DOQ

Longkanker

Stigma rondom longkanker nog altijd groot

Christel van Batenburg bracht het stigma rondom longkanker in kaart. Vervelende opmerkingen en vragen komen vaak voor, ook vanuit zorgprofessionals. “Artsen beseffen zich niet altijd dat bepaalde opmerkingen voor patiënten heel lastig en pijnlijk zijn.”

Positieve effecten als long­kanker­patiënt zelf bij­werkingen regi­streert

Door patiënten met longkanker tijdens en na een behandeling zelf bijwerkingen te laten registreren, kan veel winst worden geboekt, stelde Corina van den Hurk vast. “Patiënten die de app gebruikten hadden een betere kwaliteit van leven en minder ernstige bijwerkingen.”

Nieuwe techniek spoort vroege longkanker beter op

Erik van der Heijden ontwikkelde de cone beam CT-geleide navigatiebronchoscopie. Het doel: biopten nemen uit kleine longnodules. Zijn ambitie: de methode verder ontwikkelen en in heel Nederland implementeren. De stip op de horizon: diagnose en behandeling in één procedure.

Belangrijke rol voor EGFR-TKI’s bij betere overleving longkanker

“Ons onderzoek laat zien dat de beschikbare eerstelijnsbehandelingen echt een enorme impact hebben op de overleving van stadium IV NSCLC-patiënten met een EGFR-mutatie”, aldus onderzoeker Mieke Aarts (IKNL) en radioloog Deirdre Ten Berge (Erasmus MC).

Neoadjuvant nivolumab verbetert uitkomsten van resectabel NSCLC 

De toevoeging van nivolumab aan neoadjuvante chemotherapie verbetert de uitkomsten van patiënten met resectabel NSCLC. Dit is gevonden in de CheckMate 816-studie.

Trastuzumab deruxtecan nuttig bij HER2-gemuteerd NSCLC

Trastuzumab deruxtecan heeft een aanhoudende antikankeractiviteit bij patiënten met een eerder behandeld HER2-gemuteerd NSCLC. Deze resultaten van de DESTINY-Lung01-studie verschenen onlangs in het NEJM.


Therapeutisch longkankervaccin: perspectief voor patiënt die niet reageert op checkpointremmers

Prof. Sjoerd van der Burg vertelt over hoopgevend onderzoek. “Eerder wisten we nog niets over de regulatie van T-cel-responsen. Inmiddels hebben we van voorgaande trials geleerd dat vele facetten een negatief effect hebben op de klinische effectiviteit van therapeutische vaccins. Deze kennis en ervaring verwerken we in de ontwikkeling van dit nieuwe therapeutische vaccin.”

Implementatiestudie effent pad voor screeningsprogramma longkanker

“De noodzaak voor een bevolkingsbreed screeningsprogramma voor mensen met een hoog risico op longkanker is voor iedereen volstrekt helder. Maar deze implementatiestudie dwingt je als onderzoeker om je voorbereiding zo gedegen mogelijk te maken, bijvoorbeeld omtrent low-dose CT-scan-protocollen en datamanagement”, zegt prof. dr. Harry de Koning.

Expertise bundelen voor optimale behandeling van longkankermutaties

Longkankerpatiënten met zeldzame mutaties kunnen straks gerichter behandeld worden dankzij centralisatie van de zorg. Hoogleraar Longgeneeskunde prof. dr. Joachim Aerts: “Elke patiënt met longkanker verdient de beste behandeling, en daarvoor is optimale diagnostiek nodig.”

AI voorspelt het risico op longkanker

Een AI-algoritme kan nauwkeurig het risico voorspellen dat longknobbeltjes, gevonden op CT-scans tijdens longscreening, zullen uitgroeien tot tumoren. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.

Prof. dr. Postmus: ‘We hebben meer longkankercentra nodig met toestemming voor behandeling zeldzame mutaties’

Hoogleraar Longziekten prof. dr. Piet Postmus geeft zijn visie op vormgeving van en hindernissen bij de centralisatie van de longkankerzorg.

Associate prof. Van der Heijden: ‘3D-navigatie draagt bij aan vroegdiagnostiek van longkanker bij kleine tumoren’

Het opsporen van longkanker in een vroeg stadium bij tumoren kleiner dan twee centimeter: tot nu toe is dat een hele uitdaging. Associate prof. en longarts Erik van der Heijden van het Radboudumc werkt aan nieuwe technieken.

