DOQ

COVID-19

‘Apotheker, pak je rol in preventie en gezond­heids­bevordering’

“We hebben niet zes jaar gestudeerd voor enkel medicatiereviews, medicatiebewaking en ter hand stellen van geneesmiddelen. Lang niet al onze kennis en kwaliteiten worden benut”, vindt arts en apotheker Marianna Abadier.

Minder diagnoses huidkanker door lockdown

Tijdens de eerste lockdown – van maart tot mei 2020 – ‘vingen’ huisartsen en dermatologen 29% minder plaveiselcelcarcinomen en 50% minder basaalcelcarcinomen. De gevolgen hiervan lijken vooralsnog mee te vallen.

Reuk-/smaak­stoornis na COVID-19: ‘Sommige mensen ruiken al 2 jaar niets’

“Het kan zijn dat ter plekke van de reukcellen veel zwelling plaatsvindt, waardoor die cellen als het ware worden verdrongen” aldus KNO-arts Wilbert Boek.

‘Meer samenwerking nodig in preparatie op een toekomstige crisis’

Na haar overstap van RIVM naar het Radboudumc richt Aura Timen zich als hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde vooral op de voorbereiding op en omgang met een nieuwe infectieziektecrisis. “We zitten in een zorgtransitie. We gaan naar een type zorg dat we nog niet kennen.”

Hoe groot is het risico op zieken­huis­opname bij COVID-19 voor een reumapatiënt?

Zijn risicofactoren voor ziekenhuisopname wegens ernstige COVID-19, zoals een hogere leeftijd en een hoge BMI, ook van toepassing op patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen? En lopen zij meer risico bij COVID-19 door antireumatische immunomodulerende medicatie?

Geen gunstig effect van ivermectine bij COVID-19

Een medicijn dat veel belangstelling heeft gekregen in relatie tot COVID-19, is ivermectine. Ivermectine resulteert echter niet in minder opnames of langdurige observaties vanwege progressie van COVID-19. Dit blijkt uit de Braziliaanse TOGETHER-studie.


Corona heeft motivatie van artsen flink op de proef gesteld

“Iedereen heeft aandacht nodig, óók de artsen die niet in de frontlinie werken”, concludeert huisarts en onderzoeker Myra van den Goor. “Gevoelens van roeping en kameraadschap werden in coronatijd behoorlijk op de proef gesteld en verdienen nazorg.”

Amerikaanse leidraad over cardio­vascu­laire gevolgen COVID-19 

Een recent Amerikaans rapport biedt een nuttige leidraad over de cardiovasculaire gevolgen van COVID-19 bij volwassenen.

Bij ernstig astma heeft COVID-19 een slechter beloop

Patiënten met ernstig astma hebben meer kans om vanwege COVID-19 op de intensive care te worden opgenomen of te overlijden. In een Britse studie werd onlangs het risico op SARS-CoV-2-infectie en het beloop daarvan vastgesteld bij astmapatiënten met diverse fenotypes.

Onderzoek naar jodium als ‘magic bullet’ bij preventie Covid-19

Jodium is mogelijk belangrijk bij de preventie van Covid-19. Reumatoloog Richard Verheesen heeft een studie opgezet bij opgenomen coronapatiënten in het Máxima MC. “Nóg beter zou het zijn als de overheid of het RIVM het initiatief neemt tot een bevolkingsonderzoek”, vindt hij.

Postmortaal longweefsel biedt vitale inzichten in pathofysiologie van COVID-19

Onderzoek van postmortaal longweefsel is van vitaal belang om meer kennis te krijgen over de pathogenese van COVID-19.

Niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij acute COVID-19-pneumonie uitgezocht

Voor de behandeling van COVID-19-gerelateerd acuut respiratoir falen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van niet-invasieve ademhalingsondersteuning. In een literatuurstudie is de evidence uitgezocht.

(H)erken langdurige symptomen na COVID-19

Het Erasmus MC volgt ruim 650 ex-COVID-19-patiënten uit tien ziekenhuizen en revalidatiecentra tot twee jaar na hun ziekenhuisontslag. Longarts dr. Merel Hellemons: “We hopen te leren welke patiënten de grootste risico’s lopen, zodat we meer maatwerk bij monitoring en behandeling kunnen toepassen in de nabije toekomst.”

Geen antibiotica nodig vanwege risico op bacteriële superinfectie bij COVID-19

Het richtlijnadvies om bij patiënten met SARS-CoV-2-pneumonie al ten tijde van de intubatie antibiotica te starten, resulteert in overbehandeling.

Alertheid geboden op corona bij zwangeren wegens ernstige placentaire afwijkingen

Een studie die stof deed opwaaien. Zwangeren die COVID krijgen, lopen risico op ernstige placentaproblemen. “Stellen we foetale nood vast met een CTG, dan is een snelle geboorte noodzakelijk. Dat kan dus een vroeggeboorte betekenen. Maar het kan ook leiden tot intra-uteriene sterfte”, vertelt gynaecoloog dr. Sam Schoenmakers hierover.

COVID-19 gerelateerd ARDS niet eenduidig fenotype

De Nederlandse PRoVENT-COVID-studie toonde aan dat COVID-19 gerelateerd ARDS niet een eenduidig respiratoir fenotype is.

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn zeldzaam na COVID 19-vaccinatie

Na een COVID 19-vaccinatie is de kans op ziekenhuisopnames of overlijden heel klein. Dat blijkt uit een recente studie.

