DOQ

Hartfalen

‘Slimme techniek bespaart zorg en achteruitgang bij hartfalen’

Hareld Kemps, cardioloog én hoogleraar Industrial Design, doet al jaren onderzoek naar manieren om ziekenhuisopnames te voorkomen en om thuis beter te revalideren. Hij vertelt over de nieuwste innovaties. “Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan ‘hospital@home’.”

‘Deltaplan moet hartfalenzorg toekomstbestendig maken’

“De manier waarop we de hartfalenzorg momenteel organiseren, is niet toekomstbestendig”, stelt Jozine ter Maaten, medisch leider van het Deltaplan Hartfalen. Het doel: de hartfalenzorg optimaliseren en de maatschappelijke bewustwording van hartfalen verbeteren.

Betere uitkomsten bij hartfalen met normale LVEF

Patiënten met hartfalen en een normale LVEF zijn vaker vrouw, hebben minder vaak ischemische hartziekte en betere klinische uitkomsten. Dit blijkt uit een eerste studie naar karakteristieken en klinische uitkomsten van patiënten met hartfalen, waaraan ook het UMCG meedeed.

‘Geria­trische cardio­logie verdient een plek in élk zieken­huis’

“Maak als cardioloog bij iedere oudere patiënt een inschatting van de kwetsbaarheid. Is behandelen de beste optie?”, adviseren cardiologen Noëmi Wouters en Kirsten Boerlage-van Dijk. Zij hebben hartfalen en ouderenzorg als aandachtsgebied. “Vaak speelt er méér dan cardiovasculaire klachten.”

Overtroeft kunstmatige intelligentie de mens bij lezen ecg?

Cardiologen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven onderzoeken of artificial intelligence ingezet kan worden bij mensen met beginnend hartfalen. “We willen achterhalen welke informatie van het ecg dit verraadt.”

Verhoogd risico op hartfalen na colorectaal carcinoom

Overlevenden van colorectaal carcinoom hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van hartfalen, blijkt uit Nederlands onderzoek. Behandelend artsen en huisartsen moeten zich hiervan meer bewust zijn, vinden de onderzoekers.


Geven hart­afwijk­ingen compli­caties bij zwanger­schap?

De meeste hartafwijkingen geven geen complicaties tijdens of na de zwangerschap, blijkt uit promotieonderzoek van Lucia Baris, AIOS cardiologie. “De angst die bij vrouwen en artsen hierover leeft, kunnen we met dit onderzoek wegnemen.”

‘Rechter hartfalen bij PH is onontgonnen gebied’

Dr. Frances de Man (afdeling Longziekten, Amsterdam UMC) won onlangs de Prix Galien Research Award 2022. Zij doet breed onderzoek naar rechter hartfalen bij patiënten met pulmonale hypertensie (PH). “De onbekendheid van deze ziekte is iets wat mij juist aantrekt.”

Therapeutische targets voor hartfalen in kaart gebracht

Van 44 circulerende eiwitten die geassocieerd waren met het ontstaan van hartfalen, bleken 7 eiwitten druggable, waaronder adrenomedulline, een veelbelovend therapeutisch doelwit.

Drie­dimen­sionale inzichten in ana­tomische en func­tionele verander­ingen bij AF

Een recente JACC-publicatie biedt belangrijke inzichten in de anatomische en functionele veranderingen bij atriumfibrilleren (AF).

Empagliflozine verbetert uitkomsten patiënt die is opgenomen wegens acuut hartfalen

De SGLT2-remmer empagliflozine verbetert de uitkomsten van patiënten die zijn opgenomen vanwege acuut hartfalen en wordt goed verdragen. Dit is gevonden in de internationale EMPULSE-studie.

Krachten­bundeling zieken­huizen voor betere zorg chronisch hartfalen

Steeds meer mensen krijgen chronisch hartfalen. Elf ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond hebben de handen ineengeslagen voor betere zorg. “Zo hopen we bijvoorbeeld patiënten tijdiger de juiste therapie te kunnen bieden”, zeggen de cardiologen Robert van der Boon en Mireille Emans.

CABG kosten­effec­tief bij ische­mische cardio­myo­pathie

Voor patiënten met een ischemische cardiomyopathie biedt een coronaire bypasstransplantatie (CABG) op de lange termijn voordelen op het gebied van kwaliteit van leven en sterfte. Daar staan redelijke initiële kosten tegenover.

Artificiële hartweefselpatch biedt perspectief voor genezing hartfalen

Genezing van hartfalen is nog niet echt mogelijk. Maar medisch bioloog Alain van Mil doet in het Regenerative Medicine Center Utrecht onderzoek naar patches die een stap in de richting van genezing kunnen vormen. “Wij ontwikkelen hartspierweefsel vanuit biomaterialen en stamcellen voor het verbeteren van de hartfunctie op de plek van een hartinfarct.”

Steunhart biedt patiënten met ernstig hartfalen echt een beter leven

Een deel van de patiënten met ernstig hartfalen is nog jong en zij hebben een slechte prognose. “Met een steunhart kun je die mensen echt een nieuw leven bieden, terwijl ze op een harttransplantatie wachten”, aldus cardioloog Susanne Felix van het Catharina Ziekenhuis.

Meer behandelopties voor patiënten met hartfalen en een hogere ejectiefractie

Medicatie voor patiënten met hartfalen met een ejectiefractie lager dan 40 procent kan ook van toegevoegde waarde zijn bij patiënten met hartfalen met een hogere ejectiefractie. Hoogleraar cardiologie (UMCG), prof. dr. Adriaan Voors licht dit toe.

Arts-onderzoeker Linschoten: ‘Pre-existent ernstig hartfalen verhoogt overlijdensrisico bij hospitalisatie wegens COVID-19’

Vooral ernstig hartfalen is een belangrijke risicofactor op een fatale afloop van COVID-19, andere hart- en vaatziekten slechts zelden. Arts-onderzoeker Marijke Linschoten vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek.

Verbeterde uitkomsten na mitralisklepherstel bij hartfalen met mitralisregurgitatie

Transcatheter mitralisklepherstel verbetert de uitkomsten van symptomatische patiënten met hartfalen en een (matig) ernstige secundaire mitralisklepregurgitatie.

Effecten van SGLT2-remming op cardiale en renale parameters

In twee vrijwel gelijktijdig verschenen analyses van de Empire HF-trial zijn de effecten van empagliflozine bij HFrEF-patiënten op cardiale en renale uitkomsten geëvalueerd.

Gunstige effecten van dapagliflozine bij chronische nierziekte

Dapagliflozine resulteert in een significante afname van de nierfunctie-achteruitgang of overlijden bij patiënten met chronische nierziekte (CKD) met en zonder diabetes. Op basis van deze uitkomsten is de fase III DAPA-CKD-trial vroegtijdig stopgezet.

Real-world uitkomsten met Mitraclip™ voor primaire mitralis-regurgitatie

Een recente analyse van de EXPAND-studie bevestigt de effectiviteit en veiligheid van het MitraClip™ NTR/XTR-systeem bij patiënten met primaire mitralis-regurgitatie in een hedendaagse, real-world setting.

Nieuwe pacing-techniek bij hartfalen toegepast

Cardiologen van het Maastricht UMC+ hebben een nieuwe methode onderzocht voor het aanbrengen van een pacemaker bij patiënten met hartfalen.

Stipendium voor onderzoek naar man-vrouwverschillen bij hartfalen

Onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen bij hartfalen van postdoctoraal onderzoeker Laura Meems heeft een stipendium gekregen.

Waarde lokale behandeling longoligo­metastasen van darm­kanker onduidelijk

Het klinisch nut van de lokale behandeling van een beperkt aantal uitzaaiingen in de longen bij patiënten met darmkanker is onduidelijk, constateert Martijn van Dorp. “Lokale behandeling van deze patiënten zou eigenlijk in studieverband moeten gebeuren.”

FNS: een serieuze neuro­logische aandoening die aandacht en zorg verdient

Rien Vermeulen zet zich in voor meer bewustwording over functionele neurologische stoornissen (FNS), én de juiste zorg voor deze patiënten. “Vroeger werden deze patiënten nogal eens weggezet als hysterisch en kwamen ze ten onrechte bij een psychiater.”

Endome­triose vraagt om zeer gewogen counselen

Velja Mijatovic vraagt meer aandacht voor endometriose, en legt uit waar de behandeling vaak vanaf hangt. Ga niet te snel opereren, benadrukt hij, maar ontrafel waar de patiënt echt mee geholpen is. “Een operatie is niet zaligmakend.”

Aanpak sepsis kan in de toekomst persoonlijker

Sepsisbehandeling verbeteren met AI? Matthijs Kox verwacht hierdoor een persoonlijkere behandeling in de toekomst. “We combineren nieuwe technieken, waarbij in één keer de volledige genenexpressie in beeld wordt gebracht, met kunstmatige intelligentie.”

Geen hoger cardiovasculair risico bij JAK-remmers

JAK-remmers geven reumapatiënten over het algemeen geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten, vond Calin Popa. Hij hoopt dat deze resultaten de angst hiervoor zullen verminderen. “Er ontstond de neiging bij sommige reumatologen om ze niet meer voor te schrijven.”

MijnLEVERcoach: digitaal zorgpad voor de levercirrose­patiënt

Het bereiken van iedere levercirrosepatiënt in Nederland met een gestandaardiseerd digitaal zorgpad: dat is de missie van Govert Veldhuijzen en Tom Gevers met het platform mijnLEVERcoach. “Het levert tijdswinst op, omdat het polibezoeken scheelt.”

PREPARE-studie kanker­operaties: better in, better out?

Jetty van Meeteren en Nienke ter Hoeven onderzoeken of patiënten die fitter een operatie ingaan betere uitkomsten hebben. De focus ligt hierbij op patiënten met lever-, galweg- en hoofd-halskanker. “Het idee hierbij is ‘better in, better out’.”

Onnodig veel tanden en kiezen getrokken bij hoofd-halskanker

Bij patiënten die bestraling krijgen voor hoofd-halstumoren worden onnodig veel tanden en kiezen preventief getrokken, ontdekte Doke Buurman. Dit heeft grote impact op hun leven. “Driekwart van de tanden en kiezen is onnodig verwijderd.”

Stigma rondom longkanker nog altijd groot

Christel van Batenburg bracht het stigma rondom longkanker in kaart. Vervelende opmerkingen en vragen komen vaak voor, ook vanuit zorgprofessionals. “Artsen beseffen zich niet altijd dat bepaalde opmerkingen voor patiënten heel lastig en pijnlijk zijn.”