DOQ

Dermatologie

IL-17-remmers verhogen risico candida-infectie

IL-17-remmers zijn geassocieerd met een verhoogd risico op candida-infecties. Het betreft vooral infecties van de mond-keelholte en de slokdarm en in iets mindere mate van de huid. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek op basis van gegevens uit vier verschillende real-world datasets.

Cutane leishmaniasis mogelijk endemisch in Nederland

Door de klimaatverandering kan leishmaniasis in de nabije toekomst endemisch worden. Dat stimuleert de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en vaccins, hoopt hoogleraar huidinfecties De Vries. “De techniek van vaccins op basis van mRNA liet recent zien een game changer te zijn.”

Biologicals bij ernstige psoriasis ook in praktijk effectief

…van biologicals bij de behandeling van patiënten met psoriasis geen standaardprocedure. Wel is er bij veel dermatologen en patiënten de wens dit te kunnen doen.” Om meer duidelijkheid te krijgen…

Meer tijd en aandacht voor psoriasis­patiënt door inno­vatieve technieken

Aio dermatologie Mirjam Schaap onderzocht met welke technieken de behandeling beter is af te stemmen op de activiteit van psoriasis. “Mogelijk kunnen we dan de medicatie verhogen of de patiënt adviseren intensiever te smeren, vóór we met het blote oog zien dat de psoriasis uitbreidt.”

Casus: vrouw met eeltpitten op tenen na reis Suriname

Een vrouw is net terug van een reis naar Suriname waar ze o.a. de jungle en het strand heeft bezocht. Kort voor haar terugkeer ontdekte zij een aantal donkere eeltpitten aan de tenen. Wat is uw diagnose?

Samen werken aan preventie derma­tolo­gische bij­werkingen kanker

“Met hoofdhuidkoelingen kun je haaruitval bij chemotherapie verminderen, met koelingen van de handpalmen en voetzolen rem je hand-voetsyndroom en nagelafwijkingen”, aldus onco-dermatoloog Annemie Galimont.


Minder diagnoses huidkanker door lockdown

Tijdens de eerste lockdown – van maart tot mei 2020 – ‘vingen’ huisartsen en dermatologen 29% minder plaveiselcelcarcinomen en 50% minder basaalcelcarcinomen. De gevolgen hiervan lijken vooralsnog mee te vallen.

Casus: vrouw met rode plek aan rechterduim

Een vrouw bezoekt het spreekuur met een rode plek aan de rechterduim, die reeds enkele jaren bestaat. Behandeling met een corticosteroïdenhoudende crème had geen enkel effect. Wat is uw diagnose?

Handeczeem: welke invloed heeft de leefstijl hierop?

Wat is de prevalentie van handeczeem en in hoeverre zijn leefstijlfactoren hierop van invloed? “Zowel roken, chronische stress als obesitas zijn positief geassocieerd met het hebben van handeczeem”, aldus arts-onderzoeker Laura Loman van UMC Groningen.

Hoe roepen we scabiës een halt toe?

Hoe kan het almaar groeiende aantal scabiësbesmettingen worden teruggedrongen? Behalve tijdige behandeling hamert dermatoloog Patrick Kemperman op de saneringsmaatregelen. “Mensen met een scabiësbesmetting moeten hier écht goede en eenduidige uitleg over krijgen. Anders blijven ze elkaar besmetten.”

NGID: uniek landelijk consortium voor huidonderzoek

“Bij NGID staat de patiënt echt centraal. Daarom kijken we behalve naar klinische en moleculaire data ook naar sociale en psychologische aspecten: de mens als geheel”, aldus dr. Marieke Seyger en dr. Rob Vreken. NGID is het 1e landelijke dermatologieconsortium gericht op ontwikkeling en toepassing van hightech biomarkeronderzoek voor 6 inflammatoire huidaandoeningen.

Casus: vrouw met plek op duim en huiduitslag op de handpalm

Een 45-jarige Marokkaanse huisvrouw bezoekt het spreekuur met een sinds 2 weken aanwezige plek op de linkerduim. Zij heeft er geen pijn aan en is niet koortsig of ziek geweest. De laatste dagen is er een nieuwe huiduitslag bijgekomen, aan de linker handpalm. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil overbrengen dat je een beetje zuinig moet zijn op de huid’

Dermatoloog Christiaan Bakker schrijft columns voor het Friesch Dagblad. Onlangs verscheen een bundeling: Tot op de huid. “Ik denk dat dergelijke anekdotische en positief ingestoken korte verhaaltjes misschien meer bijdragen aan preventie dan verhalen met een waarschuwend vingertje.”

Meer ‘evidence based medicine’ voor behandeling atopisch eczeem

Er is meer overtuigend bewijs nodig om de effectiviteit en veiligheid aan te tonen van bijvoorbeeld lichttherapie en systemische behandelingen bij atopisch eczeem. “Internationale patiëntenregisters kunnen daaraan bijdragen ”, aldus promovenda dr. Mariëlle Vermeulen.

‘Arts, laat je zien op social media!’

Wat heb je als arts op social media te zoeken? Heel veel, bepleiten cardioloog dr. Aipassa, dermatoloog dr. Piskin en huisarts i.o. Leenstra. Want social media voorzien in de informatiebehoefte van een groeiende groep patiënten. Dus is het belangrijk dat artsen er betrouwbare informatie delen. Ter overdenking: momenteel komt slechts 4% van de dermatologische informatie op social media van artsen.

Pleidooi voor meer diversiteit in huidfoto’s van kinderen

Een publicatie in The Lancet Child & Adolescent Health pleit voor het dichten van de kenniskloof bij kinderartsen bij het herkennen van aandoeningen op verschillende huidskleuren.

Ontwikkeling van een in vitro keloïd-model

Onderzoek naar de verschillen tussen keloïden en normaal weefsel en gebruikte cellen uit het keloïd-weefsel wordt gebruikt om een natuurgetrouw in vitro keloïd-kweekmodel te ontwikkelen.

Aanwijsboekje dermatologie voor patiënten met taalbarrière

Het Aanwijsboekje dermatologie helpt zorgverleners die uitleg geven over eczeem, psoriasis en huidkanker aan patiënten met een taalbarrière.

Ruim 20 miljoen euro voor onderzoek naar eczeem en psoriasis

Onderzoeksproject BIOMAP krijgt 20 miljoen euro voor onderzoek naar biomarkers bij psoriasis en eczeem. De uitkomsten van het onderzoek moeten helpen bij het ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Laser de beste behandelingsoptie bij complicaties door fillers

Complicaties door cosmetische ‘fillers’ zijn het best te behandelen met laser. Dat blijkt uit onderzoek van afdeling Dermatologie van Erasmus MC.

Dermatoloog dr. De Bruin-Weller: ‘Moeilijk eczeem nu ook goed behandelbaar’

Er is een geneesmiddel ontwikkeld specifiek voor de behandeling van patiënten met ernstig eczeem, bij wie de gangbare behandelingen onvoldoende werken.

Gezamenlijk initiatief voor Huid Medisch Centrum in Amsterdam

Het AMC, VUmc en Centrum Oosterwal hebben gezamenlijk het Huid Medisch Centrum in Amsterdam geopend. Het Huid Medisch Centrum richt zich op de door de huisarts verwezen huidzorg terwijl de academische ziekenhuizen zich uitsluitend gaan toeleggen op hoogcomplexe huidzorg.

Dé eczeem-patiënt bestaat niet

Onderzoekers het UMC Utrecht hebben op basis van biomarkeronderzoek in patiënten met eczeem vier verschillende typen patiënten geïdentificeerd. Deze resultaten laten zien dat eczeem niet één ziekte is maar een aandoening is met een diverse biologische achtergrond.

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Han Anema vertelt over de kracht van de app. “Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van de planbare operaties bestrijken.”