DOQ

Status astmaticus: stoppen met roken en goede nazorg

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 100 kinderen op de intensive care opgenomen met een ernstige acute astma-aanval (status astmaticus). Promovenda Shelley Boeschoten (Erasmus MC) onderzocht de risicofactoren voor – en uitkomsten van – IC-opname bij kinderen met een status astmaticus. Haar onderzoek benadrukt hoe belangrijk het is dat de verzorgers van de kinderen stoppen met roken én dat de kinderen en hun verzorgers goede nazorg krijgen na de IC-opname.

Bij een status astmaticus is de astma-exacerbatie zo hevig dat de standaardbehandeling voor ernstige acute exacerbaties, bestaande uit continue verneveling van salbutamol in combinatie met systemische corticosteroïden, onvoldoende verlichting van de klachten geeft. De situatie kan zelfs zo ernstig of levensbedreigend zijn dat een kind moet worden opgenomen op de intensive care.

Risicofactoren voor IC-opname

Shelly Boeschoten onderzocht wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor opname op een kinder-IC bij een status astmaticus. Hiervoor verrichtte zij een prospectieve multicenter studie onder 221 kinderen die vanwege een ernstige astma-aanval werden opgenomen op een kinder-IC (n=110) of kinderafdeling van het ziekenhuis (n=111).
De studie laat zien dat vooral kinderen die ouder zijn, kinderen die voorafgaand aan opname langer dan een week klachten hebben, en kinderen die zijn blootgesteld aan sigarettenrook een hoger risico hebben op IC-opname.

Opvolging na opname

Boeschoten keek niet alleen naar de risicofactoren voor IC-opname. Zij volgde de kinderen en hun verzorgers ook ná hun opname in het ziekenhuis. Drie tot negen maanden na ontslag verzamelde zij informatie over hun kwaliteit van leven en psychosociale uitkomsten, zoals posttraumatische stresssymptomen. Voor de kinderen onderzocht zij ook de klinische uitkomsten zoals astmasymptomen, medicatiegebruik en heropnames.
Kinderen die waren opgenomen op de kinder-IC hadden evenveel astmasymptomen als kinderen die waren opgenomen op de reguliere kinderafdeling. Wel gebruikten zij meer astmamedicatie en werden zij vaker heropgenomen. De astma-gerelateerde kwaliteit van leven en het voorkomen van posttraumatische stresssymptomen, emotionele problemen en gedragsproblemen was vergelijkbaar tussen de twee groepen kinderen. De verzorgers van de kinderen die op de IC hadden gelegen hadden vaker last van posttraumatische stress symptomen dan de verzorgers van kinderen die werden opgenomen op de kinderafdeling.

“Het is belangrijk dat huisartsen en kinderartsen zich bewust zijn van vermijdbare risicofactoren”

Stoppen met roken

Op basis van haar onderzoek concludeert Boeschoten dat het, waar het gaat om de risicofactoren voor IC-opname, belangrijk is dat huisartsen en kinderartsen zich bewust zijn van vermijdbare risicofactoren. Bij kinderen die al langere tijd ernstige astmasymptomen hebben is het belangrijk om snel en waakzaam te handelen. Daarnaast onderstrepen de studieresultaten het belang van stoppen met roken onder verzorgers van kinderen.
Wat betreft de uitkomsten na de IC-opname beveelt Boeschoten aan dat monitoring van astmasymptomen en psychosociale screening van de kinderen en hun ouders na een IC-opname onderdeel zou moeten uitmaken van de standaardzorg na een IC-opname.

De promotie van Shelley Boeschoten vond plaats op 11 januari 2023 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel van haar proefschrift is ‘A Matter of Life and Breath – Children with severe acute asthma admitted to the pediatric intensive care unit’.
Naast de risicofactoren voor – en uitkomsten van – IC-opname bij een status astmaticus bij kinderen onderzocht zij ook wat de huidige behandelingen zijn van kinderen met een status astmaticus binnen Europese kinder-IC’s en wat de effectiviteit is van een bolus salbutamol intraveneus naast continue intraveneuze toediening van salbutamol op de IC.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx