DOQ

Slijmproppen bij COPD-patiënten gerelateerd aan sterfte

COPD-patiënten met slijmproppen in de luchtwegen hebben meer risico om te overlijden. Hoe meer slijmproppen in de luchtwegen, hoe hoger de kans om binnen tien jaar te overlijden. Dat is gebleken in een observationele studie in de VS met ruim 4.300 COPD-patiënten. De studie is recent gepubliceerd in Journal of the American Medical Association (JAMA).

Overproductie van slijm is bij COPD een centraal onderdeel van de pathologie. Het slijm kan zich in de luchtwegen ophopen tot slijmproppen. Op CT-scans van COPD-patiënten zijn vaak slijmproppen te zien die luchtwegen verstoppen. Maar het is niet bekend of dat een relatie heeft met mortaliteit. De observationele retrospectieve studie in de VS is opgezet om dat te onderzoeken.

“De patiënten maken deel uit van het COPD-cohort van de genetic epidemiology of COPD (COPDGene) studie”

3 categorieën

De studie gebeurde met prospectief verzamelde data van 4.363 patiënten met COPD. De patiënten maken deel uit van het COPD-cohort van de Genetic Epidemiology of COPD (COPDGene)-studie: een multicenter observationele studie naar genetische factoren achter COPD, op CT gebaseerde fenotypen en COPD-subtypen. De deelnemers aan de studie waren rokers in de leeftijd van 57-70 jaar (44% vrouw), geïncludeerd in 21 centra in de VS tussen 2008 en april 2011 en gevolgd tot september 2022.

Op CT-scans van de luchtwegen van de deelnemers werd gekeken naar slijmproppen in gemiddelde tot grote luchtwegen (diameter lumen ongeveer 2-10 mm). Deze werden ingedeeld in 3 categorieën: beïnvloeding van 0, 1-2, of 3 of meer longsegmenten (resp. categorie 1, 2 en 3). De primaire uitkomst was mortaliteit door alle oorzaken, vastgesteld met regressieanalyse en gecorrigeerd voor onder andere leeftijd, geslacht, BMI, rookgeschiedenis en CT-metingen van emfyseem en luchtwegziekte.

“COPD-patiënten met slijmproppen in gemiddelde tot grote luchtwegen hebben een hoger risico op overlijden”

Duidelijk verband

Van de 4.363 deelnemers hadden respectievelijk 2585 (59,3%), 953 (21,8%) en 825 (18,9%) patiënten slijmproppen in de categorieën 1, 2 en 3. Gedurende follow up van gemiddeld 9,5 jaar overleden 1.769 deelnemers (40,6%). De mortaliteitsratio’s waren 34,0%, 46,7% en 54,1% voor deelnemers in de categorieën 1, 2 en 3. De aanwezigheid van slijmproppen in de categorieën 2 en 3, beide vergeleken met categorie 1, was geassocieerd met een aangepaste hazard ratio van overlijden van respectievelijk 1,15 en 1,24.

De onderzoekers concluderen dat COPD-patiënten met slijmproppen in gemiddelde tot grote luchtwegen een hoger risico hebben op overlijden vergeleken met patiënten zonder slijmproppen op een CT-scan. De studie laat volgens hen een duidelijk verband zien tussen de ophoping van slijm en de mortaliteit. Zij denken dat therapieën die slijmproppen afbreken kunnen helpen om de uitkomsten voor COPD-patiënten te verbeteren.

Referentie: Diaz AA, Orejas JL, Grumley S, et al. Airway-Occluding Mucus Plugs and Mortality in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. JAMA, 2023;329(21):1832-39.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx