DOQ

Longkanker

Nieuwe techniek spoort vroege longkanker beter op

Erik van der Heijden ontwikkelde de cone beam CT-geleide navigatiebronchoscopie. Het doel: biopten nemen uit kleine longnodules. Zijn ambitie: de methode verder ontwikkelen en in heel Nederland implementeren. De stip op de horizon: diagnose en behandeling in één procedure.

Belangrijke rol voor EGFR-TKI’s bij betere overleving longkanker

“Ons onderzoek laat zien dat de beschikbare eerstelijnsbehandelingen echt een enorme impact hebben op de overleving van stadium IV NSCLC-patiënten met een EGFR-mutatie”, aldus onderzoeker Mieke Aarts (IKNL) en radioloog Deirdre Ten Berge (Erasmus MC).

Neoadjuvant nivolumab verbetert uitkomsten van resectabel NSCLC 

De toevoeging van nivolumab aan neoadjuvante chemotherapie verbetert de uitkomsten van patiënten met resectabel NSCLC. Dit is gevonden in de CheckMate 816-studie.

Trastuzumab deruxtecan nuttig bij HER2-gemuteerd NSCLC

Trastuzumab deruxtecan heeft een aanhoudende antikankeractiviteit bij patiënten met een eerder behandeld HER2-gemuteerd NSCLC. Deze resultaten van de DESTINY-Lung01-studie verschenen onlangs in het NEJM.

Therapeutisch longkankervaccin: perspectief voor patiënt die niet reageert op checkpointremmers

Prof. Sjoerd van der Burg vertelt over hoopgevend onderzoek. “Eerder wisten we nog niets over de regulatie van T-cel-responsen. Inmiddels hebben we van voorgaande trials geleerd dat vele facetten een negatief effect hebben op de klinische effectiviteit van therapeutische vaccins. Deze kennis en ervaring verwerken we in de ontwikkeling van dit nieuwe therapeutische vaccin.”

Implementatiestudie effent pad voor screeningsprogramma longkanker

“De noodzaak voor een bevolkingsbreed screeningsprogramma voor mensen met een hoog risico op longkanker is voor iedereen volstrekt helder. Maar deze implementatiestudie dwingt je als onderzoeker om je voorbereiding zo gedegen mogelijk te maken, bijvoorbeeld omtrent low-dose CT-scan-protocollen en datamanagement”, zegt prof. dr. Harry de Koning.


Expertise bundelen voor optimale behandeling van longkankermutaties

Longkankerpatiënten met zeldzame mutaties kunnen straks gerichter behandeld worden dankzij centralisatie van de zorg. Hoogleraar Longgeneeskunde prof. dr. Joachim Aerts: “Elke patiënt met longkanker verdient de beste behandeling, en daarvoor is optimale diagnostiek nodig.”

AI voorspelt het risico op longkanker

Een AI-algoritme kan nauwkeurig het risico voorspellen dat longknobbeltjes, gevonden op CT-scans tijdens longscreening, zullen uitgroeien tot tumoren. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.

Prof. dr. Postmus: ‘We hebben meer longkankercentra nodig met toestemming voor behandeling zeldzame mutaties’

Hoogleraar Longziekten prof. dr. Piet Postmus geeft zijn visie op vormgeving van en hindernissen bij de centralisatie van de longkankerzorg.

Associate prof. Van der Heijden: ‘3D-navigatie draagt bij aan vroegdiagnostiek van longkanker bij kleine tumoren’

Het opsporen van longkanker in een vroeg stadium bij tumoren kleiner dan twee centimeter: tot nu toe is dat een hele uitdaging. Associate prof. en longarts Erik van der Heijden van het Radboudumc werkt aan nieuwe technieken.

Dr. Ter Heine: ‘We willen dat alleen die patiënten pembrolizumab krijgen die er echt baat bij hebben’

Het huidige onderzoek naar de dure longkankermedicatie pembrolizumab dat ziekenhuisapotheker dr. Rob ter Heine samen met collega’s uitvoert, beoogt kostenbesparing én verbetering van de behandeling.

Tumorvolume nauwkeurig in kaart brengen optimaliseert bestraling van longkanker

Om de behandeling van longkanker nauwkeurig te kunnen uitvoeren, moet de arts het bruto tumorvolume (GTV) nauwkeurig in kaart brengen.

