DOQ

Oncologie

‘Let in de laatste levensfase op onnodige belasting door medicatie’

Medicatie in de laatste levensfase; hoe lang ga je er als arts mee door en wanneer begin je er bewust niet meer aan? Onderzoeker en internist-oncoloog i.o. Eric Geijteman bestudeert dit. “Huisartsen en oncologen wil ik meegeven tijdig te denken aan het aanpassen van de medicatielijst. Apothekers hebben een grote rol bij medicatiereview.”

Beter bijwerkingen voorspellen bij de behandeling van ouderen met kanker

Het Comprehensive Geriatric Assessment kan ernstige bijwerkingen bij 70-plus-patiënten die chemo krijgen niet voorspellen. “Maar je kunt het wél inzetten om een oudere patiënt voorafgaand aan de kankerbehandeling in zo goed mogelijke conditie te krijgen”, zegt internist-oncoloog Kathelijn Versteeg.

Prangende vragen én antwoorden over artificial intelligence in de zorg

Wat moet ik weten om in mijn zorgpraktijk te werken met AI? Hoe is AI veilig te gebruiken? Hoe weet ik of een algoritme betrouwbaar is (en blijft)? Veel vragen. Promovenda Anne de Hond en internist-oncoloog Rudolf Fehrmann gaan hierop in. “We gaan niet harder dan de zorgvuldigheid toelaat”

Alert zijn op late medische effecten immuuntherapie

Mét immuuntherapie hebben patiënten met uitgezaaide kanker weer een kans op leven. Maar bijwerkingen kunnen zich tot een jaar na stopzetting van de therapie voordoen. “Expertise is nodig om bijwerkingen tijdig te onderkennen en behandelen”, aldus internist-oncoloog Meerveld.

Zilveren Zinnige Zorg Award voor nieuwe vorm van pijnstilling na dikkedarmoperatie

Met een nieuwe lokale vorm van continue pijnstilling voor patiënten na een darmoperatie won VieCurie de Zilveren Zinnige Zorg Award. Chirurg-oncoloog dr. Jeroen Vogelaar: “Patiënt, ziekenhuis én zorgverzekeraar hebben er voordeel bij.”

Overlijden en palliatieve zorg in coronatijd: dilemma tussen afstand en nabijheid

‘Als arts kun je een beperkte hoeveelheid overlijdens aan; anders ga je eraan onderdoor of word je onverschillig’ vertelt internist-oncoloog Tineke Smilde. Coronatijd heeft veel impact op de zorg rond overlijden en de palliatieve fase, zo blijkt uit ZonMw-onderzoek. Wat kunnen zorgprofessionals leren van de eerste bevindingen?


AI voorspelt het risico op longkanker

Een AI-algoritme kan nauwkeurig het risico voorspellen dat longknobbeltjes, gevonden op CT-scans tijdens longscreening, zullen uitgroeien tot tumoren. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.

Dr. Visch: ‘Digitaal platform vergemakkelijkt vroege diagnostiek huidkanker’

Huidkanker komt vaker voor dan borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker bij elkaar opgeteld. Tijd voor stevig ingrijpen met het Nationaal Actieplan Huidkanker. Afgezien van dermatologen ligt hier ook een belangrijke taak voor huisartsen en andere medisch specialisten.

Dr. Van de Wouw: ‘Over vijf jaar moet de diagnose Primaire Tumor Onbekend zijn verdwenen’

Over vijf jaar moet de diagnose Primaire Tumor Onbekend tot het verleden behoren. Hiervoor zet internist-oncoloog dr. Yes van de Wouw zich in. “Het leidt tot meer zekerheid en rust voor patiënten en mogelijk levensverlengende therapie.”

Prof. dr. Kruijff en prof. dr. De Vries: ‘Chirurgische patiënten vóór de operatie vaccineren tegen COVID-19’

Wat doe je als chirurg als een patiënt een ingreep moet ondergaan, maar een positieve COVID-19-testuitslag heeft? Volgens onderzoek is het dan beter om de operatie minimaal zeven weken uit te stellen vanwege verhoogd overlijdensrisico. Maar is dat in de praktijk ook haalbaar?

