DOQ

COPD

Therapietrouw bij COPD: goede begeleiding is het halve werk

Ellen Ricke ontwikkelde een tool die therapietrouw bij COPD-patiënten voorspelt én geeft advies om therapietrouw te stimuleren. “Het bevorderen van therapietrouw vraagt niet alleen een gedragsverandering van de patiënt, maar ook van de therapeut.”

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Minder COPD-exa­cerbaties door biological dupilumab

Bij COPD-patiënten met type-2-inflammatie leidt het biological dupilumab tot minder exacerbaties. Dit blijkt uit een fase 3 klinische trial. “Deelnemers in de interventiegroep hadden 30% minder matig tot ernstige exacerbaties dan deelnemers in de placebogroep.”

Puffer-app geeft zorg op maat voor kinderen met astma

Thuismonitoring en ondersteuning via de Puffer-app levert kinderen met astma veel voordelen op, vertelt Mattiènne van der Kamp. “Thuismonitoring levert niet alleen veel minder ziekenhuisbezoeken op, maar ook gerichte begeleiding en daardoor meer controle over de astma.”

Het Landelijk zorgpad COPD: een kapstok voor verbetering

Het Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname dient als kapstok om verbeteringen in de zorg voor COPD-patiënten aan op te hangen, vertelt Lisette van der Velden: “Ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe het zou zijn om zonder dit zorgpad te werken.”

Slijmproppen bij COPD-patiënten gerelateerd aan sterfte

Op CT-scans van COPD-patiënten zijn vaak slijmproppen te zien die luchtwegen verstoppen. Maar tot nu toe was niet bekend of dat een relatie heeft met mortaliteit. Uit recent onderzoek blijkt dat de slijmproppen zorgen voor hoger risico om binnen tien jaar te overlijden.


COPD-studie levert winst op voor zorgverleners en patiënten

Long Alliantie Nederland deed onderzoek naar palliatieve zorg bij COPD. Belangrijkste uitkomsten volgens projectleider Els Verschuur: minder IC-opnamen, meer duidelijkheid voor patiënten en naasten, meer werkplezier bij zorgverleners en betere relatie met patiënten.

Wees alert op hart- en vaatziekten bij COPD

COPD-patiënten hebben een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. “Dit geldt met name voor de periode net na een longaanval”, vertelt dr. Sami Simons, longarts in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

Een goed gesprek kan kwaliteit palliatieve zorg verbeteren

“Zowel artsen als patiënten doen veel aannames over de laatste levensfase; die kloppen lang niet altijd”, aldus verpleegkundig specialist Lenny Kuper. Zij onderzocht hoe Advance Care Planning verloopt in praktijk voor patiënten met ernstige COPD.

Geavan­ceerde long­functie­test niet nodig voor onderscheid astma/COPD

Astma en COPD zijn te onderscheiden op basis van medische voorgeschiedenis en spirometrie. Meer geavanceerde longfunctietesten verhogen het diagnostisch onderscheid tussen de twee ziektebeelden niet.

Welke impact heeft LAS op wachtlijsten long­transplan­tatie?

In 2014 is in Nederland de Lung Allocation Score (LAS) in gebruik genomen. “Onderzoek naar deze score laat zien dat de kans om een longtransplantatie te ondergaan groter is geworden voor patiënten met longfibrose”, aldus Thijs Hoffman, longarts in opleiding in het St. Antonius en 1e auteur van dit onderzoek.

Huisarts volgt bij astma en COPD in 60% van gevallen advies longarts op

De Astma/COPD-dienst van Certe houdt zorg voor astma- en COPD-patiënten in de eerste lijn. Bij (een vermoeden van) obstructieve longziekte verwijst de huisarts de patiënt naar de service, waarna een longarts diagnosticeert en een behandelplan maakt. “Zes op de tien keer wordt het advies opgevolgd”, aldus anios Niels Schipper die onderzoek hiernaar deed.

Digitale voorzet­kamer verbetert inname inhalatie­medi­catie bij COPD

Het aantal fouten met medicatie inhaleren neemt bij COPD-patiënten flink af dankzij een digitale voorzetkamer en de daaruit voortvloeiende persoonlijke inhalatie-instructies. “In de OUTER SPACE-studie leidde dit bij patiënten met COPD tot 38% minder fouten”, zegt Job van Boven, hoofdonderzoeker en oprichter van het Therapietrouw Centrum van het UMCG.

Slechtere respiratoire uitkomsten van COPD door raciale segregatie

Raciale segregatie blijkt niet alleen het risico op longkanker en astma te verhogen, maar ook op COPD. Dit staat beschreven in het blue journal, voorzien van een redactioneel commentaar.

Lage morfinedosis ook geschikt voor COPD-patiënt die nog níet in stervensfase is

Longartsen zetten morfine nauwelijks in als behandeling voor ernstige kortademigheid bij COPD, terwijl dat wel werkt. “Daarom is het zo belangrijk dat artsen goed geïnformeerd zijn en kennis hebben van relevante studies”, zegt dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde.

Vroege COPD in algemene bevolking is lastig te definiëren

Een minderheid van de jongvolwassenen met vroege COPD ontwikkelt tien jaar later klinische COPD. Dit risico hangt af van de hoeveelheid blootstelling aan sigarettenrook.