Terminale thuiszorg aan COVID-19-patiënt: ‘Hoe lever je persoonlijke zorg met een pak aan, een masker over je neus en een bril op?’

Specialistisch verpleegkundige Gertjan van Wijngaarden vertelt hoe hij en collega’s met creativiteit en improviseren palliatief terminale thuiszorg hebben kunnen bieden aan een longkankerpatiënt die ook besmet is geraakt met COVID-19.

Dr. Liesker: ‘Minder slechtnieuwsgesprekken bij longkanker dankzij immunotherapie maakt ook het werk van longartsen minder zwaar’

Longarts dr. Koen Liesker vertelt over de positieve impact van immunotherapie op de behandeling van longkankerpatiënten. Maar ook als arts wordt hij er blijer van dat hij deze patiënten meer perspectief kan bieden.

Prof. dr. De Koning: ‘CT-scan screening en vroegtijdige behandeling verlagen overlijdensrisico longkanker met een kwart’

Minder (ex-)rokers overlijden aan longkanker als zij worden gescreend op deze ziekte. Mannen die risico lopen en zich laten screenen verlagen het risico op overlijden met 24 procent. Bij vrouwen is dit effect mogelijk tot tweemaal zo groot.

Pilot laat patiënten met longkanker hard werken aan conditie vóór operatie

Een pilot moet aantonen of het haalbaar is dat longkankerpatiënten – die drie weken intensief aan hun conditie werken – fitter uit de operatie komen die ze daarna moeten ondergaan.

Betere patiëntselectie en behandeling bij lokaal gevorderd longkanker

Recent promotieonderzoek naar longkanker draagt bij aan een betere bestralingsbehandeling door kenmerken te identificeren die terugkeer van kankercellen voorspellen.

Longchirurg i.o. Van Gool: ‘Snel zichtbaar of behandeling longkanker effect heeft met PET/CT-scan’

Al vroeg na het starten van de voorbehandeling met erlotinib is een PET/CT-scan informatief voor de respons na drie weken. Ook is er een correlatie tussen de responsevaluatie met een PET/CT-scan en de hoeveelheid necrose in de weggenomen longkwab.

Longarts dr. De Hosson: ‘De patiënt, die spoedig na zijn huwelijk zou overlijden, was ons heel dankbaar’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Longarts De Hosson vertelt over een jonge terminale patiënt die nog één wens had. Het behandelteam zet alles in werking om deze wens nog tijdig te kunnen vervullen.

Dr. Hendriks: ‘Hersenmetastasen bij longkanker: bij elke patiënt weer een puzzel’

Wat doet het voor de kwaliteit van leven van patiënten met longkanker om vroegtijdig te weten dat ze ook hersenmetastasen hebben? Onderzoek wil dit inzichtelijk maken.

Dr. Van den Borne: ‘Voor ons was deze uitkomst van de immunotherapie ook heel bijzonder’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Indrukwekkend: een longkankerpatiënt die nog maar kort te leven had, hoorde na immunotherapie dat er geen aanwijzingen van ziekteactiviteit meer waren.

Longarts dr. Steendam: ‘Meer aandacht voor nazorg bij ongeneeslijke longkankerpatiënten en hun partner’

Partners van patiënten in het laatste stadium van longkanker blijken vaak op bepaalde gebieden meer last te ervaren dan de zieke zelf. Dit inzicht heeft voor het Amphia Ziekenhuis geleid tot diverse nuttige instrumenten voor in de praktijk. ‘Er is veel zorg, hulp en begeleiding beschikbaar, maar patiënten en partners weten vaak niet hoe ze die kunnen vinden.’

Longarts dr. Mooren: ‘Palliatieve zorg bieden aan longpatiënten vereist bredere blik’

Voor goede palliatieve zorg bij longpatiënten met een slechte prognose is het belangrijk dat longartsen zich minder focussen op het fysieke domein. Aanhaken bij een multidisciplinair team is volgens longarts – en tevens palliatief arts – dr. Mooren belangrijk om zorg op maat te kunnen bieden.

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Han Anema vertelt over de kracht van de app. “Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van de planbare operaties bestrijken.”