DOQ

COVID-19

‘Apotheker, pak je rol in preventie en gezond­heids­bevordering’

“We hebben niet zes jaar gestudeerd voor enkel medicatiereviews, medicatiebewaking en ter hand stellen van geneesmiddelen. Lang niet al onze kennis en kwaliteiten worden benut”, vindt arts en apotheker Marianna Abadier.

Minder diagnoses huidkanker door lockdown

Tijdens de eerste lockdown – van maart tot mei 2020 – ‘vingen’ huisartsen en dermatologen 29% minder plaveiselcelcarcinomen en 50% minder basaalcelcarcinomen. De gevolgen hiervan lijken vooralsnog mee te vallen.

Reuk-/smaak­stoornis na COVID-19: ‘Sommige mensen ruiken al 2 jaar niets’

“Het kan zijn dat ter plekke van de reukcellen veel zwelling plaatsvindt, waardoor die cellen als het ware worden verdrongen” aldus KNO-arts Wilbert Boek.

‘Meer samenwerking nodig in preparatie op een toekomstige crisis’

Na haar overstap van RIVM naar het Radboudumc richt Aura Timen zich als hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde vooral op de voorbereiding op en omgang met een nieuwe infectieziektecrisis. “We zitten in een zorgtransitie. We gaan naar een type zorg dat we nog niet kennen.”

Hoe groot is het risico op zieken­huis­opname bij COVID-19 voor een reumapatiënt?

Zijn risicofactoren voor ziekenhuisopname wegens ernstige COVID-19, zoals een hogere leeftijd en een hoge BMI, ook van toepassing op patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen? En lopen zij meer risico bij COVID-19 door antireumatische immunomodulerende medicatie?

Geen gunstig effect van ivermectine bij COVID-19

Een medicijn dat veel belangstelling heeft gekregen in relatie tot COVID-19, is ivermectine. Ivermectine resulteert echter niet in minder opnames of langdurige observaties vanwege progressie van COVID-19. Dit blijkt uit de Braziliaanse TOGETHER-studie.


Corona heeft motivatie van artsen flink op de proef gesteld

“Iedereen heeft aandacht nodig, óók de artsen die niet in de frontlinie werken”, concludeert huisarts en onderzoeker Myra van den Goor. “Gevoelens van roeping en kameraadschap werden in coronatijd behoorlijk op de proef gesteld en verdienen nazorg.”

Amerikaanse leidraad over cardio­vascu­laire gevolgen COVID-19 

Een recent Amerikaans rapport biedt een nuttige leidraad over de cardiovasculaire gevolgen van COVID-19 bij volwassenen.

Bij ernstig astma heeft COVID-19 een slechter beloop

Patiënten met ernstig astma hebben meer kans om vanwege COVID-19 op de intensive care te worden opgenomen of te overlijden. In een Britse studie werd onlangs het risico op SARS-CoV-2-infectie en het beloop daarvan vastgesteld bij astmapatiënten met diverse fenotypes.

Onderzoek naar jodium als ‘magic bullet’ bij preventie Covid-19

Jodium is mogelijk belangrijk bij de preventie van Covid-19. Reumatoloog Richard Verheesen heeft een studie opgezet bij opgenomen coronapatiënten in het Máxima MC. “Nóg beter zou het zijn als de overheid of het RIVM het initiatief neemt tot een bevolkingsonderzoek”, vindt hij.

Postmortaal longweefsel biedt vitale inzichten in pathofysiologie van COVID-19

Onderzoek van postmortaal longweefsel is van vitaal belang om meer kennis te krijgen over de pathogenese van COVID-19.

Niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij acute COVID-19-pneumonie uitgezocht

Voor de behandeling van COVID-19-gerelateerd acuut respiratoir falen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van niet-invasieve ademhalingsondersteuning. In een literatuurstudie is de evidence uitgezocht.

(H)erken langdurige symptomen na COVID-19

Het Erasmus MC volgt ruim 650 ex-COVID-19-patiënten uit tien ziekenhuizen en revalidatiecentra tot twee jaar na hun ziekenhuisontslag. Longarts dr. Merel Hellemons: “We hopen te leren welke patiënten de grootste risico’s lopen, zodat we meer maatwerk bij monitoring en behandeling kunnen toepassen in de nabije toekomst.”

Geen antibiotica nodig vanwege risico op bacteriële superinfectie bij COVID-19

Het richtlijnadvies om bij patiënten met SARS-CoV-2-pneumonie al ten tijde van de intubatie antibiotica te starten, resulteert in overbehandeling.

Alertheid geboden op corona bij zwangeren wegens ernstige placentaire afwijkingen

Een studie die stof deed opwaaien. Zwangeren die COVID krijgen, lopen risico op ernstige placentaproblemen. “Stellen we foetale nood vast met een CTG, dan is een snelle geboorte noodzakelijk. Dat kan dus een vroeggeboorte betekenen. Maar het kan ook leiden tot intra-uteriene sterfte”, vertelt gynaecoloog dr. Sam Schoenmakers hierover.

COVID-19 gerelateerd ARDS niet eenduidig fenotype

De Nederlandse PRoVENT-COVID-studie toonde aan dat COVID-19 gerelateerd ARDS niet een eenduidig respiratoir fenotype is.

