DOQ

Hartfalen

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

‘Slimme techniek bespaart zorg en achteruitgang bij hartfalen’

Hareld Kemps, cardioloog én hoogleraar Industrial Design, doet al jaren onderzoek naar manieren om ziekenhuisopnames te voorkomen en om thuis beter te revalideren. Hij vertelt over de nieuwste innovaties. “Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan ‘hospital@home’.”

‘Deltaplan moet hartfalenzorg toekomstbestendig maken’

“De manier waarop we de hartfalenzorg momenteel organiseren, is niet toekomstbestendig”, stelt Jozine ter Maaten, medisch leider van het Deltaplan Hartfalen. Het doel: de hartfalenzorg optimaliseren en de maatschappelijke bewustwording van hartfalen verbeteren.

Betere uitkomsten bij hartfalen met normale LVEF

Patiënten met hartfalen en een normale LVEF zijn vaker vrouw, hebben minder vaak ischemische hartziekte en betere klinische uitkomsten. Dit blijkt uit een eerste studie naar karakteristieken en klinische uitkomsten van patiënten met hartfalen, waaraan ook het UMCG meedeed.

‘Geria­trische cardio­logie verdient een plek in élk zieken­huis’

“Maak als cardioloog bij iedere oudere patiënt een inschatting van de kwetsbaarheid. Is behandelen de beste optie?”, adviseren cardiologen Noëmi Wouters en Kirsten Boerlage-van Dijk. Zij hebben hartfalen en ouderenzorg als aandachtsgebied. “Vaak speelt er méér dan cardiovasculaire klachten.”

Overtroeft kunstmatige intelligentie de mens bij lezen ecg?

Cardiologen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven onderzoeken of artificial intelligence ingezet kan worden bij mensen met beginnend hartfalen. “We willen achterhalen welke informatie van het ecg dit verraadt.”


Verhoogd risico op hartfalen na colorectaal carcinoom

Overlevenden van colorectaal carcinoom hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van hartfalen, blijkt uit Nederlands onderzoek. Behandelend artsen en huisartsen moeten zich hiervan meer bewust zijn, vinden de onderzoekers.

Geven hart­afwijk­ingen compli­caties bij zwanger­schap?

De meeste hartafwijkingen geven geen complicaties tijdens of na de zwangerschap, blijkt uit promotieonderzoek van Lucia Baris, AIOS cardiologie. “De angst die bij vrouwen en artsen hierover leeft, kunnen we met dit onderzoek wegnemen.”

‘Rechter hartfalen bij PH is onontgonnen gebied’

Dr. Frances de Man (afdeling Longziekten, Amsterdam UMC) won onlangs de Prix Galien Research Award 2022. Zij doet breed onderzoek naar rechter hartfalen bij patiënten met pulmonale hypertensie (PH). “De onbekendheid van deze ziekte is iets wat mij juist aantrekt.”

Therapeutische targets voor hartfalen in kaart gebracht

Van 44 circulerende eiwitten die geassocieerd waren met het ontstaan van hartfalen, bleken 7 eiwitten druggable, waaronder adrenomedulline, een veelbelovend therapeutisch doelwit.

Drie­dimen­sionale inzichten in ana­tomische en func­tionele verander­ingen bij AF

Een recente JACC-publicatie biedt belangrijke inzichten in de anatomische en functionele veranderingen bij atriumfibrilleren (AF).

Empagliflozine verbetert uitkomsten patiënt die is opgenomen wegens acuut hartfalen

De SGLT2-remmer empagliflozine verbetert de uitkomsten van patiënten die zijn opgenomen vanwege acuut hartfalen en wordt goed verdragen. Dit is gevonden in de internationale EMPULSE-studie.

Krachten­bundeling zieken­huizen voor betere zorg chronisch hartfalen

Steeds meer mensen krijgen chronisch hartfalen. Elf ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond hebben de handen ineengeslagen voor betere zorg. “Zo hopen we bijvoorbeeld patiënten tijdiger de juiste therapie te kunnen bieden”, zeggen de cardiologen Robert van der Boon en Mireille Emans.

CABG kosten­effec­tief bij ische­mische cardio­myo­pathie

Voor patiënten met een ischemische cardiomyopathie biedt een coronaire bypasstransplantatie (CABG) op de lange termijn voordelen op het gebied van kwaliteit van leven en sterfte. Daar staan redelijke initiële kosten tegenover.

Artificiële hartweefselpatch biedt perspectief voor genezing hartfalen

Genezing van hartfalen is nog niet echt mogelijk. Maar medisch bioloog Alain van Mil doet in het Regenerative Medicine Center Utrecht onderzoek naar patches die een stap in de richting van genezing kunnen vormen. “Wij ontwikkelen hartspierweefsel vanuit biomaterialen en stamcellen voor het verbeteren van de hartfunctie op de plek van een hartinfarct.”

Steunhart biedt patiënten met ernstig hartfalen echt een beter leven

Een deel van de patiënten met ernstig hartfalen is nog jong en zij hebben een slechte prognose. “Met een steunhart kun je die mensen echt een nieuw leven bieden, terwijl ze op een harttransplantatie wachten”, aldus cardioloog Susanne Felix van het Catharina Ziekenhuis.

Meer behandelopties voor patiënten met hartfalen en een hogere ejectiefractie

Medicatie voor patiënten met hartfalen met een ejectiefractie lager dan 40 procent kan ook van toegevoegde waarde zijn bij patiënten met hartfalen met een hogere ejectiefractie. Hoogleraar cardiologie (UMCG), prof. dr. Adriaan Voors licht dit toe.

Arts-onderzoeker Linschoten: ‘Pre-existent ernstig hartfalen verhoogt overlijdensrisico bij hospitalisatie wegens COVID-19’

Vooral ernstig hartfalen is een belangrijke risicofactor op een fatale afloop van COVID-19, andere hart- en vaatziekten slechts zelden. Arts-onderzoeker Marijke Linschoten vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek.

Verbeterde uitkomsten na mitralisklepherstel bij hartfalen met mitralisregurgitatie

Transcatheter mitralisklepherstel verbetert de uitkomsten van symptomatische patiënten met hartfalen en een (matig) ernstige secundaire mitralisklepregurgitatie.

Effecten van SGLT2-remming op cardiale en renale parameters

In twee vrijwel gelijktijdig verschenen analyses van de Empire HF-trial zijn de effecten van empagliflozine bij HFrEF-patiënten op cardiale en renale uitkomsten geëvalueerd.

Gunstige effecten van dapagliflozine bij chronische nierziekte

Dapagliflozine resulteert in een significante afname van de nierfunctie-achteruitgang of overlijden bij patiënten met chronische nierziekte (CKD) met en zonder diabetes. Op basis van deze uitkomsten is de fase III DAPA-CKD-trial vroegtijdig stopgezet.

Real-world uitkomsten met Mitraclip™ voor primaire mitralis-regurgitatie

Een recente analyse van de EXPAND-studie bevestigt de effectiviteit en veiligheid van het MitraClip™ NTR/XTR-systeem bij patiënten met primaire mitralis-regurgitatie in een hedendaagse, real-world setting.

Nieuwe pacing-techniek bij hartfalen toegepast

Cardiologen van het Maastricht UMC+ hebben een nieuwe methode onderzocht voor het aanbrengen van een pacemaker bij patiënten met hartfalen.

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”