Dr. Welvaart: ‘Deze operatie van het middenrif via de buik belast de patiënt aanzienlijk minder’

Een patiënt met een verlamd middenrif die de reguliere operatie niet kon ondergaan, inspireerde longchirurg en chirurg-oncoloog dr. Pim Welvaart tot een nieuwe techniek.

Wereldwijd grote verschillen wachttijd operatie dikke darmkanker

Onderzoekers concluderen dat er één internationale richtlijn moet komen voor de maximale wachttijd tot de operatie bij dikke darmkanker. Dit verschilt nu flink per land.

Dr. Jannink: ‘Ná de behandelingen zag ik een positieve vrouw die er sterker uit was gekomen’

Oncologisch chirurg dr. Ilse Jannink vertelt over de casus van een jonge vrouw met borstkanker, die een aantal voorwaarden stelde aan haar behandeling. In overleg met de patiënte is naar passende oplossingen gezocht.

Prof. dr. Postmus: ‘We hebben meer longkankercentra nodig met toestemming voor behandeling zeldzame mutaties’

Hoogleraar Longziekten prof. dr. Piet Postmus geeft zijn visie op vormgeving van en hindernissen bij de centralisatie van de longkankerzorg.

Urologen pleiten voor taskforce prostaatkanker die netwerkzorg vlot trekt

Er moet een krachtige taskforce komen die de zorg voor prostaatkanker in Nederland strak gaat regisseren. Daarvoor pleiten enkele vooraanstaande uroloog-oncologen.

‘Betrek geriater bij kwetsbare ouderen met kanker’

UMC Utrecht-onderzoeker Inez van Walree pleit ervoor bij kwetsbare ouderen altijd een geriater te laten meekijken om te komen tot een oncologische behandeling op maat.

Nieuwe behandeling inzetbaar en effectief bij blaaskanker

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek hebben de voordelen aangetoond van neoadjuvante immuuntherapie met een combinatie van nivolumab en ipilimumab bij blaaskanker.

Dr. Mulder: ‘Ik denk dat het belangrijk is om niet paternalistisch te zijn’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Internist-oncoloog dr. Sasja Mulder vertelt over een recalcitrante patiënt die bekend stond als rebels, maar die met haar wel een klik had.

Innovaties gegevensverzameling faciliteert de zorg

Een overzicht van de kansen en uitdagingen van door de patiënt gegenereerde gezondheidsgegevens (PGHD) in de oncologie met betrekking tot besluitvorming rondom regelgeving, onderzoek en zorgverlening.

Dr. Chalabi: ‘Immuuntherapie vóór de operatie heeft effect bij darmkanker’

Patiënten met darmkanker, maar nog zonder uitzaaiingen op afstand, kunnen baat hebben bij kortdurende behandeling met immuuntherapie in de wachttijd tot aan hun operatie.

Prof.dr. Zweemer: ‘Gezamenlijk researchportaal zou onderzoek naar zeldzame tumoren écht vooruit helpen’

Als er íémand is die op de bres gaat voor regionale samenwerking op het gebied van kanker is het prof. dr. Ronald Zweemer. “In mijn vakgebied, de oncologische gynaecologie, zijn alle ziektebeelden zeldzaam. Dat is een omstandigheid die het gewoon keihard nodig maakt om de hele regio samen te laten werken.

Kwart eeuw stamceltransplantaties in Isala

Internist-oncologen Juleon Coenen en Rien van Marwijk Kooywant vertellen over 25 jaar stamceltransplantatie met eigen stamcellen in het Isala.

Prof. dr. Mulders: ‘Ze begeleidt zichzelf als vanouds op de piano tijdens het zingen’

Een patiënt die impact heeft. Prof. dr. Peters Mulders van afdeling Urologie Radboudumc vertelt over een patiënte van hem die hij ook als operazangeres heeft horen zingen.

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Han Anema vertelt over de kracht van de app. “Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van de planbare operaties bestrijken.”