Social media van grote invloed op meningsvorming over anticonceptie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
16 december 2020

De besluitvorming over anticonceptie wordt in grote mate beïnvloed door sociale netwerken. Social media blijken in dit proces een belangrijke rol te spelen, zo is gevonden in een recente verkennende analyse van meer dan 800.000 tweets op Twitter. Daarom kunnen sociale mediaplatforms nuttig zijn bij het verzamelen en verspreiden van informatie over anticonceptie. 

In het afgelopen decennium is het gebruik van langwerkende omkeerbare anticonceptiva, inclusief intra-uteriene devices (IUD’s) en implantaten, in de Verenigde Staten sneller toegenomen dan het gebruik van de andere anticonceptiemethoden. In 2015 tot 2017 waren hier de meest gebruikte anticonceptiemethoden onder vrouwen van 15 tot 49 jaar: sterilisatie van de vrouw (18,6%), orale anticonceptie (12,6%) en langwerkende omkeerbare anticonceptiva (10,3%). Sinds 2002 blijkt sprake te zijn van een zevenvoudige toename van gebruik van langwerkende omkeerbare anticonceptiva. In dat jaar had 1,5% van de vrouwen die anticonceptie gebruikten, een spiraaltjes of een IUD.  

(Foto: Pixabay)

Sociale netwerk van grote invloed 

De keuze van een anticonceptiemethode wordt vaak in grote mate beïnvloed door de ervaringen en meningen van iemands sociale netwerk. Social media, waaronder Twitter, hebben een steeds grotere invloed op personen in de reproductieve leeftijd.  
De communicatie op social media kan goed vastgesteld worden met een soort machine learning waarbij computers natuurlijke taalgegevens analyseren, natuurlijke taalverwerking genaamd.  

Analyse 

In de huidige verkennende analyse is geïnventariseerd hoe de attitudes over lang- en kortwerkende omkeerbare anticonceptiemethoden veranderen in de loop van de tijd. Daarbij is specifiek gezocht naar Engelstalige tweets waarin omkeerbare anticonceptiemethoden op recept werden genoemd en die in de periode tussen 2006 (oprichting van Twitter) en 2019 zijn geplaatst. Tweets waarin anticonceptie werd genoemd, zijn geëxtraheerd met behulp van zoektermen, waaronder generieke of merknamen, informele namen en afkortingen.  

Tweets onder de loep 

Er werden meer dan 800.000 tweets gevonden waarin minstens eenmaal anticonceptie werd genoemd. Het jaarlijkse aantal tweets over anticonceptie nam tijdens de onderzoeksperiode aanzienlijk toe. Het vaakst werd het spiraaltje genoemd (45,9%). Langwerkende anticonceptiemethoden werden vaker genoemd dan kortwerkende methoden (58% vs. 42%). Het jaarlijkse aandeel tweets over langwerkende omkeerbare anticonceptiemethoden nam toe in de loop van de tijd. 
In 665.000 tweets werd een oordeel gegeven over een bepaalde anticonceptiemethode. Het grootste deel daarvan was negatief. Tweets waarin langwerkende anticonceptiemethoden werden genoemd, waren bijna twee keer zo vaak positief als tweets waarin kortwerkende methoden werden genoemd (19,65% vs. 10,21%, p < 0,002). 

Nuttige inzichten 

Tot nu toe was er geen systematisch onderzoek gedaan naar posts op social media over omkeerbare anticonceptiemethoden op recept, hoewel deze posts een potentieel belangrijke informatiebron voor gebruikers van anticonceptie kunnen zijn. De analyse van sociale media blijkt nuttige inzichten te bieden in de attitudes over en ervaringen met anticonceptie. 


Referentie: Population attitudes toward contraceptive methods over time on a social media platform. Merz AA, Gutiérrez-Sacristán A, Bartz D, et al. Am J Obstet Gyn. 2020, 8 December. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.11.042. https://www.ajog.org/article/S0002-9378(20)31378-8/fulltext  

, ,
Deel dit artikel