DOQ

LUMC

Samenwerking neuro­vascu­laire teams LUMC en HMC leidt tot snellere zorg op juiste plek

“Voor mensen met een herseninfarct is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk op de juiste plek behandeld worden”, zegt Ellis van Etten, neuroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Om dit mogelijk te maken hebben het LUMC en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) de krachten gebundeld.

Anti­psycho­ticum als veel­beloven­de behandeling van blaaskanker

Mensen met schizofrenie krijgen minder vaak blaaskanker. Dat hangt samen met het gebruik van penfluridol. Het bracht Gabri van der Pluijm uit het LUMC op een vraag: zijn blaasspoelingen met dit anti-psychotisch geneesmiddel een goede en veilige behandeling van oppervlakkige blaaskanker?

Sneller herstel en minder complicaties door 3D-printing bij bottumoren

De komst van 3D-geprinte bekkenprotheses heeft de prognose van kinderen met botkanker in dit lichaamsdeel veel gunstiger gemaakt. “Het past als een perfect puzzelstukje op de plek waar het bot verwijderd is”, zegt kinderorthopeed en hoogleraar orthopedische oncologie Michiel van de Sande.

‘Artsen kunnen meer betekenen als ze palliatieve zorg eerder inzetten’

“Rond het levenseinde is nog een wereld te winnen”, stelt Yvette van der Linden, hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC. Zij bekleedt tevens de leerstoel palliatieve geneeskunde. De radiotherapeut-oncoloog wil eerdere aandacht voor palliatieve zorg in het behandeltraject en meer belangstelling voor dit thema in het onderwijs.

Therapeutisch longkankervaccin: perspectief voor patiënt die niet reageert op checkpointremmers

Prof. Sjoerd van der Burg vertelt over hoopgevend onderzoek. “Eerder wisten we nog niets over de regulatie van T-cel-responsen. Inmiddels hebben we van voorgaande trials geleerd dat vele facetten een negatief effect hebben op de klinische effectiviteit van therapeutische vaccins. Deze kennis en ervaring verwerken we in de ontwikkeling van dit nieuwe therapeutische vaccin.”

Het epicard kan na hartinfarct cruciale rol spelen bij cardiaal herstel

Volgens onderzoeker Anke Smits zou het epicard een cruciale rol kunnen spelen bij het herstel van cardiaal littekenweefsel na een myocardinfarct. De sleutel lijkt erin te liggen om het epicard te stimuleren tot hetzelfde soort activiteit als het tijdens de embryogenese vertoont. “Het zou een hele waardevolle therapie kunnen vormen voor heel veel patiënten”, aldus Smits.


‘Schande als donorlevers verloren gaan door expertisegebrek’

Concentratie van zorg en het openbaar maken van resultaten zijn cruciaal voor de kwaliteit van de levertransplantatiegeneeskunde, vindt Herold Metselaar, emeritus hoogleraar leverfalen en levertransplantatie. “Je moet altijd streven naar perfectie, daar is de zorg nu niet op ingesteld.”

Maak soa-zorg goedkoper, eenvoudiger en toegankelijk voor iedereen

“Bij soa-zorg valt juist die grote groep jongeren die weinig andere zorg gebruikt, door het eigen risico buiten de boot. Het merendeel van de kosten voor diagnostiek is namelijk voor eigen rekening”, zegt arts-microbioloog i.o. Bas Mourik. Zinnige Infectie Zorg moet uitkomst bieden.

Zoeken naar de ‘motor’ achter RA: ACPA-producerende B-cellen tot zwijgen brengen

“De B-cellen die ACPAs aanmaken beschouwen we nu als de motor achter het ziekteproces”, zegt reumatoloog-onderzoeker dr. Hans Ulrich Scherer die een VIDI-beurs heeft ontvangen. “Dat maakt het wellicht mogelijk om te zien welke kenmerken van B-cellen voorspellend zijn voor het ontwikkelen van klinische reumatoïde artritis.”

Prangende vragen én antwoorden over artificial intelligence in de zorg

Wat moet ik weten om in mijn zorgpraktijk te werken met AI? Hoe is AI veilig te gebruiken? Hoe weet ik of een algoritme betrouwbaar is (en blijft)? Veel vragen. Promovenda Anne de Hond en internist-oncoloog Rudolf Fehrmann gaan hierop in. “We gaan niet harder dan de zorgvuldigheid toelaat”

‘Huisarts en neuroloog moeten chronische clusterhoofdpijn beter leren herkennen’

“Patiënten met clusterhoofdpijn die niet tijdig kunnen worden behandeld, zijn soms zo ten einde raad dat ze zichzelf van het leven willen beroven”, zegt neuroloog prof. dr. Michel Ferrari. Stimulatie van de achterhoofdzenuw kan aanvallen van chronische clusterhoofdpijn voorkomen en in ernst verminderen.

De wijk in om vaccinatiebereidheid inwoners te vergroten

Huisarts Shakib Sana en internist Robin Peeters ondernamen actie om mensen in kwetsbare wijken te overtuigen van het belang van coronavaccinatie en met succes! “We vinden dat een informatiekloof niet mag leiden tot een gezondheidskloof.”

Behandel Hindoestanen met diabetes eerder om MACE te voorkomen

Cardiovasculaire complicaties doen zich vanaf de diagnose diabetes bij Hindoestanen gemiddeld 4 jaar eerder voor dan bij Europeanen. Dit blijkt uit het onderzoek van verpleegkundig specialist Judith van Niel en internist Nel Geelhoed-Duijvestijn.

Dr. Ninaber: ‘We bestuderen de conditie van patiënten met longembolie vóór en na revalidatie’

PE@home is een onderzoek naar een thuisrevalidatieprogramma voor longembolie-patiënten. Onderzoekers internist dr. Erik Klok en longarts dr. Maarten Ninaber van LUMC verwachten een positieve impact te zien van de acht weken durende revalidatie.

Dr. Van Dorp: ‘Blijf met je maatschap ook sociale dingen doen náást het werk’

Hoe blijft de maatschap sterk en homogeen? Internist-nefroloog dr. Wim van Dorp maakte dertig jaar deel uit van zo’n samenwerkingsverband. Eind vorig jaar nam hij afscheid van het Spaarne Gasthuis. Tijdens een terugblik deelt hij zijn tips.

LUMC-neurologen stellen internationale richtlijn voor diagnose flauwvallen op

Neurologen van het LUMC hebben het voortouw genomen in het opstellen van nieuwe richtlijnen voor kantelproeven. Belangrijke toevoegingen zijn ‘meekijken’ van de partner met de proef en het belang van omgevingsfactoren bij het opwekken van een wegraking.

Aios Sandberg over onderzoek coaching voor medici: ‘Unieke kans die me een betere arts maakt’

Het individuele coachingsprogramma Challenge & Support kan burn-outklachten onder medisch specialisten en aios helpen verminderen en voorkomen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Aios gynaecologie Evelien Sandberg vertelt wat de coaching haar heeft opgeleverd.

Dr. Boon onderzoekt spectaculair gewichtsverlies bij obesitas: ‘Op zoek naar een betere cocktail van agonisten’

Internist i.o. dr. Mariëtte Boon onderzoekt dankzij een Veni-beurs de positieve effecten van twee darmhormonen op gewichtsverlies bij mensen met obesitas.

Dr. De Weger: ‘Besmettingsgraad met SARS-CoV-2 nam toe met een hogere concentratie pollen in de lucht’

Blootstelling aan pollen in de lucht verzwakt de immuunrespons tegen SARS-CoV-2, zo blijkt uit wereldwijd onderzoek. Bij een hoge pollenconcentratie in de lucht kan de besmettingsgraad van het virus wat extra oplopen. Onderzoeker dr. Letty de Weger pleit voor een pollen-weersverwachting.

‘Met preventieve maatregelen is de grootste winst te bereiken in epidemie van chronische ziektes’

De aandacht voor preventie is toegenomen door de COVID-19-pandemie. Zo ondertekenden zo’n 8000 artsen de petitie ‘Stop de marktwerking, meer preventie’. Wat dragen deze medici daar zelf aan bij? Prof. dr. Anneke Kramer, dr. Eric van de Visse en dr. prof. Hanno Pijl geven hun visie.