Dr. Ter Heine: ‘We willen dat alleen die patiënten pembrolizumab krijgen die er echt baat bij hebben’

Het huidige onderzoek naar de dure longkankermedicatie pembrolizumab dat ziekenhuisapotheker dr. Rob ter Heine samen met collega’s uitvoert, beoogt kostenbesparing én verbetering van de behandeling.

Tumorvolume nauwkeurig in kaart brengen optimaliseert bestraling van longkanker

Om de behandeling van longkanker nauwkeurig te kunnen uitvoeren, moet de arts het bruto tumorvolume (GTV) nauwkeurig in kaart brengen.

Terminale thuiszorg aan COVID-19-patiënt: ‘Hoe lever je persoonlijke zorg met een pak aan, een masker over je neus en een bril op?’

Specialistisch verpleegkundige Gertjan van Wijngaarden vertelt hoe hij en collega’s met creativiteit en improviseren palliatief terminale thuiszorg hebben kunnen bieden aan een longkankerpatiënt die ook besmet is geraakt met COVID-19.

Dr. Liesker: ‘Minder slechtnieuwsgesprekken bij longkanker dankzij immunotherapie maakt ook het werk van longartsen minder zwaar’

Longarts dr. Koen Liesker vertelt over de positieve impact van immunotherapie op de behandeling van longkankerpatiënten. Maar ook als arts wordt hij er blijer van dat hij deze patiënten meer perspectief kan bieden.

Prof. dr. De Koning: ‘CT-scan screening en vroegtijdige behandeling verlagen overlijdensrisico longkanker met een kwart’

Minder (ex-)rokers overlijden aan longkanker als zij worden gescreend op deze ziekte. Mannen die risico lopen en zich laten screenen verlagen het risico op overlijden met 24 procent. Bij vrouwen is dit effect mogelijk tot tweemaal zo groot.

Pilot laat patiënten met longkanker hard werken aan conditie vóór operatie

Een pilot moet aantonen of het haalbaar is dat longkankerpatiënten – die drie weken intensief aan hun conditie werken – fitter uit de operatie komen die ze daarna moeten ondergaan.

Betere patiëntselectie en behandeling bij lokaal gevorderd longkanker

Recent promotieonderzoek naar longkanker draagt bij aan een betere bestralingsbehandeling door kenmerken te identificeren die terugkeer van kankercellen voorspellen.

Longchirurg i.o. Van Gool: ‘Snel zichtbaar of behandeling longkanker effect heeft met PET/CT-scan’

Al vroeg na het starten van de voorbehandeling met erlotinib is een PET/CT-scan informatief voor de respons na drie weken. Ook is er een correlatie tussen de responsevaluatie met een PET/CT-scan en de hoeveelheid necrose in de weggenomen longkwab.

Longarts dr. De Hosson: ‘De patiënt, die spoedig na zijn huwelijk zou overlijden, was ons heel dankbaar’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Longarts De Hosson vertelt over een jonge terminale patiënt die nog één wens had. Het behandelteam zet alles in werking om deze wens nog tijdig te kunnen vervullen.

Dr. Hendriks: ‘Hersenmetastasen bij longkanker: bij elke patiënt weer een puzzel’

Wat doet het voor de kwaliteit van leven van patiënten met longkanker om vroegtijdig te weten dat ze ook hersenmetastasen hebben? Onderzoek wil dit inzichtelijk maken.

Dr. Van den Borne: ‘Voor ons was deze uitkomst van de immunotherapie ook heel bijzonder’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Indrukwekkend: een longkankerpatiënt die nog maar kort te leven had, hoorde na immunotherapie dat er geen aanwijzingen van ziekteactiviteit meer waren.

Umamibrood: eindelijk een lekker brood voor een natrium­beperkt dieet

Voor mensen die hun natriuminname moeten beperken, zoals mensen met hartfalen, is het vinden van een smakelijk alternatief van gewoon brood een uitdaging. Nederlandse onderzoekers introduceerden nu een mogelijke oplossing: umamibrood.

Zorgverlening bij (juveniele) vulvaire lichen sclerosus kan (veel) beter

De huidziekte juveniele vulvaire lichen sclerosus is zeer belastend voor patiënt en naasten. De zorgverlening kan (veel) beter, concludeert gynaecoloog Beth Morrel. Veel patiënten gaven aan zich onvoldoende geïnformeerd te voelen over de ziekte.

Een glorieuze toekomst voor de poeptrans­plantatie

Liz Terveer ziet indicaties voor poeptransplantatie toenemen en vertelt de laatste nieuwtjes over de vele toepassingen die hiervan in het verschiet liggen. “Drie jaar na de behandeling blijken antibioticaresistente bacteriën nog grotendeels weg.”

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”