DOQ

Huisartsgeneeskunde

Vrouwen en mannen nu even snel doorverwezen naar reumatoloog

Vrouwen en mannen worden nu even snel doorverwezen naar de reumatoloog; 30 jaar geleden moesten vrouwen ruim vier weken langer wachten dan mannen. “In de afgelopen decennia is er gelukkig steeds meer aandacht gekomen voor het belang van vroege verwijzing”, zegt arts-onderzoeker Van Dijk.

Derdehands rook: een gevaar voor kinderen

Neonatoloog Jasper Been schrok toen hij hoorde hoe derdehands rook doordringt tot op de neonatologie IC. En hoe deze daar de gezondheid van de kleinste en meest kwetsbare kinderen bedreigt. Been wil bewustwording creëren rondom dit probleem.

Oude denkpatronen over hormoon­behande­ling zijn hardnekkig

“De aandacht voor de overgang is gelukkig wat aan het bewegen”, bemerkt Barbara Havenith, gynaecoloog bij de Hormoonpoli in Boxmeer. Zij ziet meer voor- dan nadelen van hormoontherapie, maar Nederland loopt nog ver achter op andere landen.

‘Huisarts kan met positief taalgebruik winst boeken bij ALK-patiënt’

Huisartsen hanteren bij patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten minder vaak positief taalgebruik dan bij andere patiënten. “Zonde, want goede bewoordingen verlagen hun ongerustheid”, aldus taal- en communicatiewetenschapper Inge Stortenbeker die dit onderzocht.

Online vragenlijst Reuma: weg naar vroegere diagnose

“Is de online vragenlijst Reuma geschikt om onderscheid te maken tussen mensen bij wie zeer waarschijnlijk sprake is van een reumatische aandoening en mensen bij wie dit niet zo is? Dat kan leiden tot een gericht advies tot huisartsbezoek of doorverwijzing naar de 2e lijn”, zegt reumatoloog Knevel.

Zó voorkom je onnodig gebruik van opioïden

Het gebruik van opioïden moet tot het nuttige en strikt noodzakelijke worden beperkt. Onder meer omdat het pijnstillend effect verdwijnt, terwijl het risico op bijwerkingen blijft. Apotheker Eward Melis uit de Sint Maartenskliniek geeft tips: “Maak regelmatig de balans op met de patiënt.”


Pre-HEART-score kan acuut coronair syndroom uitsluiten bij pijn op borst

Pijn op de borst is een van de belangrijkste redenen om patiënten te verwijzen naar de spoedeisende hulp. Toch is lang niet altijd sprake van een acuut coronair syndroom (ACS). Een betere triage van patiënten kan ervoor zorgen dat minder patiënten verwezen worden en de druk op de SEH verlagen.

Euthanasie: meer openheid en duidelijkheid van arts wenselijk

Begin tijdig over euthanasie en voorkom zo een gesprek met de patiënt op een crisismoment. Dat adviseert huisarts Mirjam Willemsen, die training geeft over vroegtijdige zorgplanningsgesprekken. “Ik vind euthanasie iets moois. Je kunt bereiken dat iemand sereen sterft in het bijzijn van de naasten.”

Myotone dystrofie? Vraag goed door en verwijs tijdig

Achter één patiënt met MD kan een hele familie zitten met klachten. “Het duurt nu soms te lang voordat de diagnose wordt gesteld”, aldus kinderneuroloog Braakman en verpleegkundig specialist Ilse Karnebeek.

Borstkanker: erken klachten, ook lange tijd na behandeling

“Wees je als huisarts ervan bewust dat vrouwen – ook na genezing – nog klachten kunnen ervaren die mogelijk samenhangen met de behandeling van borstkanker”, zegt huisarts en onderzoeker Accord-Maass. “Denk aan vermoeidheidsklachten, depressieve klachten en milde cardiale disfunctie.”

‘De hippe e-sigaret is zeker geen onschuldig product’

Uit studies komen steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret kan leiden tot irritatie en schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Longarts Leon van den Toorn pleit voor een snel verbod op smaakjes en verhoging van de prijs. “Vapen is nu goedkoper dan roken.”

Havendokters: kleine praktijk, groot in patiënt­contact

Heleen Sijtsema en haar collega-praktijkhouder van Havendokters in Assen bewijzen dat schaalvergroting niet de enige weg hoeft te zijn voor de huisarts. “Ik voel me geen slaaf meer van mijn agenda en het systeem.”

Overtroeft kunstmatige intelligentie de mens bij lezen ecg?

Cardiologen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven onderzoeken of artificial intelligence ingezet kan worden bij mensen met beginnend hartfalen. “We willen achterhalen welke informatie van het ecg dit verraadt.”

Verhoogd risico op hartfalen na colorectaal carcinoom

Overlevenden van colorectaal carcinoom hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van hartfalen, blijkt uit Nederlands onderzoek. Behandelend artsen en huisartsen moeten zich hiervan meer bewust zijn, vinden de onderzoekers.

