DOQ

Arts en wetenschap

Nieuwe aanknopingspunten voor risico op uveïtis bij jeugdreuma

Nieuwe klinische voorspellers geven beter inzicht in welke kinderen met jeugdreuma een hoog of laag risico lopen op de ernstige oogontsteking uveïtis. Dit gaat betekenen dat een deel van deze kinderen minder vaak preventief op de oogontsteking onderzocht hoeft te worden, zo blijkt uit promotieonderzoek.

Hoogleraar neuroradiologie Frederik Barkhof krijgt oeuvreprijs voor MS-onderzoek

Hoogleraar neuroradiologie ontvangt een oeuvreprijs voor zijn innovatieve onderzoek naar het gebruik van MRI bij onderzoek naar multiple sclerose .

Neuroloog prof. dr. Van Laar: ‘Onderzoek naar Parkinson is opmaat naar personalized medicine’

De ziekte van Parkinson is ingewikkeld en de uiteenlopende symptomen zijn voor iedereen anders. Grootschalig onderzoek moet het mogelijk maken om behandeling meer op de individuele Parkinsonpatiënt af te stemmen.

Vaker shocklong na hartoperatie tijdens griepseizoen

Bij een hartoperatie kan het Acute Resporatory Distress Syndrome (ADRS) of ook wel shocklong ontstaan. De kans hierop is groter bij een hartoperatie tijdens het griepseizoen.

“Stroma-analyse heeft gevolgen voor prognose en behandeling kankerpatiënten”

Veel stroma in de primaire tumor is gerelateerd aan een agressiever ziektebeloop, wat indicatie kan zijn voor intensieve behandeling. Stroma-analyse is gevalideerd voor diverse kankersoorten en wordt ook bekeken bij longkanker.

Internist-hoogleraar vasculaire geneeskunde dr. Visseren: ‘Verantwoord kiezen voor intensief of juist níet behandelen met bloeddruk- en cholesterolverlagers’

Een nieuwe methodologie maakt het mogelijk om voor een individuele patiënt uit te rekenen of bloeddruk- en cholesterolmedicatie veel, nauwelijks of zelfs schadelijk effect heeft. Dit helpt om weloverwogen behandelkeuzes te maken.


Ontstekingen bij hart- en vaatziekten: ‘Een aandachtspunt voor álle medisch specialisten’

Er is meer aandacht nodig – van álle medisch specialisten en huisartsen – voor acute ontstekingen en de rol die zij spelen bij hart- en vaatziekten. Zo kan een longontstekingen of een heupoperatie het risico op een hartinfarct schrikbarend vergroten, stelt promotieonderzoek.

Geriatrisch assessment bij ouderen met longkanker: ‘De optimale behandeling kiezen is lastig’

Een geriatrisch assessment bij 70-plussers die longkanker hebben, geeft beter inzicht in de kwetsbaarheden van deze oudere patiënten. Dat leidt tot betere behandelbeslissingen en meer zorg op maat, zo blijkt uit een recent verschenen onderzoek.

Digitale zorg op afstand voor patiënten met hartfalen én COPD

Het nieuwe thuismonitoring-zorgprogramma Remote Patiënt Management van het Máxima Medisch Centrum richt zich op ernstig zieke patiënten met chronisch hartfalen én COPD die een groot risico lopen op heropname. Het programma stelt de wensen van de patiënt meer centraal met zorg on demand.

‘Medicijnspiegel meten bij biological bespaart jaarlijks tot 5000 euro per patiënt’

Reumapatiënten met een hoge medicijnspiegel van de biological adalimumab reageren niet beter op het medicijn dan patiënten met een lagere spiegel. Onderzoek laat zien dat de dosis van deze kostbare biological bij patiënten met een hoge medicijnspiegel wel met een derde verminderd kan worden.

