DOQ

Oncologie

Dr. René Raaijmakers: ‘Verrassende patiëntvraag na zoektocht internet’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Wat doe je wanneer je patiënt op internet een medicijn heeft gevonden en vraagt of je bezwaar hebt tegen het gebruik ervan?

Prof. dr. Bekkers: ‘Baarmoederhalskanker de wereld uit’

Bekkers bekleedt aan de Universiteit Maastricht de leerstoel ‘preventie gynaecologische kanker’. Volgens de professor moet het mogelijk zijn om in 2040 geen nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker in Nederland meer te hebben.

Prof. dr. Jeroen Jansen: ‘Het verschil tussen goed- en kwaadaardig is soms arbitrair’

De kersverse hoogleraar KNO gaat zich met onderzoek onder meer inzetten voor verbetering van het oncologische zorgproces in het KNO-gebied, maar zou ook graag een aanzet doen voor een richtlijn bij zwelling in de nek voor huisartsen en andere medisch specialisten.

Dr. Jager: ‘Het is tijd om overbehandeling borstkanker echt te gaan voorkomen’

De prognose bij borstkanker is sterk verbeterd. Nu wordt het tijd om overbehandeling te voorkomen en te onderzoeken wie werkelijk baat heeft bij welke therapie. Maar hoe doe je dat?

HIPEC behandeling nu ook beschikbaar voor patiënten met eierstokkanker

De HIPEC behandeling is nu ook beschikbaar voor patiënten met eierstokkanker. Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft positief geadviseerd over de toepassing hiervan. Deze behandeling vergroot de overlevingskansen met 10%, zo blijkt uit onderzoek.

Prof. dr. Wertheim: ‘Tijdelijk niet beschikbare geneesmiddelen bedreigender voor volksgezondheid dan antibioticaresistentie’

Geneesmiddelentekorten stegen van 250 soorten in 2011 naar meer dan 750 vorig jaar. 70 procent van de apothekers in Europa heeft last van de tekorten. Medisch microbioloog prof. dr. Heiman Wertheim pleit ervoor dat de overheid een actievere rol gaat spelen in de productie van generieke geneesmiddelen dichter bij huis.


Anesthesioloog dr. Ennema: ‘Dokters vragen niet snel om hulp, terwijl dat wel belangrijk is om een goede dokter te blijven’

Peer support bij Isala klinieken biedt opvang aan artsen die iets ernstigs of indrukwekkends hebben meegemaakt. Uit zichzelf komen artsen er niet zo snel mee. Terwijl hulp kunnen vragen wel belangrijk is om goed je werk te kunnen blijven doen.

Chirurg dr. Burger onderzoekt uitgezaaide darmkanker: ‘Misschien werkt chemo beter bij rechtstreekse toediening in buikholte’

Het Catharina Ziekenhuis doet onderzoek naar een nieuwe behandeling bij uitgezaaide darmkanker in het buikvlies. Deze patiëntenkrijgen naast hun reguliere chemobehandeling ook chemotherapie toegediend via een slangetje rechtstreeks in de buikholte.

Onderzoek naar eierstokkanker, de ‘stille vrouwenmoordenaar’

Onderzoeker Phyllis van der Ploeg doet samen met gynaecoloog-oncoloog dr. Jurgen Piek (beide werkzaam in het Catharina Ziekenhuis) onderzoek naar eierstokkanker.  Het onderzoek benadert de tumoren op de eierstokken vanuit een moleculair perspectief. Het uiteindelijke doel is om met behulp van doelgerichte medicatie een ‘blokkade’ in de eiwitketen te zetten zodat de groei stopt. De uitkomsten van deze studie moeten er aan bijdragen dat eierstokkanker in de toekomst een chronische ziekte wordt.

Prof. dr. Kops: ‘Sneller ontwikkeltraject naar nieuwe oncologische geneesmiddelen door samenwerking Oncode instituut met farmacie’

Artsen en patiënten ‘in de oncologie’ staan er vaak om te springen dat potentieel veelbelovende medicatie uit fundamenteel onderzoek zo snel mogelijk beschikbaar komt. Het Oncode instituut zet zich daarom in om het ontwikkeltraject naar nieuwe oncologische geneesmiddelen te verkorten en medicatie betaalbaarder te maken. Haar eigen valorisatieteam beoogt om zo snel mogelijk klinische toepassingen van ‘proof of concepts’ voor elkaar te krijgen.