Diagnose en behandeling diepveneuze trombose vaker bij de huisarts

Diepveneuze trombose vaker in de eerste lijn diagnosticeren of uitsluiten en daar behandelen. Dat beogen NEO Huisartsenzorg en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis met een nieuwe samenwerking. Huisarts Guido Adriaansens: “We willen patiënten minder belasten en de SEH geen onnodig werk bezorgen.”

Zo herken en help je mensen met licht verstandelijke beperking beter

“Na een nascholing zag ik waarom sommige patiënten ‘zo moeilijk’ deden: ze begrepen ons simpelweg niet. Het was geen onwil, maar onvermogen.” Huisarts Dorien Cohen Stuart geeft tips voor herkenning van een licht verstandelijke beperking en communicatie.

Huisarts volgt bij astma en COPD in 60% van gevallen advies longarts op

De Astma/COPD-dienst van Certe houdt zorg voor astma- en COPD-patiënten in de eerste lijn. Bij (een vermoeden van) obstructieve longziekte verwijst de huisarts de patiënt naar de service, waarna een longarts diagnosticeert en een behandelplan maakt. “Zes op de tien keer wordt het advies opgevolgd”, aldus anios Niels Schipper die onderzoek hiernaar deed.

Dr. ten Berg: ‘Snelle genetische test zorgt voor minder bloedingen na een hartinfarct’

Wereldwijd uniek onderzoek naar gepersonaliseerde keuze bloedverdunners blijkt succesvol.

Prof. huisartsgeneeskunde Frans Rutten: ‘We moeten huisartsen overtuigen van het belang om COPD-patiënten jaarlijks te onderzoeken op hartziekten’

Huisartsen moeten COPD-patiënten jaarlijks checken op hartfalen, stelt professor huisartsgeneeskunde Frans Rutten. Dit is al langer bekend, maar er wordt toch onvoldoende naar geluisterd. In de praktijk worden klachten door hartfalen nogal eens onterecht aangezien als gevolgen van de COPD.

Waarde lokale behandeling longoligo­metastasen van darm­kanker onduidelijk

Het klinisch nut van de lokale behandeling van een beperkt aantal uitzaaiingen in de longen bij patiënten met darmkanker is onduidelijk, constateert Martijn van Dorp. “Lokale behandeling van deze patiënten zou eigenlijk in studieverband moeten gebeuren.”

FNS: een serieuze neuro­logische aandoening die aandacht en zorg verdient

Rien Vermeulen zet zich in voor meer bewustwording over functionele neurologische stoornissen (FNS), én de juiste zorg voor deze patiënten. “Vroeger werden deze patiënten nogal eens weggezet als hysterisch en kwamen ze ten onrechte bij een psychiater.”

Endome­triose vraagt om zeer gewogen counselen

Velja Mijatovic vraagt meer aandacht voor endometriose, en legt uit waar de behandeling vaak vanaf hangt. Ga niet te snel opereren, benadrukt hij, maar ontrafel waar de patiënt echt mee geholpen is. “Een operatie is niet zaligmakend.”

Aanpak sepsis kan in de toekomst persoonlijker

Sepsisbehandeling verbeteren met AI? Matthijs Kox verwacht hierdoor een persoonlijkere behandeling in de toekomst. “We combineren nieuwe technieken, waarbij in één keer de volledige genenexpressie in beeld wordt gebracht, met kunstmatige intelligentie.”

Geen hoger cardiovasculair risico bij JAK-remmers

JAK-remmers geven reumapatiënten over het algemeen geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten, vond Calin Popa. Hij hoopt dat deze resultaten de angst hiervoor zullen verminderen. “Er ontstond de neiging bij sommige reumatologen om ze niet meer voor te schrijven.”

MijnLEVERcoach: digitaal zorgpad voor de levercirrose­patiënt

Het bereiken van iedere levercirrosepatiënt in Nederland met een gestandaardiseerd digitaal zorgpad: dat is de missie van Govert Veldhuijzen en Tom Gevers met het platform mijnLEVERcoach. “Het levert tijdswinst op, omdat het polibezoeken scheelt.”

PREPARE-studie kanker­operaties: better in, better out?

Jetty van Meeteren en Nienke ter Hoeven onderzoeken of patiënten die fitter een operatie ingaan betere uitkomsten hebben. De focus ligt hierbij op patiënten met lever-, galweg- en hoofd-halskanker. “Het idee hierbij is ‘better in, better out’.”

Onnodig veel tanden en kiezen getrokken bij hoofd-halskanker

Bij patiënten die bestraling krijgen voor hoofd-halstumoren worden onnodig veel tanden en kiezen preventief getrokken, ontdekte Doke Buurman. Dit heeft grote impact op hun leven. “Driekwart van de tanden en kiezen is onnodig verwijderd.”

Stigma rondom longkanker nog altijd groot

Christel van Batenburg bracht het stigma rondom longkanker in kaart. Vervelende opmerkingen en vragen komen vaak voor, ook vanuit zorgprofessionals. “Artsen beseffen zich niet altijd dat bepaalde opmerkingen voor patiënten heel lastig en pijnlijk zijn.”