DOQ

MS

Vitamine D verandert expressie van reparatiegenen bij MS

Vitamine D-suppletie zorgt bij MS-patiënten voor een verlaging van oxidatieve stress door de stimulatie van DNA-reparatie, zo blijkt uit onderzoek.

Dr. Arnoldus: ‘Orale behandeling van MS-terugvallen als eerste keus’

MS-patiënten met een terugval kunnen hun behandeling nu thuis ontvangen. Orale behandeling is prettiger voor de patiënt en het bespaart kosten. Neuroloog dr. Edo Arnoldus zette zich in voor de productie van methylprednisolon-capsules in Nederland.

Weefseltransglutaminase belangrijk bij laesievorming MS

De stof weefseltransglutaminase (TG2) speelt een belangrijke rol bij MS. Het remmen hiervan kan de symptomen doen verminderen.

MS-onderzoeker Kamermans: ‘Onderzoek naar astrocyten bij MS kan leiden tot inzicht in ziekteproces’

Astrocyten hebben modulerende rollen bij MS: ze kunnen het ziekteproces remmen maar ook stimuleren. Zo blijkt uit onderzoek.

Dr. Van Kempen: ‘Hoeveelheid natalizumab kan bij veel MS-patiënten omlaag’

Door bij MS-patiënten bij een hogere dalspiegel van natalizumab te wachten met het volgende infuus, is het mogelijk om het aantal doses en het aantal bijwerkingen te verlagen.

Dr. Zeinstra: ‘Confronterende ervaringen met patiënten hebben mij bewustgemaakt van de noodzaak van dit MS-centrum’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Diverse MS-patiënten die neuroloog dr. Esther Zeinstra aan het begin van haar loopbaan leerde kennen, zijn voor haar drijvende factoren geweest voor het MS-centrum in Isala Meppel.


Neuroloog i.o. Hagens: ‘Hoge veldsterkte MRI-scans niet beter bij stellen diagnose MS’

MRI-scans op hoge veldsterkte zijn net zo goed als standaard MRI-scans voor het stellen van de diagnose MS. Met PET-scans als aanvulling zijn de ontstekingsprocessen bij MS af te beelden.

Onderzoek: Meer zicht op afbraak zenuwcellen

amyloïde plaques aanwezig waren. In PD-hersenen werden contactinen gevonden in Lewy-lichaampjes en Lewy-neurieten. Kandidaat-biomarkers Deze intrigerende resultaten geven aan dat hoewel de hersenvochtconcentraties van contactinen over het algemeen verlaagd zijn…

Studie stamceltherapie bij MS in Nederland van start

Amsterdam UMC start met een studie naar het effect van stamceltherapie op het ziekteverloop bij MS. In de komende twee jaar zullen tien mensen met MS stamceltherapie ondergaan als onderdeel van een grotere internationale studie.

Onderzoeker Wijburg: ‘Betere geneesmiddelenbewaking van natalizumab bij MS’

Bij MS-patiënten die natalizumab gebruiken en de zeldzame complicatie PML hebben, blijkt dat de grootte van de afwijkingen op MRI-beelden verband houdt met het aantonen van het JC-virus in het hersenvocht.

Neuroloog prof. dr. Killestein: ‘Switch bij multiple sclerose niet te snel tussen geneesmiddelen’

Meer keuzemogelijkheden in medicijnen voor multiple sclerose maken het vak voor neurologen ingewikkelder. Want hoe vind je de juiste optie?

Hoogleraar neuroradiologie Frederik Barkhof krijgt oeuvreprijs voor MS-onderzoek

Hoogleraar neuroradiologie ontvangt een oeuvreprijs voor zijn innovatieve onderzoek naar het gebruik van MRI bij onderzoek naar multiple sclerose .

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”