DOQ

Euthanasie

Euthanasie: meer openheid en duidelijkheid van arts wenselijk

Begin tijdig over euthanasie en voorkom zo een gesprek met de patiënt op een crisismoment. Dat adviseert huisarts Mirjam Willemsen, die training geeft over vroegtijdige zorgplanningsgesprekken. “Ik vind euthanasie iets moois. Je kunt bereiken dat iemand sereen sterft in het bijzijn van de naasten.”

Huisarts Paul Kemps: ‘Goede wetgeving nodig voor euthanasie bij dementie’

Een discussieavond waarbij huisarts Kemps in gesprek zou gaan met buurtbewoners over dementie, en ook over euthanasie, zorgde voor een onverwacht grote opkomst.

KNMP-apotheker drs. Horikx over euthanasie: ‘Arts moet zich senang voelen bij intraveneuze toediening of opdrinken van euthanaticum’

Bij euthanasie is in veel gevallen voorkeur voor hulp bij zelfdoding, waarbij de patiënt het euthanaticum opdrinkt, gerechtvaardigd. Zo blijkt uit de analyse in een artikel van de NTvG. Betekent dit dat de euthanasierichtlijn herzien moet worden?

Huisarts Schonewille over die ene patiënt: ‘Bij euthanasie was er geen verzoening meer geweest’

Een patiënt die impact heeft. Huisarts Schonewille vertelt over de mooie metamorfose bij een patiënt in de levensfase die ze een aantal maanden eerder euthanasie had geweigerd.

Huisarts Leusink over die ene patiënt: ‘Durf de emotie, pijn en wanhoop van de patiënt even te voelen’

Een patiënt die impact heeft gehad. Huisarts Peter Leusink vertelt over hoe het euthanasieverzoek van een jongere patiënt aan het begin van zijn huisartsenbestaan hem heeft geleerd hier professioneel, maar ook met menselijke emotie en nabijheid mee om te gaan.

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”