediane gezinsinkomen lager dan in niet-gesegregeerde buurten.
De resultaten van de multivariabele regressieanalyse waren robuust voor correctie voor leeftijd, geslacht, rookstatus, pakjaren, obesitas, burgerlijke staat, beroepsmatige blootstelling en totale bevolkingsomvang van de woonwijk. De resultaten voor deelnemers met COPD kwamen grotendeels overeen met die van de gecombineerde populatie, inclusief deelnemers met een verhoogd risico op COPD. Interessant is dat ook blanke mensen die in zwart-gesegregeerde buurten woonden, meer morbiditeit door COPD hadden.

Aanvullende analyses

Omdat residentiële segregatie gepaard gaat met een lagere sociaaleconomische status, een hogere prevalentie van andere aandoeningen dan COPD, slechtere geestelijke gezondheidsresultaten en meer blootstelling aan luchtvervuiling, hebben de auteurs aanvullende analyses uitgevoerd voor deze factoren.
Na correctie voor de sociaaleconomische status, comorbiditeiten en depressie of angst, waren de associaties tussen segregatie en COPD-uitkomsten enigszins verzwakt, maar bleven over het algemeen significant. Hoewel de mate van luchtvervuiling en andere potentiële mediatoren verantwoordelijk waren voor variabele percentages van de segregatieverschillen, kon een deel van het segregatie-effect niet toegeschreven worden aan deze mediatoren. Dit wijst erop dat ook mechanismen die niet in deze studie zijn gemeten, verantwoordelijk zijn voor de slechtere respiratoire uitkomsten als gevolg van raciale segregatie.

Structureel racisme opgespoord en aangepakt

Deze bevindingen ondersteunen volgens Balmes het standpunt dat structureel racisme en rassendiscriminatie moeten worden beschouwd als risicofactoren voor slechte gezondheidsresultaten, onafhankelijk van de sociaaleconomische status.
De kans en uitdaging van dit nieuw aangetoonde verband is om degenen met het hoogste risico op COPD zo vroeg mogelijk te identificeren, om de gevolgen van raciale segregatie voor de gezondheid te verzachten.
Balmes vindt dat we jegens onze patiënten en de samenleving als geheel de verantwoordelijkheid hebben om te pleiten voor beleid om onevenredige blootstelling aan luchtvervuiling binnen en buiten te verminderen, ondermaatse huisvesting te verbeteren, de toegang tot gezond voedsel en groene ruimte te vergroten en de blootstelling aan geweld te verminderen.

Referenties:

  1. Woo H, Brigham EP, Allbright K, et al. Racial Segregation and Respiratory Outcomes among Urban Black Residents with and at Risk of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:536-545.
  2. Balmes JR. Place Matters: Residential Racial Segregation and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:496-498.
,
Deel dit artikel