E-health in coronatijd: 3 lessen die we meenemen

De coronapandemie leidde tot een veel intensiever gebruik van e-health. Dr. ir. Lilian van Tuyl en dr. Iris Verberk duiden de recente ervaringen van huisartsen en specialisten. Verberk: “Beeldbellen kan ook een meer holistische kijk op een patiënt geven.”

Wakkere buikligging nuttig bij COVID-19 met respiratoir falen

Wakkere buikligging vermindert de kans op therapiefalen en intubatie bij COVID-19-patiënten met respiratoir falen. Deze resultaten van een open-label meta-trial van zes studies verschenen in The Lancet Respiratory Medicine.

De waarde van humane infectiemodellen bij bestuderen COVID-19

Sta open voor de kennis die studies met CHIM kunnen opleveren op het gebied van COVID-19, bepleit prof. dr. Heiman Wertheim, hoogleraar Klinische Microbiologie bij het Radboudumc. “We zitten nog steeds midden in een pandemie.”

Prof. dr. Bleeker: ‘Corona was an accident waiting to happen’

“Uitbraken van infectieziekten zijn niet altijd te voorkomen. Maar we kunnen ons er wél beter op voorbereiden”, stelt internist-infectioloog prof. dr. Chantal Bleeker-Rovers. Zij is benoemd tot hoogleraar uitbraken van infectieziekten (Radboudumc).

Ondanks longbeschermende beademing hoge sterfte door COVID-19

Ondanks het gebruik van longbeschermende beademing overlijden veel patiënten met COVID-19 die invasieve mechanische beademing nodig hebben.

Minder overlijden of respiratoire insufficiëntie bij COVID-19-pneumonie

In de STOP-COVID-trial resulteerde de JAK-remmer tofacitinib bij opgenomen volwassen patiënten met COVID-19-pneumonie in een lager risico op overlijden of respiratoire insufficiëntie tot aan dag 28 in vergelijking met placebo.

‘Niet zelden krijgen vrouwen te horen dat het tussen de oren zit’

Siham Azahaf onderzoekt de impact van siliconen borstimplantaten en begeleidt vrouwen met gezondheidsklachten hiervan. “Er is veel discussie over de causaliteit. Maar wij zien consequent een typisch beeld van klachten dat verbetert na verwijdering van de implantaten.”

Pijn bij IC-opname is geas­socieerd met hoger risico op psycho­pathologie

Het hebben van pijn voorafgaand aan en na een IC-opname geeft een hogere kans op psychopathologie, stellen Mienke Rijsdijk en haar mede-onderzoekers. “Dit kan bijdragen aan vroegtijdige identificatie van patiënten die risico lopen op psychopathologie.”

‘Seksualiteit is een vergeten onderwerp in de spreek­kamer’

Henk Elzevier ontwikkelde Stichting Sick and Sex, die artsen helpt om patiënten betrouwbare informatie te bieden op het gebied van seksualiteit. “Als je informeert naar het seksleven van een patiënt, heb je tijd nodig om erop in te gaan. En die ontbreekt vaak.”

Omgeving bepalend voor kans op obesitas en cardio­vasculaire aandoeningen

Paul Meijer onderzocht obesogene wijken en de kans die die met zich meebrengen op obesitas en hoge bloeddruk. “Het is belangrijk om te achterhalen welke obesogene factoren in de omgeving van een patiënt een uitdaging vormen en daar het leefstijladvies op aan te passen.”

Verpleeg­kundig specialist behandelt zelfstandig buikpijn bij kinderen

Carin Bunkers, verpleegkundig specialist in het St. Antonius Ziekenhuis, werkt zelfstandig op haar polikliniek voor kinderen met chronische buikpijn, vaak zonder tussenkomst van de kinderarts. “Op mijn spreekuur maak ik graag gebruik van hypnotherapie.”

‘Waarom een patiënt rondrijden als hij zelf kan lopen?’

Waarom brengen we patiënten die goed ter been zijn in bed naar de OK? Dat vroeg colorectaal chirurg Tim Lubbers zich af. Hij startte de pilot ‘Lopend naar de OK’ en vertelt over de vele voordelen. “Patiënten bleken vooral behoefte te hebben aan controle.”

Plots gehoor­verlies als mogelijke voorspeller van vaat­problemen

Fieke Oussoren adviseert bij patiënten met plotsdoofheid de cardiovasculaire risicofactoren goed uit te vragen. Deze patiënten blijken een significant groter risico op een beroerte te lopen. “Denk aan: rookt iemand, heeft iemand verhoogde bloeddruk, enzovoort.”

Meer plaats voor duizelig­heid bij de neuroloog

Neurologen zouden meer kennis moeten nemen van duizeligheid, vindt neuroloog Meinie Seelen. Dat maakt het ziektebeeld concreter en daardoor inzichtelijker. “Slechts het topje van de ijsberg van mensen met duizeligheid wordt doorverwezen naar een neuroloog.”

Alertheid nodig op longschade door genees­middelen

Longschade door geneesmiddelen is een onderschat probleem. Multidisciplinaire samenwerking is nodig om longbijwerkingen te identificeren, vertelt Marjolein Drent. “Denk bij nieuwe klachten, ontstaan na het starten van bepaalde geneesmiddelen, aan een mogelijk verband.”