DOQ

Astma

Puffer-app geeft zorg op maat voor kinderen met astma

Thuismonitoring en ondersteuning via de Puffer-app levert kinderen met astma veel voordelen op, vertelt Mattiènne van der Kamp. “Thuismonitoring levert niet alleen veel minder ziekenhuisbezoeken op, maar ook gerichte begeleiding en daardoor meer controle over de astma.”

Status astmaticus: stoppen met roken en goede nazorg

Onderzoek van Shelley Boeschoten laat zien dat oudere kinderen, kinderen die al langer klachten hebben, en kinderen die zijn blootgesteld aan sigarettenrook een hoger risico hebben op IC-opname. “Het is belangrijk dat artsen zich bewust zijn van vermijdbare risicofactoren.”

Oplaaddosis IV salbutamol bij ernstig acuut astma niet zinvol

Een oplaaddosis IV salbutamol bij kinderen met ernstig acuut astma op een kinder-IC (PICU) heeft geen klinisch voordeel. Dat blijkt uit een gerandomiseerde multicenter studie vanuit SKIC, het Nederlandse PICU onderzoeksnetwerk.

Geavan­ceerde long­functie­test niet nodig voor onderscheid astma/COPD

Astma en COPD zijn te onderscheiden op basis van medische voorgeschiedenis en spirometrie. Meer geavanceerde longfunctietesten verhogen het diagnostisch onderscheid tussen de twee ziektebeelden niet.

Inhalatie­therapie bij patiënten met ernstig astma suboptimaal

Bij vier op de vijf patiënten met ernstig astma is de therapietrouw met inhalatiecorticosteroïden en/of de inhalatietechniek suboptimaal. Amsterdamse onderzoekers vinden dat eerst de inhalatietechniek moet verbeteren alvorens over te stappen op biologicals.

Long­revali­datie op hoogte: waarde­volle optie bij ernstig astma

“Door de snelle verbetering van klachten ervaren mensen vaak na lange tijd weer hoe het is om hun astma onder controle te hebben”, zegt onderzoeker dr. Karin Fieten van het Nederlands Astmacentrum Davos en SIAF.


Steroïd­sparend effect beperkt tot astma­patiënt­en met hoog eosino­fielen­getal

Tezepelumab bleek in de totale studiepopulatie van SOURCE geen significant steroïdsparend effect te hebben, maar wel bij deelnemers met een hoog eosinofielengetal.

‘Astma of hooikoorts kunnen aanwijzing zijn voor een primaire afweer­stoornis’

Mensen met een primaire immuundeficiëntie hebben gemiddeld meer aanleg voor astma, hooikoorts, constitutioneel eczeem en voedselallergie dan personen uit een gezonde controlegroep. Jill de Wit bracht een sterke correlatie aan het licht tussen primaire afweerstoornissen en atopische aandoeningen.

FeNO-metingen niet nuttig voor sturen van astma­behan&hy;deling kinderen

De bevindingen van de RAACENO-studie ondersteunen niet het routinematig gebruik van FeNO-metingen in een tweedelijnszorg, als onderdeel van de astmabehandeling. Nader onderzoek naar andere objectieve markers is nodig voor het sturen van de astmabehandeling bij kinderen.

Huisarts volgt bij astma en COPD in 60% van gevallen advies longarts op

De Astma/COPD-dienst van Certe houdt zorg voor astma- en COPD-patiënten in de eerste lijn. Bij (een vermoeden van) obstructieve longziekte verwijst de huisarts de patiënt naar de service, waarna een longarts diagnosticeert en een behandelplan maakt. “Zes op de tien keer wordt het advies opgevolgd”, aldus anios Niels Schipper die onderzoek hiernaar deed.

Bij ernstig astma heeft COVID-19 een slechter beloop

Patiënten met ernstig astma hebben meer kans om vanwege COVID-19 op de intensive care te worden opgenomen of te overlijden. In een Britse studie werd onlangs het risico op SARS-CoV-2-infectie en het beloop daarvan vastgesteld bij astmapatiënten met diverse fenotypes.

Digitale voorzet­kamer verbetert inname inhalatie­medi­catie bij COPD

Het aantal fouten met medicatie inhaleren neemt bij COPD-patiënten flink af dankzij een digitale voorzetkamer en de daaruit voortvloeiende persoonlijke inhalatie-instructies. “In de OUTER SPACE-studie leidde dit bij patiënten met COPD tot 38% minder fouten”, zegt Job van Boven, hoofdonderzoeker en oprichter van het Therapietrouw Centrum van het UMCG.

Antibioticagebruik jonge kinderen kan leiden tot ontwikkelen astma

Dr. Elise Slob: “De associatie tussen antibioticagebruik op jonge leeftijd en astma is eerder aangetoond. Wij hebben bekeken of deze relatie overeind bleef na controle voor genetische- en omgevingsfactoren.”

Anios Mahon: ‘Roken beïnvloedt niet alleen het ongeboren kind, maar zelfs volgende generaties’

Onderzoek onder drie generaties laat zien dat roken door de maternale grootmoeder geassocieerd is met een hoger risico op astma en lagere longfunctie bij kleinkinderen en in het bijzonder bij kleinzonen.

Respons op parenterale corticosteroïden voorspellend voor longfunctiebeloop bij astma

De post-bronchodilatoire FEV1 na een challenge met parenterale corticosteroïden is voorspellend voor het longfunctiebeloop bij volwassenen met matig tot ernstig astma.