Chirurg-oncoloog dr. Francken over die ene patiënt: ‘Arts dient weigering patiënt te respecteren’

Een patiënt die impact heeft. Chirurg-oncoloog dr. Francken vertelt over een patiënt met een sarcoom die weigert mee te doen aan experimenteel radiotherapeutisch onderzoek.

Antibiotica voorkomt geen longontsteking bij patiënten met hoofd-halstumor

Het voorschrijven van antibiotica helpt niet om longontsteking te voorkomen bij patiënten met een hoofd-halstumor, zo blijkt uit onderzoek. De helft van deze patiënten ontwikkelt een longontsteking als gevolg van de chemo- en radiotherapie.

Psychiater dr. Vos: ‘Aandacht voor aanpassingsstoornissen na oncologische behandeling is essentieel’

Voor steeds meer mensen is kanker een chronische ziekte geworden. Goede psycho-oncologische zorg is daarom ook een noodzaak. Na ziekenhuisbehandeling belanden namelijk veel (ex-)kankerpatiënten bij de huisarts vanwege emotionele instabiliteit, angstgevoelens en schuldgevoel.

Immuuntherapie na operatie: ‘Hopelijk krijgen zo minder patiënten verder uitgezaaid melanoom’

Melanoompatiënten die na een operatie aanvullend behandeling krijgen met immuuntherapie pembrolizumab, hebben een bijna tweemaal zo kleine kans dat de ziekte terugkeert als patiënten die een placebo krijgen. Dit blijkt uit onderzoek.

Kankervaccin: ‘Elke patiënt krijgt een individuele behandeling met zijn of haar eigen medicijn’

Vernieuwend onderzoek naar een ‘kankervaccin’ met weinig bijwerkingen heeft hoogleraar Translationele Tumorimmunologie Jolanda de Vries van Radboudumc de Huijbregtsenprijs 2017 opgeleverd. Het vaccin wordt toegepast en vergoed bij huidmelanoom, maar biedt mogelijk ook soelaas bij andere tumoren.

Lymfeklierkankercellen ontsnappen aan medicatie, reumamiddel biedt mogelijk uitkomst

Lymfeklierkanker wordt vaak behandeld met een combinatie van chemo- en immuuntherapie. Bij sommige patiënten slaat deze combinatietherpaie niet meer aan doordat de kankercellen genetisch veranderen. Voor deze groep wordt nu een nieuwe vorm van immuuntherapie getest. Lotte de Winde van het Radboudumc ontdekte dat deze nieuwe therapievorm bij de helft van de patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker niet aanslaat. Voor hen komt de oplossing mogelijk uit onverwachte hoek, namelijk van een anti-reumatisch geneesmiddel. Woensdag 25 oktober promoveert ze op haar onderzoek.

Populaire target immuuntherapie blijkt verrassend maatje te hebben

De meeste immuuntherapieën voor kanker richten zich momenteel op PD-L1. Dit uitvoerig onderzochte eiwit blijkt onder controle te staan van CMTM6, een vrij onbekend molecuul dat nu opeens een potentieel doelwit is voor therapie. Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek publiceren deze vondst in het toonaangevende tijdschrift Nature op 16 augustus. Immuuntherapie is een belangwekkende […]

Totaal lichaamsvet grotere risicofactor voor borstkanker dan buikvet

Een afname van het totale lichaamsvet heeft meer invloed op een vermindering van lichaamseigen geslachtshormonen die met borstkanker samenhangen, dan een afname van buikvet alleen. Dit onderstreept het belang van een gezond gewicht en lichamelijke activiteiten voor vrouwen met overgewicht. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Evelyn Monninkhof, epidemioloog bij het Julius Centrum van het […]

