DOQ

Huisarts

Anderhalve­lijnszorg: lessen en successen van Regiopoli Drachten

Eén van de eerste anderhalvelijnspoli’s startte in 2015 in Drachten. “We hebben flink moeten knokken, maar de poli staat nu als een huis”, aldus Wim Brunninkhuis, inmiddels gepensioneerd huisarts en een van de oprichters.

Groen denken: kies voor even effectieve maar minder milieu­belasten­de medicatie

“De klimaatimpact van de behandelmogelijkheden moet in de keuze van de huisarts evenzeer meewegen als bijvoorbeeld de bijwerkingen en kosten”, zegt Bart Knottnerus, huisarts en onderzoeker bij het Nivel.

’Huisarts op recept’: over de schoonheid én knelpunten van het huisartsenvak

In het boek ‘Huisarts op recept’ van Marnix van der Leest komen de vele kanten van het huisartsenvak overtuigend tot leven. Het is een ode aan de ‘hoogste vorm van geneeskunde’ én een aanklacht tegen externe regeldrift die dit vak dreigt uit te hollen. Van der Leest: “Geef huisartsen de vrijheid om hun persoonlijke weg te vinden naar de beste patiëntenzorg.”

Jonge huisartsen: hoe hen te verleiden tot een vaste praktijk?

De laatste jaren ontstaat er in Nederland een tekort aan huisartsen. Wat hebben jonge huisartsen nodig om de stap te zetten naar een vaste praktijk? Scheidend praktijkhouder Huib Leijssen: “We moeten aankomende praktijkhouders meer gaan faciliteren.”

Ondansetron via de huisarts voor kind met buikgriep is veel efficiënter

Als bij een kind met buikgriep uitdroging dreigt, kan het in het ziekenhuis ondansetron toegediend krijgen. “Maar het is veel efficiënter wanneer dit kan via de huisarts”, concludeert promovenda Anouk Weghorst. “Ze knappen sneller op en het leidt tot lagere kosten.”

Anderhalvelijnszorg: het gevoel van urgentie groeit

Het concept anderhalvelijnszorg gaat niet meer weg, verwacht PhD Esther Van den Bogaart. “Ziekenhuizen voelen met de druk van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg steeds meer noodzaak om zorg te verplaatsen naar buiten het ziekenhuis”


Dr. Bouma over obesitas: ‘Huisarts, leg de regie bij ouders en kind zelf’

Kinderarts Saskia Bouma, gespecialiseerd in obesitas bij kinderen, deelt met huisartsen haar tips over hoe ze deze kwetsbare doelgroep zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Huisarts Oron: ‘Deze patiënt heeft zaadje geplant voor mijn op leefstijl gerichte praktijk’

Een patiënt die je bijblijft. Huisarts Gordon Oron vertelt over een patiënt die hem ervan doordrong wat kan worden bereikt met preventie en een gezonde leefstijl.

Huisarts Geersing: ‘Bij kleine kwalen biedt big data waardevolle kennisbron voor huisartsen’

Huisarts Geert-Jan Geersing heeft een Vidi-beurs ontvangen om met big data een voorspellend model te ontwikkelen dat aangeeft bij welke patiënten met een aderontsteking complicaties kunnen optreden.

Huisarts Van Pinxteren: ‘Huisarts moet rol pakken in bepalen meerwaarde van apps’

Gezondheidsapps dienen aantoonbaar medisch iets toe te voegen. En (huis)artsen moeten patiënten ‘de weg wijzen’ in de wildgroei van apps.

Huisarts Van Roosmalen over pilot palliatieve zorgcoach: ‘Iemand naast me die mij inhoudelijk en procesmatig ondersteunt’

Bij de pilot palliatieve zorgcoach is een verpleegkundig specialist vast aanspreekpunt voor de patiënt in de palliatieve fase – ook als deze onder behandeling van de huisarts is.

CBS: Jongeren willen graag kunnen mailen met huisarts

Vooral jongeren hebben behoefte om te kunnen mailen met de huisarts. Ook wil een deel van de jongeren graag videobellen.

Online training voor huisartsen vermindert voorschrijven van antibiotica bij kinderen

Een gericht, online trainingsprogramma voor huisartsen, samen met een informatieboekje voor ouders, leidt tot minder antibioticavoorschriften voor kinderen met een luchtweginfecties. Onnodig antibioticagebruik is hiermee relatief simpel terug te dringen, concludeert promovenda Dekker.

Huisarts Boekhout: ‘Behandelwensgesprek waarborgt beter handelen naar de wens van de oudere zodra zich wél een crisis voordoet’

Huisartsen die oudere patiënten uitnodigen voor een behandelwensgesprek op het moment dat zij nog midden in het leven staan, maar wel al kwetsbaar zijn, weten precies hoe te handelen als er zich wél een gezondheidscrisis bij zo’n patiënt voordoet. Huisarts Inez Boekhout vertelt over deze pilot in haar regio.

Huisarts drs. Achterberg: ‘Gebruik van energiedrank soms aanwijzing voor probleemgedrag’

Huisarts dr. Pim Achterberg heeft dankzij een RIVM-rapport ontdekt dat energiedrankjes bij jongeren een indicatie kunnen zijn voor veel grotere problemen. Hij gebruikt deze kennis als opmaat voor gesprekken met jongeren over bijvoorbeeld alcohol- en drugsgebruik.

Huisarts Schonewille over die ene patiënt: ‘Bij euthanasie was er geen verzoening meer geweest’

Een patiënt die impact heeft. Huisarts Schonewille vertelt over de mooie metamorfose bij een patiënt in de levensfase die ze een aantal maanden eerder euthanasie had geweigerd.

Pilots UMCU beogen 100 procent medicatieverificatie bij ziekenhuisontslag

Dertig procent van de ontslagen patiënten uit het UMC Utrecht hebben momenteel nog geen geverifieerd en actueel medicatieoverzicht. Met pilots wil het ziekenhuis dit voor alle patiënten op orde brengen. Het is namelijk belangrijk dat huisartsen altijd up-to-date zijn.

Huisartsen declareren vaak te weinig voor e-consult

Huisartsen zijn onvoldoende op de hoogte van de declaratiemogelijkheden voor een e-consult, waardoor ze vaak te weinig declareren, meldt Nictiz.

Vrouwen na zwangerschapsvergiftiging eerder testen op hart- en vaatziekten

Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, lopen al op (veel) jongere leeftijd risico op een hartinfarct of beroerte dan voorheen werd aangenomen. Zo blijkt uit recent onderzoek van Gerbrand Zoet van UMC Utrecht.

‘Zeeland populair maken voor huisartsen’

Zeeland is nog altijd impopulair onder jonge huisartsen of huisartsen die zich ergens in Nederland willen vestigen. Huisartsen in Zeeland hebben daarom een reclamecampagne opgezet om nieuwe collega’s naar de regio te lokken. Een derde van de Zeeuwse huisartsen gaat namelijk de komende jaren met pensioen, maar nieuwe artsen komen nauwelijks naar de provincie. De […]

‘Goede zorg moet aansluiten bij de persoonlijke context van de patiënt’

De Radboud Universiteit heeft Maria van den Muijsenbergh per 1 augustus 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale Eerstelijnszorg aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen heeft deze leerstoel mogelijk gemaakt. In een interview met DOQ.nl sprak zij over de meerwaarde van een integrale aanpak van de zorg […]

‘Betere nascholing stethoscoophygiëne is noodzakelijk!’

  De meeste artsen leren veel over handhygiëne tijdens hun opleiding, maar hoe krijg je ze zover om ook een stethoscoop te reinigen? ‘Betere nascholing stethoscoophygiëne is noodzakelijk om betere zorg te bieden’, aldus een recent onderzoek van Jürgen Holleck (Yale, Amerika) et al., gepubliceerd in American Journal of Infection Control. Uit het onderzoek van […]

Tolkdienst tijdelijk vergoed voor huisarts

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft een contract gesloten met Tolk en Vertaalcentrum Nederland TVcN zodat de telefonische ad hoc tolkdienst en conference calls per 1 mei de komende twee jaar worden vergoed voor huisartsen. De voorziening is bedoeld om de communicatie tussen huisartsen en statushouders soepeler te laten verlopen. Dit zou minder […]

Nog veel hidra­denitis suppurativa-patiënten zijn niet gediag­nosti­ceerd

Met ruim 2% is de prevalentie van hidradenitis suppurativa hoger dan eerder gedacht. Silke Bouwman vond dat de huidaandoening vaak niet wordt gediagnosticeerd én samenhangt met leefstijl. “Gemiddeld duurt het een jaar of zeven voordat de diagnose wordt gesteld.”

De worsteling van gewichts­verlies: overwinnen van ongezonde prikkels

Jacqui van Kemenade zet zich in voor maatschappelijke veranderingen om obesitas tegen te gaan. Zij stelde de Weeg & Weet-checklist op, waarmee mensen inzicht krijgen in de oorzaken van hun overgewicht of obesitas. Inmiddels vulden meer dan 17.500 Nederlanders die in.

Goede communicatie in de operatiekamer kan veiligheid verbeteren

Anne van Dalen deed onderzoek naar de communicatie in operatiekamers en geeft praktische tips hoe deze verbeterd kan worden. “Het kan heel waardevol zijn om met het complete operatieteam, dus alle verschillende disciplines bij elkaar, samen te oefenen.”

Op zoek naar een nieuwe gouden standaard

Onderzoek naar 3D-virtual reality-beoordeling van vernauwingen in de kransslagaders door Sulayman el Mathari en Jolanda Kluin belooft precisie en verbeterde patiëntuitkomsten. "Er zijn grensgevallen waarbij een extra beoordeling noodzakelijk is.”

‘Extra ogen die over je schouder meekijken’

Gebruik van een algoritme bij colonoscopie leidt tot detectie van wel 40% meer poliepen dan zonder assistentie van het algoritme. Het houdt je bij de les, vertelt Michiel Maas. “Het is alsof er iemand over je schouder meekijkt en steeds vraagt: ‘Heb je dat gezien?’”

‘Betrouw­baardere wijze van nierfunctie­bepaling draagt bij aan betere behandeling’ 

Edouard Fu ontdekte een aanzienlijk betrouwbaardere methode om de nierfunctie bij ouderen in te schatten. “De impact op de praktijk is enorm. Wereldwijd worden er miljoenen creatininetesten gedaan om de nierfunctie te meten.”

Gesprekskaart over diabetestechnologie

Niet alle mensen met diabetes krijgen dezelfde informatie over de bestaande technologieën. Sasja Huisman ontwikkelde daarom de Diatech-kaart. “Om de gesprekken meer uniform te maken, is de gesprekskaart een goede hulp. Ook helpt het om informatie eenvoudiger te maken.”

‘Hideaway’ vergroot veerkracht van kinderen tijdens opname

Hideaway, een online spel ontworpen door Kim Boltjes, helpt opgenomen kinderen contact houden met leeftijdsgenoten en even te ontsnappen aan hun ziekenhuiskamer. “Ziekenhuizen hebben steeds meer aandacht voor de emotionele impact van een opname op kinderen.”

3D-printen in apotheek in opmars

Met 3D-printen kunnen geneesmiddelen op maat worden bereid. Apotheker Arwin Ramcharan is bezig met het testen van een printer. “Je kunt er allerlei geneesmiddelen heel nauwkeurig mee doseren. Je kunt sterktes maken die niet standaard in de handel zijn.”