Vitamine A vermindert risico op astma later in de kindertijd

Extra inname van vitamine A, maar niet van β-caroteen, halverwege de kindertijd geeft een toegenomen longfunctie op latere leeftijd en een afgenomen risico op astma.

Onrust over nieuw VGZ-preferentiebeleid: ‘Het is penny wise pound foolish om voor goedkoopste product te gaan’

VGZ heeft sinds dit jaar haar preferentiebeleid astma/COPD aangepast, waardoor de Turbohaler wordt verruild voor de Easyhaler. Diverse huisartsen en longartsen maken bezwaar. “Het gaat echt om een andere inhalator en om een andere wijze van voorbereiden en toedienen.”

Bronchiale thermoplastiek verbetert gladde spiermassa bij astma

Bronchiale thermoplastiek resulteert in een afname van de gladde spiermassa en klachten bij ernstige astma, zo is voor de eerste keer aangetoond.

Kinderlongarts i.o. Van den Wijngaart: ‘E-healthconcept Luchtbrug is naast astma ook bij andere chronische aandoeningen toepasbaar’

E-healthprogramma Luchtbrug voor kinderen met astma wordt al door 20 ziekenhuizen gebruikt. Tijdens de coronacrisis wordt het ook versneld ingezet voor andere chronische ziekten zoals CF.

Weinig therapietrouw bij gebruik LABA/ICS

Meer dan 80% van de astmapatiënten die starten met GINA stap 5-medicatie heeft geen goede therapietrouw op LABA/ICS. Dit blijkt uit een Australische studie.

Paradoxale rol van IL-1-signalering bij astma en COPD

Hoewel er veel preklinisch bewijs is dat een ontregelde signalering via interleukine-1 bijdraagt aan de pathogenese van astma en COPD, heeft zich dat niet vertaald in betere behandelmogelijkheden, zo blijkt uit recent onderzoek.

Longarts dr. Rootmensen: ‘Beste behandeling voor mensen met longziekte’

Longarts dr. Rootmensen vergeleek diverse onderzoeken naar obstructieve longziekten en bekeek mogelijke verbeteringen bij de behandeling van astma en COPD.

Bloed-eosinofielengetal voorspellend voor respons op ICS bij COPD

Bij patiënten met matige tot ernstige COPD met een toegenomen risico op exacerbaties kunnen veranderingen van het eosinofielengetal die optreden na het starten van ICS, voorspellend zijn voor de behandelrespons.

Huidtest meet kwetsbaarheid van hart- en vaat­chirur­gische patiën­ten

Met nieuwe biomarkers voor kwetsbaarheid kan het chirurgische risico worden ingeschat van oudere patiënten die vaat- of hartchirurgie nodig hebben. Rosa Smoor verteld over de huidtest: “We zochten naar makkelijkere metingen die al in het ziekenhuis beschikbaar zijn.”

‘Hartziekte en sporten kunnen goed samengaan’

Mensen met een hartziekte die willen gaan of blijven sporten, hebben advies op maat nodig. Dat is het werkgebied van sportcardioloog Harald Jørstad, Hij begeleidt zowel recreatieve sporters als topsporters. “In onze benadering kijken we altijd naar wat wél kan.”

‘Nog lange weg naar gelijke toegang tot nieuwe kankermedicatie’

De toegang tot nieuwe kankergeneesmiddelen verschilt sterk tussen Europese landen. Hoe komt dit, en hoe is dit gelijk te trekken? Onderzoeker Wim van Harten vertelt over de bevindingen. “De farmaceutische industrie heeft een grote invloed op deze verschillen.”

Therapietrouw bij COPD: goede begeleiding is het halve werk

Ellen Ricke ontwikkelde een tool die therapietrouw bij COPD-patiënten voorspelt én geeft advies om therapietrouw te stimuleren. “Het bevorderen van therapietrouw vraagt niet alleen een gedragsverandering van de patiënt, maar ook van de therapeut.”

Glutenvrij dieet niet aan te raden bij endometriose

Er is onvoldoende bewijs dat het eten van gluten van invloed is op endometriose, vonden Fred Brouns en Velja Mijatovic. “Vrouwen met endometriose zoeken vaak naar mogelijke aanvullende oplossingen tegen de aanhoudende klachten, waaronder dieetmaatregelen.”

Er valt wat te kiezen bij een blindedarm­ontsteking

Dat bij een blindedarmontsteking een snelle operatie de enige en beste behandeloptie is, is een achterhaald idee. Antibiotica kunnen bij een ongecompliceerde blindedarmontsteking de operatie uit- of vaak zelfs afstellen, legt onderzoeker Jochem Scheijmans uit.

Herken, erken en behandel chronische vermoeid­heid na kanker

De behandeling van chronische vermoeidheid na kanker kan worden gepersonaliseerd met behulp van een netwerkbenadering, stelt Tom Bootsma. “Het blijft vaak een onzichtbaar probleem waar behandelaars aan voorbij gaan. Veel van hen vinden dat vermoeidheid erbij hoort.”

Zingevingsvragen bij beginnende dementie

Marc Haufe wil meer aandacht voor zingevingsvragen bij mensen met beginnende dementie. Het Diamantmodel helpt zorgverleners in gesprek te gaan met de patiënten. “Mensen raken minder overspoeld door hun emoties, kunnen beter overzien wat er met hen aan de hand is.”

‘Elke millimeter die je kunt sparen, telt’

Hoe langer de plasbuis na een prostatectomie, hoe kleiner de kans op incontinentie, ontdekte Alexander Beulens in een videoanalyse. “Het is vooral belangrijk het stukje plasbuis dat vóór de bekkenbodem ligt, wat langer te houden.”