Sociaaleconomische situatie van invloed op respiratoire uitkomsten

De sociaaleconomische situatie van zowel individuele personen als van de directe omgeving zijn van invloed op de respiratoire uitkomsten.

Lager overlijdensrisico met tripletherapie dan met duale luchtwegverwijding

Tripletherapie vermindert bij COPD het overlijdensrisico in vergelijking met duale luchtwegverwijding.

Pogingen tot reductie heropnames bij COPD, verminderen niet de mortaliteit

Een programma om heropnames binnen 30 dagen te verminderen, resulteert niet in andere verbeterde uitkomsten in deze periode na een COPD-exacerbatie.

Onrust over nieuw VGZ-preferentiebeleid: ‘Het is penny wise pound foolish om voor goedkoopste product te gaan’

VGZ heeft sinds dit jaar haar preferentiebeleid astma/COPD aangepast, waardoor de Turbohaler wordt verruild voor de Easyhaler. Diverse huisartsen en longartsen maken bezwaar. “Het gaat echt om een andere inhalator en om een andere wijze van voorbereiden en toedienen.”

Dr. Been-Buck: ‘Eerder met COPD-patiënt spreken over palliatieve zorg’

Longzorgprofessionals van vier ziekenhuizen passen nieuw geleerde gesprekstechnieken toe bij gesprekken met COPD-patiënten. Zo onderzoeken zij of dit een betere kwaliteit van (palliatieve) zorg geeft.

Advies herzien over langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij COPD

Zorginstituut Nederland (ZiN) reduceerde eerder het maximum aantal sessies in revalidatie voor COPD-patienten. Naar aanleiding van onderzoek van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap heeft ZiN haar advies aangepast.

Prof. dr. Slebos: ‘Hij wilde het werelduurrecord op de fiets voor COPD-patiënten vestigen’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Longarts prof. dr. Slebos vertelt over de bijzondere ervaring waarbij hij, al fietsend, een COPD-patiënt heeft geholpen om in Parijs het wereldduurrecord voor COPD-patiënten op de fiets te vestigen.

Huidtest meet kwetsbaarheid van hart- en vaat­chirur­gische patiën­ten

Met nieuwe biomarkers voor kwetsbaarheid kan het chirurgische risico worden ingeschat van oudere patiënten die vaat- of hartchirurgie nodig hebben. Rosa Smoor verteld over de huidtest: “We zochten naar makkelijkere metingen die al in het ziekenhuis beschikbaar zijn.”

‘Hartziekte en sporten kunnen goed samengaan’

Mensen met een hartziekte die willen gaan of blijven sporten, hebben advies op maat nodig. Dat is het werkgebied van sportcardioloog Harald Jørstad, Hij begeleidt zowel recreatieve sporters als topsporters. “In onze benadering kijken we altijd naar wat wél kan.”

‘Nog lange weg naar gelijke toegang tot nieuwe kankermedicatie’

De toegang tot nieuwe kankergeneesmiddelen verschilt sterk tussen Europese landen. Hoe komt dit, en hoe is dit gelijk te trekken? Onderzoeker Wim van Harten vertelt over de bevindingen. “De farmaceutische industrie heeft een grote invloed op deze verschillen.”

Therapietrouw bij COPD: goede begeleiding is het halve werk

Ellen Ricke ontwikkelde een tool die therapietrouw bij COPD-patiënten voorspelt én geeft advies om therapietrouw te stimuleren. “Het bevorderen van therapietrouw vraagt niet alleen een gedragsverandering van de patiënt, maar ook van de therapeut.”

Glutenvrij dieet niet aan te raden bij endometriose

Er is onvoldoende bewijs dat het eten van gluten van invloed is op endometriose, vonden Fred Brouns en Velja Mijatovic. “Vrouwen met endometriose zoeken vaak naar mogelijke aanvullende oplossingen tegen de aanhoudende klachten, waaronder dieetmaatregelen.”

Er valt wat te kiezen bij een blindedarm­ontsteking

Dat bij een blindedarmontsteking een snelle operatie de enige en beste behandeloptie is, is een achterhaald idee. Antibiotica kunnen bij een ongecompliceerde blindedarmontsteking de operatie uit- of vaak zelfs afstellen, legt onderzoeker Jochem Scheijmans uit.

Herken, erken en behandel chronische vermoeid­heid na kanker

De behandeling van chronische vermoeidheid na kanker kan worden gepersonaliseerd met behulp van een netwerkbenadering, stelt Tom Bootsma. “Het blijft vaak een onzichtbaar probleem waar behandelaars aan voorbij gaan. Veel van hen vinden dat vermoeidheid erbij hoort.”

Zingevingsvragen bij beginnende dementie

Marc Haufe wil meer aandacht voor zingevingsvragen bij mensen met beginnende dementie. Het Diamantmodel helpt zorgverleners in gesprek te gaan met de patiënten. “Mensen raken minder overspoeld door hun emoties, kunnen beter overzien wat er met hen aan de hand is.”

‘Elke millimeter die je kunt sparen, telt’

Hoe langer de plasbuis na een prostatectomie, hoe kleiner de kans op incontinentie, ontdekte Alexander Beulens in een videoanalyse. “Het is vooral belangrijk het stukje plasbuis dat vóór de bekkenbodem ligt, wat langer te houden.”