DOQ

Preventie

‘Apotheker, pak je rol in preventie en gezond­heids­bevordering’

“We hebben niet zes jaar gestudeerd voor enkel medicatiereviews, medicatiebewaking en ter hand stellen van geneesmiddelen. Lang niet al onze kennis en kwaliteiten worden benut”, vindt arts en apotheker Marianna Abadier.

Pleidooi voor wettelijk verankerde gezond­heids­doelen

“Als je gezondheidsdoelen stelt, dwing je jezelf ertoe om te blijven innoveren. Het beperkt zich dan niet tot een inspanning. Het gaat om het resultaat waarop verantwoordelijke partijen kunnen worden afgerekend”, aldus prof. dr. Jochen Mierau, hoogleraar economie van de volksgezondheid (RUG).

Onderzoek naar jodium als ‘magic bullet’ bij preventie Covid-19

Jodium is mogelijk belangrijk bij de preventie van Covid-19. Reumatoloog Richard Verheesen heeft een studie opgezet bij opgenomen coronapatiënten in het Máxima MC. “Nóg beter zou het zijn als de overheid of het RIVM het initiatief neemt tot een bevolkingsonderzoek”, vindt hij.

‘Wij pleiten voor een preventiewet die meer initiatieven mogelijk maakt over kabinetsperiodes heen’

Als het over preventie gaat, bestaat al jarenlang discussie over de vraag wie daarin welke rol vervult. Wat is het nut van gezondheidsplicht, naast de al bestaande zorgplicht? En wat kan een preventiewet opleveren? Dirk Jan van den Berg van ZN en René Héman van KNMG geven hun visie.

‘Met preventieve maatregelen is de grootste winst te bereiken in epidemie van chronische ziektes’

De aandacht voor preventie is toegenomen door de COVID-19-pandemie. Zo ondertekenden zo’n 8000 artsen de petitie ‘Stop de marktwerking, meer preventie’. Wat dragen deze medici daar zelf aan bij? Prof. dr. Anneke Kramer, dr. Eric van de Visse en dr. prof. Hanno Pijl geven hun visie.

Huisarts Oron: ‘Deze patiënt heeft zaadje geplant voor mijn op leefstijl gerichte praktijk’

Een patiënt die je bijblijft. Huisarts Gordon Oron vertelt over een patiënt die hem ervan doordrong wat kan worden bereikt met preventie en een gezonde leefstijl.


Dr. Wittekoek over NLBeter: ‘Voor beleid dat zich werkelijk richt op mensen gezond houden, moet je misschien meer rigoureuze stappen nemen’

Cardioloog dr. Janneke Wittekoek is sinds kort bestuurslid van de nieuwe politieke beweging NLBeter. En bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar is ze verkiesbaar. Waarom neemt ze deze stap?

Genetische basis van colorectale kanker verder ontrafeld

Early-onset colorectale kanker heeft een ander genetisch risicoprofiel dan late-onset ziekte. Deze kennis kan bijdragen aan vroegdetectie of andere preventieve maatregelen.

Dr. Van der Lely: ‘Tegenwoordig zien we zelden 12-jarigen die door alcohol in coma raken’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Kinderarts dr. Nico van der Lely vertelt over een 13-jarig meisje dat na anderhalve liter Pisang Ambon in coma was geraakt.

Nierdialysepatiënt geen baat bij preventief implanteren cardioverter-defibrillator

Het heeft geen nut om preventief een ICD te plaatsen bij nierdialysepatiënten. Het apparaatje voorkomt niet vroegtijdig overlijden van patiënten.

Psychiater prof. dr. Cahn: ‘Het zorgprogramma is geslaagd als psychiaters zich meer bekwaam voelen in somatische handelingen’

Lichamelijke én psychische aandoeningen vormen vaak één geheel en kunnen van invloed zijn op elkaar. Psychiater prof. dr. Wiepke Cahn van het UMC Utrecht vertelt in EenVandaag over het zorgprogramma Lijf & Leven voor patiënten die zowel psychiatrische als somatische (chronische lichamelijke) klachten hebben.

Promovendus neurologie Frank Wolters: ‘Kans op dementie neemt onder meer af door betere preventie HVZ en meer aandacht voor leefstijl’

De kans op dementie is afgelopen dertig jaar afgenomen dankzij betere voeding, betere behandeling van hart- en vaatziekten en de toegenomen aandacht voor leefstijl, blijkt uit onderzoek. Ook komende decennia blijft een gezonde leefstijl een belangrijke manier om dementie te voorkomen, of in elk geval uit te stellen.

Gynaecoloog in opleiding Marise Wagner: ‘Vrouw met meerdere miskramen dubbel risico op hart- en vaatziekten’

Als vrouwen twee keer een miskraam krijgen, wordt hun kans op het krijgen van bepaalde hart- en vaatziekten – zoals een hartinfarct – bijna verdubbeld. Dat blijkt uit promotieonderzoek van gynaecoloog in opleiding Marise Wagner.

Huisarts Van Loenen: ‘Onderzoek kan meerwaarde gezondheidscheck aantonen, zodat er een betaaltitel kan komen’

Met de Persoonlijke gezondheidscheck kunnen huisartsen hun patiënten nu een preventieve test aanbieden die wél betrouwbaar is. Volgens huisarts Van Loenen biedt deze test zowel huisartsen als patiënten veel voordeel. Het is daarom belangrijk dat onderzoek de meerwaarde aantoont, zodat de test onder verzekerde zorg gaat vallen.

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Han Anema vertelt over de kracht van de app. “Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van de planbare operaties bestrijken.”