DOQ

KNO

Casus: vrouw, pijnloze, niet-bloedende afwijking op gehemelte

Uw patiënte is geschrokken van een pijnloze, niet bloedende afwijking op het gehemelte. Wat is uw diagnose?

Dokters van de Wereld wil zorg toegankelijk maken voor iedereen

“Beschamend dat de hulporganisatie in Nederland medische zorg moet leveren aan mensen die daar anders niet of onvoldoende toegang toe hebben”, vindt Hendrik Verschuur, KNO-arts en voorzitter Dokters van de Wereld.

Cochleair implantaat? Onderzoeken + uitslag op 1 dag

“Het traject van aanmelden, onderzoeken, beoordeling door het CI-team en het bespreken van de uitslag duurt veelal enkele maanden. We wilden nagaan of dat anders kan”, aldus KNO-arts Robert Jan Pauw. “We hebben daarom een pilot georganiseerd om volwassen patiënten in 1 dag te zien.”

Casus: vrouw, vlekjes in mond, op wangslijmvlies en tong

Een vrouw presenteert zich op uw spreekuur met sinds enkele maanden bestaande vlekjes in de mond. Het begon met een donker vlekje op het wangslijmvlies, maar nu zitten er ook enkele kleine vlekjes en een grotere vlek op de tong. Wat is uw diagnose?

Ménière: ‘Focus meer op kwaliteit van leven’

“Veel Ménièrepatiënten hebben na de behandeling met corticosteroïdeninjecties nog wel aanvallen, maar ervaren toch een betere kwaliteit van leven”, aldus arts-onderzoeker Jet Schenck.

‘Niet alle resultaten uit het verleden zijn verkeerd’

KNO-arts Sander De Ru verbaast zich over de gevolgen van de aangescherpte regels voor systematische reviews. “Gooi bewijs niet weg omdat je een bias in het onderzoek kunt vinden.”

Casus: patiënt, moeilijk te verstaan door open-neusspraak

De patiënt voor u is moeilijk te verstaan door zijn open-neusspraak. Verder bestaat er een blanco KNO-voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Reuk-/smaak­stoornis na COVID-19: ‘Sommige mensen ruiken al 2 jaar niets’

“Het kan zijn dat ter plekke van de reukcellen veel zwelling plaatsvindt, waardoor die cellen als het ware worden verdrongen” aldus KNO-arts Wilbert Boek.

De kunst van het evenwicht in implantaat gevat

In Maastricht en Genève krijgen 18 mensen een nog experimenteel kunstmatig evenwichtsorgaan als onderdeel van twee klinische trials. “Uiteindelijk moet dit vestibulaire implantaat de 10 tot 15 duizend Nederlanders die beide evenwichtsorganen missen van hun invaliderende klachten afhelpen”, zegt vestibuloloog Raymond van de Berg.

Casus: patiënt met ooit veel otitiden die steeds slechter hoort

Uw patiënt heeft in zijn jeugd vele otitiden doorgemaakt en hoort steeds slechter (met beide oren). De laatste decennia waren er geen looporen en ook geen oorpijn of draaiduizeligheid. Welke stelling is correct?

KNO-arts Henk Blom voor drie jaar gastprofessor Universiteit Antwerpen

“Laser-tonsillotomie onder lokale verdoving blijkt een prima oplossing voor een grote groep mensen. Zij hebben minder pijn van de ingreep, zijn sneller weer thuis en aan het werk”, zegt KNO-arts prof. dr. Blom naar aanleiding van een Belgisch-Nederlandse studie.

Casus: vrouw met loopoor en hoorproblemen

Een 41-jarige patiënte heeft al enkele maanden last van haar rechteroor. Af en toe komt er vuil uit het rechter oor, het gehoor is in perioden rechts minder en er is veel jeuk rechts in de gehoorgang. Wat is uw diagnose?

Stemband­problemen goed te behandelen onder lokale verdoving

De toekomst van de keel-, neus- en oorheelkunde ligt volgens KNO-arts Bas Op de Coul voor een belangrijk deel in de kleinere setting van zelfstandige behandelcentra (ZBC). “Veel behandelingen hoeven niet persé in het ziekenhuis gedaan te worden. Bij stembandproblemen bijvoorbeeld is een groot deel van de klachten inmiddels onder lokale verdoving goed te behandelen.”

Casus: een 24-jarige man met al weken bestaande gehoorvermindering rechts

U ziet op uw spreekuur een 24-jarige man met een al weken bestaande gehoorvermindering rechts zonder oorpijn, duizeligheid, otorroe of tinnitus. U zag hem 4 weken geleden ook met deze klacht en constateerde een trommelvliesperforatie. Deze zou volgens patiënt ontstaan kunnen zijn na een niesbui. Wat is uw diagnose?

Casus: 29-jarige patiënt met doofheid aan linkeroor

Uw 29-jarige patiënt is 7 jaar geleden geopereerd aan het linker oor – in het buitenland tijdens een stage – in verband met een chronisch loopoor. Patiënt weet te vertellen dat alles is weggehaald, waardoor hij geheel doof is geworden aan dit oor. Wat is uw diagnose?

Casus: 11-jarig meisje met klacht gehoor

De juf van de 11-jarige Mare klaagt over haar gehoor, vandaar dat zij nu op uw spreekuur zit. Volgens Mare is het gehoor wel goed en er is geen verschil tussen links en rechts. De oren doen nooit pijn en zijn altijd droog. Wat is uw diagnose?

Casus: 12-jarige met aanhoudende oorpijn

De 12-jarige Roanne ziet u in verband met oorpijn links sedert enkele weken. Er bestaat verder geen koorts of gehoorvermindering. In het verleden werden twee keer buisjes geplaatst i.v.m. otitis media met effusie (OME). Roanne is verder gezond. Wat is uw diagnose?

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”

Screening darmkanker opti­maliseren moeilijk, niet onmogelijk

Tim Kortlever onderzocht manieren om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te optimaliseren met algoritmen. Hij testte verschillende modellen die de Fecaal Immunochemische Test (FIT) combineren met andere factoren.