Ademanalyse in de diagnostiek van borstkanker

Internist-oncoloog Anja Timmer-Bonte van het Alexander Monro sprak tijdens het jaarlijkse Health Valley event in Nijmegen over de toepassing van de eNose bij de screening op borstkanker. In een interview met DOQ.nl legt ze uit waarom centraliseren van de zorg voordelen biedt en wat de stand van zaken is binnen haar onderzoek met de elektronische […]

Verschillen in opvolgen richtlijnen bij kankerbehandeling

Tijdens het European Cancer Congres 2017 presenteerde Dr. Marianne Heins (Nivel, Utrecht) de resultaten van een recent onderzoek waarbij ze keek naar 15 behandeladviezen uit de richtlijnen bij 5 vormen van kanker. Zij stelt daarbij vast dat specialisten het ene behandeladvies bij kanker vaker opvolgen dan het andere. Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven […]

Huidtest meet kwetsbaarheid van hart- en vaat­chirur­gische patiën­ten

Met nieuwe biomarkers voor kwetsbaarheid kan het chirurgische risico worden ingeschat van oudere patiënten die vaat- of hartchirurgie nodig hebben. Rosa Smoor verteld over de huidtest: “We zochten naar makkelijkere metingen die al in het ziekenhuis beschikbaar zijn.”

‘Hartziekte en sporten kunnen goed samengaan’

Mensen met een hartziekte die willen gaan of blijven sporten, hebben advies op maat nodig. Dat is het werkgebied van sportcardioloog Harald Jørstad, Hij begeleidt zowel recreatieve sporters als topsporters. “In onze benadering kijken we altijd naar wat wél kan.”

‘Nog lange weg naar gelijke toegang tot nieuwe kankermedicatie’

De toegang tot nieuwe kankergeneesmiddelen verschilt sterk tussen Europese landen. Hoe komt dit, en hoe is dit gelijk te trekken? Onderzoeker Wim van Harten vertelt over de bevindingen. “De farmaceutische industrie heeft een grote invloed op deze verschillen.”

Therapietrouw bij COPD: goede begeleiding is het halve werk

Ellen Ricke ontwikkelde een tool die therapietrouw bij COPD-patiënten voorspelt én geeft advies om therapietrouw te stimuleren. “Het bevorderen van therapietrouw vraagt niet alleen een gedragsverandering van de patiënt, maar ook van de therapeut.”

Glutenvrij dieet niet aan te raden bij endometriose

Er is onvoldoende bewijs dat het eten van gluten van invloed is op endometriose, vonden Fred Brouns en Velja Mijatovic. “Vrouwen met endometriose zoeken vaak naar mogelijke aanvullende oplossingen tegen de aanhoudende klachten, waaronder dieetmaatregelen.”

Er valt wat te kiezen bij een blindedarm­ontsteking

Dat bij een blindedarmontsteking een snelle operatie de enige en beste behandeloptie is, is een achterhaald idee. Antibiotica kunnen bij een ongecompliceerde blindedarmontsteking de operatie uit- of vaak zelfs afstellen, legt onderzoeker Jochem Scheijmans uit.

Herken, erken en behandel chronische vermoeid­heid na kanker

De behandeling van chronische vermoeidheid na kanker kan worden gepersonaliseerd met behulp van een netwerkbenadering, stelt Tom Bootsma. “Het blijft vaak een onzichtbaar probleem waar behandelaars aan voorbij gaan. Veel van hen vinden dat vermoeidheid erbij hoort.”

Zingevingsvragen bij beginnende dementie

Marc Haufe wil meer aandacht voor zingevingsvragen bij mensen met beginnende dementie. Het Diamantmodel helpt zorgverleners in gesprek te gaan met de patiënten. “Mensen raken minder overspoeld door hun emoties, kunnen beter overzien wat er met hen aan de hand is.”

‘Elke millimeter die je kunt sparen, telt’

Hoe langer de plasbuis na een prostatectomie, hoe kleiner de kans op incontinentie, ontdekte Alexander Beulens in een videoanalyse. “Het is vooral belangrijk het stukje plasbuis dat vóór de bekkenbodem ligt, wat langer te houden.”