Kinderarts dr. Verhagen: ‘Verdiep je tijdig in kinderpalliatieve zorg, of contact een ervaren collega-arts’

Artsen die met een kinderpalliatieve situatie te maken krijgen, ervaren dit als een zeer ingrijpend traject. Hierbij moeten ze in goed overleg met de ouders de regie kunnen voeren en helpen bij het maken van levenseindebeslissingen. Inmiddels is hier steeds meer nuttige kennis over beschikbaar.

Parkinson in het verpleeghuis: ‘Wél de diagnose maar niet de ziekte, én andersom’

De ziekte van Parkinson is onder bewoners in het verpleeghuis vaak ten onrechte gediagnosticeerd óf wordt juist over het hoofd gezien, zo blijkt uit promotieonderzoek. Ook zijn medicatiedoses vaak te laag, zowel bij middelen tegen traagheid en stijfheid als tegen niet-motorische verschijnselen.

Vrouwen na zwangerschapsvergiftiging eerder testen op hart- en vaatziekten

Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, lopen al op (veel) jongere leeftijd risico op een hartinfarct of beroerte dan voorheen werd aangenomen. Zo blijkt uit recent onderzoek van Gerbrand Zoet van UMC Utrecht.

CardioMEMS: ‘Geen symptoombestrijding, maar actueel zicht op verergering hartfalen’

Voor hartfalen-patiënten is het belangrijk om klachtenverergering zoveel mogelijk vóór te blijven. De CardioMEMS, een sensor in de longslagader, zorgt ervoor dat de patiënt ook thuis de bloeddruk in de rechterhartkamer en longen kan meten. De cardioloog kan realtime meekijken en zonodig ingrijpen.

Selectie of loting: ‘Bereid studenten goed voor op wat het artsenvak écht inhoudt’

Veel mensen die zich aanmelden voor de studie geneeskunde zijn daar in feite ook geschikt voor. Daarom voegt selectie aan de poort nauwelijks iets toe vergeleken met loting, stelt onderzoek. Realistische beeldvorming van het artsenvak in de nabije toekomst draagt méér bij.

Verschillen tussen behandelopties onduidelijk voor mannen met prostaatkanker

Veel mannen met niet uitgezaaide prostaatkanker hebben een verkeerd beeld van de verschillen tussen hun behandelopties. Dit kan na de behandeling leiden tot teleurstelling en onverwachte bijwerkingen , zoals erectiestoornissen en urine-incontinentie. Dit blijkt uit onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek en UMC Utrecht onder leiding van onderzoeker Marie-Anne van Stam, dat onlangs verscheen in BJU International.

Neuropsycholoog Van Maurik: ‘Rekenmodellen maken risico op dementie beter voorspelbaar’

Naar welke kant zal het muntje vallen, vragen neurologen en patiënten zich vaak af. Ongeveer de helft van patiënten met een milde cognitieve stoornis die zich melden op een geheugenpoli krijgt binnen drie jaar dementie. Rekenmodellen kunnen nu vrij specifiek bepalen wie tot de risicogroep behoren.

Zorgverleners luiden noodklok: we weten te weinig over traumatisch hersenletsel

We weten nog te weinig over hoe we traumatisch hersenletsel moeten aanpakken. Meer en beter gecoördineerd onderzoek is daarom nodig. Dat is de boodschap van een speciale editie van the Lancet Neurology, die op 7 november door experts werd aangeboden aan het Europees Parlement. Vanuit Nederland schreven artsen en onderzoekers van het LUMC, HaaglandenMC, het Erasmus MC en het UMCG mee.

App ‘voorspelt’ longaanval: ‘COPD-patiënt rommelt thuis in feite maar wat aan’

Een slimme zelftest in een app helpt COPD-patiënten thuis om een longaanval te herkennen. Geen overbodige luxe aangezien iedere longaanval een forse impact heeft op de kwaliteit van leven, maar ook tot hogere zorgkosten kan leiden. De eerste resultaten zijn positief.

Oorsprong epilepsie onder de loep

Epilepsie is in 80 procent van de gevallen het gevolg van laaggradige tumoren, aanlegstoornissen van de hersenschors of sclerose (verharding) van de hippocampus.