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn zeldzaam na COVID 19-vaccinatie

Na een COVID 19-vaccinatie is de kans op ziekenhuisopnames of overlijden heel klein. Dat blijkt uit een recente studie.

E-health in coronatijd: 3 lessen die we meenemen

De coronapandemie leidde tot een veel intensiever gebruik van e-health. Dr. ir. Lilian van Tuyl en dr. Iris Verberk duiden de recente ervaringen van huisartsen en specialisten. Verberk: “Beeldbellen kan ook een meer holistische kijk op een patiënt geven.”

Wakkere buikligging nuttig bij COVID-19 met respiratoir falen

Wakkere buikligging vermindert de kans op therapiefalen en intubatie bij COVID-19-patiënten met respiratoir falen. Deze resultaten van een open-label meta-trial van zes studies verschenen in The Lancet Respiratory Medicine.

De waarde van humane infectiemodellen bij bestuderen COVID-19

Sta open voor de kennis die studies met CHIM kunnen opleveren op het gebied van COVID-19, bepleit prof. dr. Heiman Wertheim, hoogleraar Klinische Microbiologie bij het Radboudumc. “We zitten nog steeds midden in een pandemie.”

Prof. dr. Bleeker: ‘Corona was an accident waiting to happen’

“Uitbraken van infectieziekten zijn niet altijd te voorkomen. Maar we kunnen ons er wél beter op voorbereiden”, stelt internist-infectioloog prof. dr. Chantal Bleeker-Rovers. Zij is benoemd tot hoogleraar uitbraken van infectieziekten (Radboudumc).

Ondanks longbeschermende beademing hoge sterfte door COVID-19

Ondanks het gebruik van longbeschermende beademing overlijden veel patiënten met COVID-19 die invasieve mechanische beademing nodig hebben.

Minder overlijden of respiratoire insufficiëntie bij COVID-19-pneumonie

In de STOP-COVID-trial resulteerde de JAK-remmer tofacitinib bij opgenomen volwassen patiënten met COVID-19-pneumonie in een lager risico op overlijden of respiratoire insufficiëntie tot aan dag 28 in vergelijking met placebo.

Huidtest meet kwetsbaarheid van hart- en vaat­chirur­gische patiën­ten

Met nieuwe biomarkers voor kwetsbaarheid kan het chirurgische risico worden ingeschat van oudere patiënten die vaat- of hartchirurgie nodig hebben. Rosa Smoor verteld over de huidtest: “We zochten naar makkelijkere metingen die al in het ziekenhuis beschikbaar zijn.”

‘Hartziekte en sporten kunnen goed samengaan’

Mensen met een hartziekte die willen gaan of blijven sporten, hebben advies op maat nodig. Dat is het werkgebied van sportcardioloog Harald Jørstad, Hij begeleidt zowel recreatieve sporters als topsporters. “In onze benadering kijken we altijd naar wat wél kan.”

‘Nog lange weg naar gelijke toegang tot nieuwe kankermedicatie’

De toegang tot nieuwe kankergeneesmiddelen verschilt sterk tussen Europese landen. Hoe komt dit, en hoe is dit gelijk te trekken? Onderzoeker Wim van Harten vertelt over de bevindingen. “De farmaceutische industrie heeft een grote invloed op deze verschillen.”

Therapietrouw bij COPD: goede begeleiding is het halve werk

Ellen Ricke ontwikkelde een tool die therapietrouw bij COPD-patiënten voorspelt én geeft advies om therapietrouw te stimuleren. “Het bevorderen van therapietrouw vraagt niet alleen een gedragsverandering van de patiënt, maar ook van de therapeut.”

Glutenvrij dieet niet aan te raden bij endometriose

Er is onvoldoende bewijs dat het eten van gluten van invloed is op endometriose, vonden Fred Brouns en Velja Mijatovic. “Vrouwen met endometriose zoeken vaak naar mogelijke aanvullende oplossingen tegen de aanhoudende klachten, waaronder dieetmaatregelen.”

Er valt wat te kiezen bij een blindedarm­ontsteking

Dat bij een blindedarmontsteking een snelle operatie de enige en beste behandeloptie is, is een achterhaald idee. Antibiotica kunnen bij een ongecompliceerde blindedarmontsteking de operatie uit- of vaak zelfs afstellen, legt onderzoeker Jochem Scheijmans uit.

Herken, erken en behandel chronische vermoeid­heid na kanker

De behandeling van chronische vermoeidheid na kanker kan worden gepersonaliseerd met behulp van een netwerkbenadering, stelt Tom Bootsma. “Het blijft vaak een onzichtbaar probleem waar behandelaars aan voorbij gaan. Veel van hen vinden dat vermoeidheid erbij hoort.”

Zingevingsvragen bij beginnende dementie

Marc Haufe wil meer aandacht voor zingevingsvragen bij mensen met beginnende dementie. Het Diamantmodel helpt zorgverleners in gesprek te gaan met de patiënten. “Mensen raken minder overspoeld door hun emoties, kunnen beter overzien wat er met hen aan de hand is.”

‘Elke millimeter die je kunt sparen, telt’

Hoe langer de plasbuis na een prostatectomie, hoe kleiner de kans op incontinentie, ontdekte Alexander Beulens in een videoanalyse. “Het is vooral belangrijk het stukje plasbuis dat vóór de bekkenbodem ligt, wat langer te houden.”