DOQ

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten twee weken sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Dit is de conclusie van onderzoek van Amsterdam UMC onder 355 patiënten uit elf ziekenhuizen. Han Anema, hoogleraar Sociale Geneeskunde en mede-initiator van de app, over de kracht van de ikHerstel-app bij herstel na operaties.

Jaarlijks vinden er in Nederland 1,5 miljoen operaties plaats. Herstel na een operatie verloopt veelal moeizaam, mede omdat goede begeleiding vanuit het ziekenhuis ontbreekt. Patiënten ervaren zelf ook onvoldoende begeleiding bij hun herstel, blijkt uit eerder onderzoek van Amsterdam UMC. Evidence-based kennis over wat nodig is voor herstel na operatie ontbreekt eveneens, vertelt Han Anema. “We beschikken vooral over practice-based kennis, ofwel klinische expertise van de arts. Die expertise verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. We zien dan ook veel variatie in adviezen over wat nodig is voor herstel en wat de patiënt wel of niet mag na operatie. Eenduidigheid ontbreekt. Met als gevolg dat patiënten veelal te voorzichtig zijn om activiteiten op te pakken, uit angst voor complicaties. Dat leidt tot stagnatie in hun herstelproces.”

“We stellen samen met de patiënt een herstelplan op maat op”

Hoogleraar Sociale Geneeskunde Han Anema

Herstelplan op maat

Om daar iets aan te doen, begonnen artsen en wetenschappers van Amsterdam UMC vijftien jaar geleden te werken aan meer consensus over hersteladviezen na een operatie. Vervolgens hebben de onderzoekers deze adviezen onderbouwd met onderzoek en data over wat de snelste weg is naar herstel na verschillende soorten operaties en operatietechnieken. Deze evidence vormt nu onderdeel van de ikHerstel-app, een initiatief van Anema en Judith van Huirne, gynaecoloog en hoogleraar Minimaal Invasieve Chirurgie in Amsterdam UMC. Een goede voorbereiding op herstel begint al voorafgaand aan de operatie, legt Anema uit. “Als je weet wat wel en niet kan na operatie, kun je alvast thuiszorg regelen of met je werkgever overleggen om je werk aan te passen. Als je daarover pas gaat nadenken op de dag van ontslag uit het ziekenhuis, ben je te laat.”

De arts vraagt de patiënt daarom vóór de operatie in de app aan te geven welke persoonlijke activiteiten hij of zij weer wil hervatten. De patiënt bepaalt zo wat belangrijk is voor diens persoonlijk herstel. “Die activiteiten zijn voor iedere patiënt anders. Voor de een is dat tuinieren, voor de ander weer kunnen tennissen of een wandeling maken. Zo stellen we samen met de patiënt een herstelplan op maat op. Dat persoonlijk herstelplan wordt door de ikHerstel-app gemaakt. De patiënt kan dat thuis ook uitprinten, voor zichzelf, zijn naasten, of zijn huisarts of werkgever. Zodat ook zij op de hoogte zijn.”

“Sneller herstel leidt tot lagere zorg- en maatschappelijke kosten.”

Tien minuten autorijden 

Dat herstelplan op maat, met de persoonlijke activiteiten die de patiënt wil behalen, is vervolgens leidend bij de app-begeleiding op weg naar herstel. “Als de patiënt eenmaal thuis is, krijgt deze van de app bijvoorbeeld adviezen als: ’U kunt vandaag tien minuten autorijden,’ of: ‘U kunt vandaag een korte wandeling van 15 minuten maken.’ De dag erna vraagt de app of de patiënt dat ook gedaan heeft. Dit stimuleert om aan de activiteiten te blijven werken. Bovendien vermeldt de app regelmatig hoeveel procent de patiënt in dat herstel gevorderd is en of deze op schema ligt.”

Lagere zorg- en maatschappelijke kosten

Naast begeleiding en advies, geeft de app informatie die voor de patiënt van belang is. Bijvoorbeeld over het soort operatie en hoe deze wordt uitgevoerd. Maar ook over symptomen zoals pijn en vermoeidheid die de patiënt na de ingreep kan verwachten. “Dat neemt bij de patiënt veel vragen en onzekerheid weg, én zorgt voor ontlasting van de zorgprofessional. De ikHerstel-app leidt tot minder zorgconsulten én meer zelfmanagement door de patiënt. Bovendien leidt sneller herstel tot lagere zorg- en maatschappelijke kosten. Een werknemer die eerder herstelt van zijn operatie, kan weer eerder aan het werk. Dat betekent snellere integratie in het arbeidsproces.”

“Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van alle planbare operaties in Nederland bestrijken”

Zinnige Zorg Award

Zowel patiënten als zorgverleners zijn blij met de ikHerstel-app. “In 2021 wonnen we er de Zinnige Zorg Award mee van VGZ en Patiëntenfederatie Nederland. Die nemen overigens ook deel aan de verdere ontwikkeling en implementatie ervan. Volgens hen draagt de app bij aan meer zelfregie door de patiënt.”
Onderzoeken bij meerdere soorten medisch-specialistische operaties laten zien dat de ikHerstel-app bijdraagt aan sneller herstel na operatie. Dat onderzoek gaat de komende tijd door. “We werken aan verdere personalisering van de app, zodat we steeds betere begeleiding op maat kunnen bieden. Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van alle planbare operaties in Nederland bestrijken. Zodat we steeds meer patiënten kunnen helpen bij een voorspoedig herstel na operatie.”

Referentie: www.ikherstel.nl

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx