DOQ

Huisarts

Anderhalve­lijnszorg: lessen en successen van Regiopoli Drachten

Eén van de eerste anderhalvelijnspoli’s startte in 2015 in Drachten. “We hebben flink moeten knokken, maar de poli staat nu als een huis”, aldus Wim Brunninkhuis, inmiddels gepensioneerd huisarts en een van de oprichters.

Groen denken: kies voor even effectieve maar minder milieu­belasten­de medicatie

“De klimaatimpact van de behandelmogelijkheden moet in de keuze van de huisarts evenzeer meewegen als bijvoorbeeld de bijwerkingen en kosten”, zegt Bart Knottnerus, huisarts en onderzoeker bij het Nivel.

’Huisarts op recept’: over de schoonheid én knelpunten van het huisartsenvak

In het boek ‘Huisarts op recept’ van Marnix van der Leest komen de vele kanten van het huisartsenvak overtuigend tot leven. Het is een ode aan de ‘hoogste vorm van geneeskunde’ én een aanklacht tegen externe regeldrift die dit vak dreigt uit te hollen. Van der Leest: “Geef huisartsen de vrijheid om hun persoonlijke weg te vinden naar de beste patiëntenzorg.”

Jonge huisartsen: hoe hen te verleiden tot een vaste praktijk?

De laatste jaren ontstaat er in Nederland een tekort aan huisartsen. Wat hebben jonge huisartsen nodig om de stap te zetten naar een vaste praktijk? Scheidend praktijkhouder Huib Leijssen: “We moeten aankomende praktijkhouders meer gaan faciliteren.”

Ondansetron via de huisarts voor kind met buikgriep is veel efficiënter

Als bij een kind met buikgriep uitdroging dreigt, kan het in het ziekenhuis ondansetron toegediend krijgen. “Maar het is veel efficiënter wanneer dit kan via de huisarts”, concludeert promovenda Anouk Weghorst. “Ze knappen sneller op en het leidt tot lagere kosten.”

Anderhalvelijnszorg: het gevoel van urgentie groeit

Het concept anderhalvelijnszorg gaat niet meer weg, verwacht PhD Esther Van den Bogaart. “Ziekenhuizen voelen met de druk van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg steeds meer noodzaak om zorg te verplaatsen naar buiten het ziekenhuis”


Dr. Bouma over obesitas: ‘Huisarts, leg de regie bij ouders en kind zelf’

Kinderarts Saskia Bouma, gespecialiseerd in obesitas bij kinderen, deelt met huisartsen haar tips over hoe ze deze kwetsbare doelgroep zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Huisarts Oron: ‘Deze patiënt heeft zaadje geplant voor mijn op leefstijl gerichte praktijk’

Een patiënt die je bijblijft. Huisarts Gordon Oron vertelt over een patiënt die hem ervan doordrong wat kan worden bereikt met preventie en een gezonde leefstijl.

Huisarts Geersing: ‘Bij kleine kwalen biedt big data waardevolle kennisbron voor huisartsen’

Huisarts Geert-Jan Geersing heeft een Vidi-beurs ontvangen om met big data een voorspellend model te ontwikkelen dat aangeeft bij welke patiënten met een aderontsteking complicaties kunnen optreden.

Huisarts Van Pinxteren: ‘Huisarts moet rol pakken in bepalen meerwaarde van apps’

Gezondheidsapps dienen aantoonbaar medisch iets toe te voegen. En (huis)artsen moeten patiënten ‘de weg wijzen’ in de wildgroei van apps.

Huisarts Van Roosmalen over pilot palliatieve zorgcoach: ‘Iemand naast me die mij inhoudelijk en procesmatig ondersteunt’

Bij de pilot palliatieve zorgcoach is een verpleegkundig specialist vast aanspreekpunt voor de patiënt in de palliatieve fase – ook als deze onder behandeling van de huisarts is.

CBS: Jongeren willen graag kunnen mailen met huisarts

Vooral jongeren hebben behoefte om te kunnen mailen met de huisarts. Ook wil een deel van de jongeren graag videobellen.

Online training voor huisartsen vermindert voorschrijven van antibiotica bij kinderen

Een gericht, online trainingsprogramma voor huisartsen, samen met een informatieboekje voor ouders, leidt tot minder antibioticavoorschriften voor kinderen met een luchtweginfecties. Onnodig antibioticagebruik is hiermee relatief simpel terug te dringen, concludeert promovenda Dekker.

Huisarts Boekhout: ‘Behandelwensgesprek waarborgt beter handelen naar de wens van de oudere zodra zich wél een crisis voordoet’

Huisartsen die oudere patiënten uitnodigen voor een behandelwensgesprek op het moment dat zij nog midden in het leven staan, maar wel al kwetsbaar zijn, weten precies hoe te handelen als er zich wél een gezondheidscrisis bij zo’n patiënt voordoet. Huisarts Inez Boekhout vertelt over deze pilot in haar regio.

Huisarts drs. Achterberg: ‘Gebruik van energiedrank soms aanwijzing voor probleemgedrag’

Huisarts dr. Pim Achterberg heeft dankzij een RIVM-rapport ontdekt dat energiedrankjes bij jongeren een indicatie kunnen zijn voor veel grotere problemen. Hij gebruikt deze kennis als opmaat voor gesprekken met jongeren over bijvoorbeeld alcohol- en drugsgebruik.

Huisarts Schonewille over die ene patiënt: ‘Bij euthanasie was er geen verzoening meer geweest’

Een patiënt die impact heeft. Huisarts Schonewille vertelt over de mooie metamorfose bij een patiënt in de levensfase die ze een aantal maanden eerder euthanasie had geweigerd.

Pilots UMCU beogen 100 procent medicatieverificatie bij ziekenhuisontslag

Dertig procent van de ontslagen patiënten uit het UMC Utrecht hebben momenteel nog geen geverifieerd en actueel medicatieoverzicht. Met pilots wil het ziekenhuis dit voor alle patiënten op orde brengen. Het is namelijk belangrijk dat huisartsen altijd up-to-date zijn.

Huisartsen declareren vaak te weinig voor e-consult

Huisartsen zijn onvoldoende op de hoogte van de declaratiemogelijkheden voor een e-consult, waardoor ze vaak te weinig declareren, meldt Nictiz.

Vrouwen na zwangerschapsvergiftiging eerder testen op hart- en vaatziekten

Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, lopen al op (veel) jongere leeftijd risico op een hartinfarct of beroerte dan voorheen werd aangenomen. Zo blijkt uit recent onderzoek van Gerbrand Zoet van UMC Utrecht.

‘Zeeland populair maken voor huisartsen’

Zeeland is nog altijd impopulair onder jonge huisartsen of huisartsen die zich ergens in Nederland willen vestigen. Huisartsen in Zeeland hebben daarom een reclamecampagne opgezet om nieuwe collega’s naar de regio te lokken. Een derde van de Zeeuwse huisartsen gaat namelijk de komende jaren met pensioen, maar nieuwe artsen komen nauwelijks naar de provincie. De […]

‘Goede zorg moet aansluiten bij de persoonlijke context van de patiënt’

De Radboud Universiteit heeft Maria van den Muijsenbergh per 1 augustus 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale Eerstelijnszorg aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen heeft deze leerstoel mogelijk gemaakt. In een interview met DOQ.nl sprak zij over de meerwaarde van een integrale aanpak van de zorg […]

‘Betere nascholing stethoscoophygiëne is noodzakelijk!’

  De meeste artsen leren veel over handhygiëne tijdens hun opleiding, maar hoe krijg je ze zover om ook een stethoscoop te reinigen? ‘Betere nascholing stethoscoophygiëne is noodzakelijk om betere zorg te bieden’, aldus een recent onderzoek van Jürgen Holleck (Yale, Amerika) et al., gepubliceerd in American Journal of Infection Control. Uit het onderzoek van […]

Tolkdienst tijdelijk vergoed voor huisarts

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft een contract gesloten met Tolk en Vertaalcentrum Nederland TVcN zodat de telefonische ad hoc tolkdienst en conference calls per 1 mei de komende twee jaar worden vergoed voor huisartsen. De voorziening is bedoeld om de communicatie tussen huisartsen en statushouders soepeler te laten verlopen. Dit zou minder […]

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Han Anema vertelt over de kracht van de app. “Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van de planbare operaties bestrijken.”