DOQ

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten twee weken sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Dit is de conclusie van onderzoek van Amsterdam UMC onder 355 patiënten uit elf ziekenhuizen. Han Anema, hoogleraar Sociale Geneeskunde en mede-initiator van de app, over de kracht van de ikHerstel-app bij herstel na operaties.

Jaarlijks vinden er in Nederland 1,5 miljoen operaties plaats. Herstel na een operatie verloopt veelal moeizaam, mede omdat goede begeleiding vanuit het ziekenhuis ontbreekt. Patiënten ervaren zelf ook onvoldoende begeleiding bij hun herstel, blijkt uit eerder onderzoek van Amsterdam UMC. Evidence-based kennis over wat nodig is voor herstel na operatie ontbreekt eveneens, vertelt Han Anema. “We beschikken vooral over practice-based kennis, ofwel klinische expertise van de arts. Die expertise verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. We zien dan ook veel variatie in adviezen over wat nodig is voor herstel en wat de patiënt wel of niet mag na operatie. Eenduidigheid ontbreekt. Met als gevolg dat patiënten veelal te voorzichtig zijn om activiteiten op te pakken, uit angst voor complicaties. Dat leidt tot stagnatie in hun herstelproces.”

“We stellen samen met de patiënt een herstelplan op maat op”

Hoogleraar Sociale Geneeskunde Han Anema

Herstelplan op maat

Om daar iets aan te doen, begonnen artsen en wetenschappers van Amsterdam UMC vijftien jaar geleden te werken aan meer consensus over hersteladviezen na een operatie. Vervolgens hebben de onderzoek

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »

Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »