DOQ

Dementie

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Zingevingsvragen bij beginnende dementie

Marc Haufe wil meer aandacht voor zingevingsvragen bij mensen met beginnende dementie. Het Diamantmodel helpt zorgverleners in gesprek te gaan met de patiënten. “Mensen raken minder overspoeld door hun emoties, kunnen beter overzien wat er met hen aan de hand is.”

Zet ook een STIP op de horizon

Met de innovatieve STIP-methode weet Vincent von Meijenfeldt probleemgedrag bij mensen met dementie in het verpleeghuis aanzienlijk te verminderen. De nadruk ligt hierbij op preventie en begeleiding. “Het gebruik van psychofarmaca is afgenomen van 20 naar 5 procent.”

Is de zorg klaar voor behandeling op maat alzheimer?

Het ABOARD-project maakt onder leiding van Wiesje van der Flier de zorg klaar voor persoonlijke behandeling op maat van Alzheimer. “Als we klaar willen zijn voor de toekomst, moeten we de zorg op een andere manier gaan inrichten.”

Veranderend gedrag hoort bij beginnende dementie

Uit onderzoek van psycholoog Willem Eikelboom blijkt dat gedragsverandering al optreedt in de vroege fase van dementie. “Neuropsychiatrische symptomen moeten worden erkend als een integraal onderdeel van de vroege fase van alzheimer.”

Veel patiënten met dementie hebben lang voor de diagnose al pijn

Mensen met dementie kunnen pijnklachten ontwikkelen, lang voordat ze een diagnose krijgen. Volgens recent onderzoek kan pijn een vroegtijdig symptoom zijn.


Apotheker Dik: ‘Big data toepassen om welzijn van patiënten met beginnende dementie te bevorderen’

Apotheker Els Dik werkt aan de ontwikkeling van online platform MedGUIDE. Ouderen met beginnende dementie delen hier data over hun welbevinden en medicatiegebruik. Deze informatie helpt zorgverleners met beslissingen over de behandeling.

Onderscheid oorzaak Lewy-body-dementie mogelijk door vroegdiagnostiek EEG

EEG in een vroege fase van dementie kan een vermoeden van Lewy-body-dementie (DLB) bevestigen. EEG-onderzoek zou kunnen bijdragen aan de diagnosestelling en het volgen van patiënten met DLB.

Arts-onderzoeker Vermunt: ‘Preventie dementie door behandeling in voorstadium’

Bij mensen met een alzheimer-genafwijking begint verstoring van het’ hersennetwerk’ al 6 jaar voor de diagnose dementie. Deze metingen kunnen bijdragen om in het voorstadium te bepalen of een alzheimer-behandeling goed werkt.

Dr. De Leeuw: ‘Acute doorbloedingsstoornissen “op millimeter niveau” komen vaak voor in hersenschors ouderen’

Door elke vier weken een hersenscan te maken bij ruim vijftig ouderen wisten onderzoekers voor het eerst het beloop van micro-infarcten in de hersenen zichtbaar te maken. Waarschijnlijk dragen deze bij aan het ontstaan van hersenschade en dementie.

Prof. dr. Van der Flier over alzheimer-app: ‘Arts, geef patiënt méér informatie, ook als deze niet geruststellend is’

Patiënten met milde cognitieve stoornissen krijgen met de Alzheimer-app een persoonlijke inschatting van hun risico op dementie. Dit bevordert shared decision making.

Onderzoek: De link tussen sphingolipiden-profiel en neuro-inflammatie bij alzheimer

Onderzoek naar de de link tussen het sphingolipiden-profiel en neuro-inflammatie bij Alzheimer laten zien dat de geactiveerde glia-cellen een verhoging van het ceramide hebben. Deze vorm van ceramide zorgt vooral voor celdood. De balans tussen goede en slechte vormen van vetten is dus verschoven, waarbij de slechte vorm toeneemt tijdens Alzheimer.

Een goede hersengezondheid verlaagt de kans op dementie

Neuropsycholoog en epidemioloog dr. Kay Deckers heeft de Young Outstanding Researcher Award ontvangen voor zijn onderzoek naar de relatie tussen leefstijlfactoren en de kans op dementie krijgen.

Hoge bloeddruk te behandelen bij patiënten met alzheimer

Het is een mythe dat oudere patiënten met dementie een hogere bloeddruk nodig hebben om hun hersenen goed doorbloed te houden.

Promotie: Helpt beweging met mentale stimulatie dementie te vertragen?

Bij ouderen kan cognitieve stimulatie gecombineerd met beweging (nl. interactieve beweeggame) de snelheid van informatieverwerking verbeteren.

Huisarts Paul Kemps: ‘Goede wetgeving nodig voor euthanasie bij dementie’

Een discussieavond waarbij huisarts Kemps in gesprek zou gaan met buurtbewoners over dementie, en ook over euthanasie, zorgde voor een onverwacht grote opkomst.

Genetische mutatie verhoogt kans om 100 te worden zonder dementie

Een mutatie in het PLCG2-gen beschermt tegen verschillende vormen van dementie.

Nieuwe observatieschaal helpt pijn herkennen bij mensen met vergevorderde dementie

Observatieschaal PAIC 15 is een nieuw, wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel dat pijn helpt herkennen bij mensen met vergevorderde cognitieve problemen.

Bekend thrillerauteur Nicci Gerrard schrijft non-fictieboek over dementie: ‘Veel zorgverleners hebben te weinig ervaring met dementie’

Bekend thrillerauteur Nicci Gerrard pleit in haar nieuwe non-fictieboek ‘Woorden schieten tekort’ voor meer kennis over dementie bij artsen en andere zorgverleners in ziekenhuizen. Ook kan de zorgverlening en bejegening van dementiepatiënten nog een stuk beter.

Cholesterol speelt grotere rol bij ziekte van Alzheimer dan gedacht

…ontdekten dat medicijnen die cholesterol verlaagden in de Alzheimerhersencellen ook de opbouw van schadelijk Tau en Amyloid verhinderden. Bij Alzheimerpatiënten hopen schadelijke eiwitten zoals Amyloïd- en Tau zich op in…

Promovendus neurologie Frank Wolters: ‘Kans op dementie neemt onder meer af door betere preventie HVZ en meer aandacht voor leefstijl’

De kans op dementie is afgelopen dertig jaar afgenomen dankzij betere voeding, betere behandeling van hart- en vaatziekten en de toegenomen aandacht voor leefstijl, blijkt uit onderzoek. Ook komende decennia blijft een gezonde leefstijl een belangrijke manier om dementie te voorkomen, of in elk geval uit te stellen.

Toenemend percentage Nederlandse ouderen met dementie

In 2012 had een 80-jarige in Nederland een hoger risico op blijvende cognitieve achteruitgang (kenmerkend voor dementie) dan een 80-jarige twintig jaar eerder, in 1992. Dit blijkt uit onderzoek.

Neuropsycholoog Van Maurik: ‘Rekenmodellen maken risico op dementie beter voorspelbaar’

Naar welke kant zal het muntje vallen, vragen neurologen en patiënten zich vaak af. Ongeveer de helft van patiënten met een milde cognitieve stoornis die zich melden op een geheugenpoli krijgt binnen drie jaar dementie. Rekenmodellen kunnen nu vrij specifiek bepalen wie tot de risicogroep behoren.

‘Niet zelden krijgen vrouwen te horen dat het tussen de oren zit’

Siham Azahaf onderzoekt de impact van siliconen borstimplantaten en begeleidt vrouwen met gezondheidsklachten hiervan. “Er is veel discussie over de causaliteit. Maar wij zien consequent een typisch beeld van klachten dat verbetert na verwijdering van de implantaten.”

Pijn bij IC-opname is geas­socieerd met hoger risico op psycho­pathologie

Het hebben van pijn voorafgaand aan en na een IC-opname geeft een hogere kans op psychopathologie, stellen Mienke Rijsdijk en haar mede-onderzoekers. “Dit kan bijdragen aan vroegtijdige identificatie van patiënten die risico lopen op psychopathologie.”

‘Seksualiteit is een vergeten onderwerp in de spreek­kamer’

Henk Elzevier ontwikkelde Stichting Sick and Sex, die artsen helpt om patiënten betrouwbare informatie te bieden op het gebied van seksualiteit. “Als je informeert naar het seksleven van een patiënt, heb je tijd nodig om erop in te gaan. En die ontbreekt vaak.”

Omgeving bepalend voor kans op obesitas en cardio­vasculaire aandoeningen

Paul Meijer onderzocht obesogene wijken en de kans die die met zich meebrengen op obesitas en hoge bloeddruk. “Het is belangrijk om te achterhalen welke obesogene factoren in de omgeving van een patiënt een uitdaging vormen en daar het leefstijladvies op aan te passen.”

Verpleeg­kundig specialist behandelt zelfstandig buikpijn bij kinderen

Carin Bunkers, verpleegkundig specialist in het St. Antonius Ziekenhuis, werkt zelfstandig op haar polikliniek voor kinderen met chronische buikpijn, vaak zonder tussenkomst van de kinderarts. “Op mijn spreekuur maak ik graag gebruik van hypnotherapie.”

‘Waarom een patiënt rondrijden als hij zelf kan lopen?’

Waarom brengen we patiënten die goed ter been zijn in bed naar de OK? Dat vroeg colorectaal chirurg Tim Lubbers zich af. Hij startte de pilot ‘Lopend naar de OK’ en vertelt over de vele voordelen. “Patiënten bleken vooral behoefte te hebben aan controle.”

Plots gehoor­verlies als mogelijke voorspeller van vaat­problemen

Fieke Oussoren adviseert bij patiënten met plotsdoofheid de cardiovasculaire risicofactoren goed uit te vragen. Deze patiënten blijken een significant groter risico op een beroerte te lopen. “Denk aan: rookt iemand, heeft iemand verhoogde bloeddruk, enzovoort.”

Meer plaats voor duizelig­heid bij de neuroloog

Neurologen zouden meer kennis moeten nemen van duizeligheid, vindt neuroloog Meinie Seelen. Dat maakt het ziektebeeld concreter en daardoor inzichtelijker. “Slechts het topje van de ijsberg van mensen met duizeligheid wordt doorverwezen naar een neuroloog.”

Alertheid nodig op longschade door genees­middelen

Longschade door geneesmiddelen is een onderschat probleem. Multidisciplinaire samenwerking is nodig om longbijwerkingen te identificeren, vertelt Marjolein Drent. “Denk bij nieuwe klachten, ontstaan na het starten van bepaalde geneesmiddelen, aan een mogelijk verband.”