DOQ

OLVG

Casus: vrouw met Hb ondermijnende meno­metror­rhagie, pijn in onderbuik, algehele malaise en angst

Een 32-jarige vrouw P2 met Hb ondermijnende meno-metrorrhagie presenteert zich in de nacht vanwege pijn in onderbuik, algehele malaise en angst. Algemene anamnese levert geen bijzonderheden op behoudens sinds 3 maanden ferrofumaraat medicatie. Wat is uw diagnose?

Dr. Riezebos: ‘Voor goede zorg bij drugs-gerelateerde klachten is meer kennis en kunde nodig’

Zorgprofessionals zien steeds vaker patiënten met gezondheidsklachten die het gevolg zijn van drugsgebruik. Cardioloog dr. Robert Riezebos pleit voor professionalisering op dit vlak van de gezondheidszorg.

Aios Van der Feen ontdekte waarom PAH verergert: ‘Deze vorm van veroudering vormt de kern van processen achter veel ziektes’

Diederik van der Feen, aios longgeneeskunde en tevens onderzoeker, ontdekte samen met collega’s waarom Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) verergert en onomkeerbaar is.

Dr. Riezebos: ‘Met de Hartcentrum-app ontstaat een veel completer beeld van de patiënt, zijn ziekte, leefstijl en hartritme’

Afdeling cardiologie van het OLVG wil dat uiteindelijk de helft van de electieve zorg digitaal wordt geleverd. Onder invloed van COVID-19 blijkt deze ontwikkeling sneller te realiseren.

Apothekers Oosterhof en Faber: ‘Het viel ons op dat we veel geneesmiddelen weg moesten gooien’

Twee apothekers hebben het initiatief genomen om geneesmiddelenverspilling tegen te gaan: PharmaSwap. “Er komt een moment dat we spijt hebben dat zoveel geneesmiddelen zijn weggegooid. Zeker in een crisistijd als nu mag dat besef wel groeien.”

Dr. Van Kempen: ‘We kunnen nu onderbouwde keuzes maken in de behandeling van een lage bloedsuikerspiegel bij gezonde pasgeborenen’

Kinderarts-neonatoloog dr. Anne van Kempen vertelt over de ‘Hypo-EXIT studie waarbij de behandeling van pasgeborenen met een te lage bloedsuikerspiegel is onderzocht.

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Han Anema vertelt over de kracht van de app. “Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van de planbare operaties bestrijken.”