Lymfeklierkankercellen ontsnappen aan medicatie, reumamiddel biedt mogelijk uitkomst

Lymfeklierkanker wordt vaak behandeld met een combinatie van chemo- en immuuntherapie. Bij sommige patiënten slaat deze combinatietherpaie niet meer aan doordat de kankercellen genetisch veranderen. Voor deze groep wordt nu een nieuwe vorm van immuuntherapie getest. Lotte de Winde van het Radboudumc ontdekte dat deze nieuwe therapievorm bij de helft van de patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker niet aanslaat. Voor hen komt de oplossing mogelijk uit onverwachte hoek, namelijk van een anti-reumatisch geneesmiddel. Woensdag 25 oktober promoveert ze op haar onderzoek.

Glutenvrij dieet niet aan te raden bij endometriose

Er is onvoldoende bewijs dat het eten van gluten van invloed is op endometriose, vonden Fred Brouns en Velja Mijatovic. “Vrouwen met endometriose zoeken vaak naar mogelijke aanvullende oplossingen tegen de aanhoudende klachten, waaronder dieetmaatregelen.”

Er valt wat te kiezen bij een blindedarmontsteking

Dat bij een blindedarmontsteking een snelle operatie de enige en beste behandeloptie is, is een achterhaald idee. Antibiotica kunnen bij een ongecompliceerde blindedarmontsteking de operatie uit- of vaak zelfs afstellen, legt onderzoeker Jochem Scheijmans uit.

Herken, erken en behandel chronische vermoeid­heid na kanker

De behandeling van chronische vermoeidheid na kanker kan worden gepersonaliseerd met behulp van een netwerkbenadering, stelt Tom Bootsma. “Het blijft vaak een onzichtbaar probleem waar behandelaars aan voorbij gaan. Veel van hen vinden dat vermoeidheid erbij hoort.”

Zingevingsvragen bij beginnende dementie

Marc Haufe wil meer aandacht voor zingevingsvragen bij mensen met beginnende dementie. Het Diamantmodel helpt zorgverleners in gesprek te gaan met de patiënten. “Mensen raken minder overspoeld door hun emoties, kunnen beter overzien wat er met hen aan de hand is.”

‘Elke millimeter die je kunt sparen, telt’

Hoe langer de plasbuis na een prostatectomie, hoe kleiner de kans op incontinentie, ontdekte Alexander Beulens in een videoanalyse. “Het is vooral belangrijk het stukje plasbuis dat vóór de bekkenbodem ligt, wat langer te houden.”

Meer winst te behalen bij opsporing hoofd-halskanker

Hoofd-halskanker is eerder op te sporen, stelt Boukje van Dijk. Vuistregel is 1 voor 3: verwijs een patiënt die drie weken last heeft van een van de symptomen. “Het is te hopen dat huisartsen er vaker aan denken dat de klachten gerelateerd kunnen zijn aan kanker.”

Een missie voor het kinderhart

Regina Bökenkamp, kindercardioloog, vertelt over de missie om Ghanees zorgpersoneel te trainen in het behandelen van hartafwijkingen bij kinderen. “De disposables bleken niet voorradig, batterijen waren leeg en er miste expertise om met het materiaal om te gaan.”

Minder onnodig behandelen door orthopeden

Onnodige behandelingen vermijden bespaart veel tijd, kosten en mogelijke bijwerkingen. Kijk eerst of de operatie zinvol is, stelt Rudolf Poolman. “Operaties zijn nooit helemaal overbodig, maar het is belangrijk om te kijken of de patiënt er echt beter van wordt.”

‘Vaccineren sluit prima aan bij de expertise van de apotheker’

Apotheker Maartje Oosterhoff zet tegenwoordig zelf vaccinaties. Ze vindt dat prima passen bij de expertise van apothekers en de mogelijkheden die een apotheek biedt. “Ik wil in de loop van volgend jaar ook reisvaccinaties gaan geven.”