Prof. dr. Terwindt: ‘Vrouwspecifieke neurologie begint al bij de huisarts’

Prof. dr. Gisela Terwindt gaat zich in haar nieuwe rol als hoogleraar Neurologie specialiseren in paroxysmale hersenaandoeningen, in combinatie met vrouwspecifieke risicofactoren.

Prof. dr. Groeneveld: ‘Cannabis verdient overweging bij chronische neuropatische pijn’

Het LUMC krijgt samen met het CHDR subsidie om de werkzaamheid van medicinale cannabis te onderzoeken bij chronische neuropatische pijn. “Er is behoefte aan meer behandelopties.”

Huisarts i.o. Fraaij: ‘Door coronavoorlichting in het Papiaments leven de mensen de gedragsregels beter na’

Huisarts i.o. Sinead Fraaij pleit ervoor dat (huis)artsen begrijpelijke en relevante voorlichting geven over het coronavirus die ook óverkomt bij patiënten. Zij legt dit daarom in haar eigen kerkgemeenschap uit in het Papiaments.

Huidtest meet kwetsbaarheid van hart- en vaat­chirur­gische patiën­ten

Met nieuwe biomarkers voor kwetsbaarheid kan het chirurgische risico worden ingeschat van oudere patiënten die vaat- of hartchirurgie nodig hebben. Rosa Smoor verteld over de huidtest: “We zochten naar makkelijkere metingen die al in het ziekenhuis beschikbaar zijn.”

‘Hartziekte en sporten kunnen goed samengaan’

Mensen met een hartziekte die willen gaan of blijven sporten, hebben advies op maat nodig. Dat is het werkgebied van sportcardioloog Harald Jørstad, Hij begeleidt zowel recreatieve sporters als topsporters. “In onze benadering kijken we altijd naar wat wél kan.”

‘Nog lange weg naar gelijke toegang tot nieuwe kankermedicatie’

De toegang tot nieuwe kankergeneesmiddelen verschilt sterk tussen Europese landen. Hoe komt dit, en hoe is dit gelijk te trekken? Onderzoeker Wim van Harten vertelt over de bevindingen. “De farmaceutische industrie heeft een grote invloed op deze verschillen.”

Therapietrouw bij COPD: goede begeleiding is het halve werk

Ellen Ricke ontwikkelde een tool die therapietrouw bij COPD-patiënten voorspelt én geeft advies om therapietrouw te stimuleren. “Het bevorderen van therapietrouw vraagt niet alleen een gedragsverandering van de patiënt, maar ook van de therapeut.”

Glutenvrij dieet niet aan te raden bij endometriose

Er is onvoldoende bewijs dat het eten van gluten van invloed is op endometriose, vonden Fred Brouns en Velja Mijatovic. “Vrouwen met endometriose zoeken vaak naar mogelijke aanvullende oplossingen tegen de aanhoudende klachten, waaronder dieetmaatregelen.”

Er valt wat te kiezen bij een blindedarm­ontsteking

Dat bij een blindedarmontsteking een snelle operatie de enige en beste behandeloptie is, is een achterhaald idee. Antibiotica kunnen bij een ongecompliceerde blindedarmontsteking de operatie uit- of vaak zelfs afstellen, legt onderzoeker Jochem Scheijmans uit.

Herken, erken en behandel chronische vermoeid­heid na kanker

De behandeling van chronische vermoeidheid na kanker kan worden gepersonaliseerd met behulp van een netwerkbenadering, stelt Tom Bootsma. “Het blijft vaak een onzichtbaar probleem waar behandelaars aan voorbij gaan. Veel van hen vinden dat vermoeidheid erbij hoort.”

Zingevingsvragen bij beginnende dementie

Marc Haufe wil meer aandacht voor zingevingsvragen bij mensen met beginnende dementie. Het Diamantmodel helpt zorgverleners in gesprek te gaan met de patiënten. “Mensen raken minder overspoeld door hun emoties, kunnen beter overzien wat er met hen aan de hand is.”

‘Elke millimeter die je kunt sparen, telt’

Hoe langer de plasbuis na een prostatectomie, hoe kleiner de kans op incontinentie, ontdekte Alexander Beulens in een videoanalyse. “Het is vooral belangrijk het stukje plasbuis dat vóór de bekkenbodem ligt, wat langer te houden.”