DOQ

Reumatoïde artritis

Vermoeid­heid bij RA-patiënten: (h)erken­ning is de eerste stap!

Vermoeidheid blijft een hardnekkig probleem bij de behandeling van reumatoïde artritis-patiënten. Robbert Sanderman pleit voor meer aandacht hiervoor. “Het kan helpen om aan te geven dat het een veelvoorkomende klacht is die mensen behoorlijk dwars kan zitten.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Stap­pen­plan voor moeilijk te behan­delen reuma­toïde artri­tis

Moeilijk te behandelen patiënten met reumatoïde artritis zijn gebaat bij een stapsgewijze benadering in hun behandeling, aldus Nadia Roodenrijs. “Het is belangrijk om patiënten met andere klachten en therapie-ontrouwe patiënten te identificeren.”

Lage dosis prednisolon veilig voor oudere RA-patiënten

Oudere patiënten met actieve reumatoïde artritis kunnen veilig een lage dosis prednisolon gebruiken naast reumamedicatie. Dit blijkt uit de GLORIA-studie. “Het aantal bijwerkingen lag wel iets hoger, maar daarbij betrof het voornamelijk milde tot matige infecties”, zegt promovenda Linda Hartman.

Plantaardig dieet verlaagt ziekte­activiteit bij reuma­toïde artritis

“Leefstijlfactoren als weinig bewegen, roken, veel stress en vooral ongezonde voeding verhogen de kans op reumatoïde artritis”, zegt reumatoloog en hoogleraar Dirkjan van Schaardenburg. Uit de studie Plants for Joints blijkt een plantaardig dieet de ziekteactiviteit significant te kunnen verlagen.

Hulp van computermodel bij afbouw reumamedicatie

Hoe kunnen patiënten met RA met behulp van kunstmatige intelligentie stapsgewijs hun medicatie afbouwen op geleide van de ziekteactiviteit, zodat opvlammingen zoveel mogelijk worden voorkomen? Arts-onderzoeker Sina Fadaei en epidemioloog dr. Paco Welsing van de afdeling reumatologie van het UMC Utrecht onderzoeken het.


Let op genderverschillen bij diagnose en behandeling reumatische aandoeningen

“Uit ons onderzoek komt naar voren dat er bij diverse aspecten van reumatische aandoeningen flinke verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Ook in de respons op de behandeling blijken er genderverschillen”, vertelt reumatoloog prof. dr. Irene van der Horst-Bruinsma. Ze vertelt over de nieuwe inzichten die haar na aan het hart liggen.

Dr. De Jong monitort nieuw leefstijlprogramma bij reuma: ‘Het beoogt allereerst dat mensen zich beter gaan voelen’

Na het succesvolle leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ heeft Voeding Leeft nu een programma ontwikkeld voor mensen met reuma. Reumatoloog dr. Pascal de Jong monitort dit programma en licht toe wat het inhoudt.

Zwangerschap geen obstakel voor medicamenteuze behandeling reumatoïde artritis

Met een paar aanpassingen is het mogelijk de medicamenteuze behandeling van vrouwen met reumatoïde artritis tijdens hun zwangerschap te continueren, toonde arts-onderzoeker Jeroen Smeele samen met dr. Radboud Dolhain aan.

Reumatoïde artritis: twee verschillende ziekten?

Op basis van autoantilichamen in het bloed zijn er twee groepen RA-patiënten te onderscheiden, zo stellen LUMC-onderzoekers. Deze bevinding kan leiden tot gestratificeerd onderzoek naar behandelmethoden.

Prof. dr. Toes over ontwikkeling RA-vaccin: ‘Je hebt een persoonlijk vaccin nodig op basis van de specifieke mutaties van de B-cellen’

Leidse onderzoekers werken aan een persoonlijk vaccin tegen reumatoïde artritis (RA). Dankzij het vaccin kan het immuunsysteem de autoreactieve immuuncellen te lijf gaan.

Prof. dr. Van den Bemt: ‘Wat gebeurt er met de medicatie als de patiënt de apotheek uit is?’

De kersverse bijzonder hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care prof. dr. Bart van den Bemt blikt vooruit wat hij in deze rol gaat doen. Verbetering van medicatiegebruik door patiënten ziet hij als een speerpunt.

Helpt artificiële intelligentie bij vroege opsporing gewrichtsontstekingen op MRI?

Kan artificiële intelligentie (AI) helpen om subtiele veranderingen in de gewrichten op te merken op MRI-beelden van patiënten met reumatoïde artritis? Dankzij een subsidie kunnen LUMC-onderzoekers dit onderzoeken.

Dosering TNF-blokkers veilig verlagen bij behandeling reuma

Reumapatiënten die worden behandeld met TNF-blokkers, krijgen vaak meer medicijn dan nodig is. Zij kunnen de dosering veilig verlagen.

Reumafactoren voorspellen risico op reumatoïde artritis

Bij patiënten met artralgie met een hoog risico op RA, laten reumafactoren andere bindingspatronen zien dan bij artralgiepatiënten met een lager risico op RA, bij patiënten met Sjögren syndroom en bij gezonde individuen.

50.000 gebruikers van biologicals bij afweerziekte

Het aantal mensen dat een biological gebruikt ter behandeling van chronische ontstekingsziekten is in 2019 verder toegenomen.

Prof. dr. Van Laar: ‘Met dit onderzoek kijken we naar onderliggende problemen bij moeilijk te behandelen RA’

Reumatoloog prof. dr. Van Laar en reumatoloog i.o. Roodenrijs van het UMC Utrecht brengen met nieuw onderzoek de oorzaken van moeilijk te behandelen reumatoïde artritis in kaart.

Artsen kunnen vrouwen met RA actiever bij behandeling betrekken en beter informeren

Vrouwen met reumatoïde arthritis hebben vaak een slechter ziekteverloop en ondervinden meer problemen dan mannen bij het omgaan met hun ziekte. Nivel onderzocht welke factoren hierbij een rol spelen.

Reumatoloog prof. dr. Landewé: ‘Vertrouwensrelatie reumatoloog-patiënt onder druk door efficiency-denken en richtlijnenindustrie’

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben behoefte aan zorgverleners die empathie tonen, die ze vertrouwen en die bekend zijn met hun persoonlijke omstandigheden. Deze wens wordt steeds meer gedwarsboomd door het om zich heen grijpende efficiency-denken in de gezondheidszorg, stelt reumatoloog prof. dr. Robert Landewé.

Senior researchanalist interstitiële longziekten Van der Vis: ‘RA-patiënten met longfibrose hebben ruim drie keer zo vaak de risicovariant in het MUC5B-gen’

RA-patiënten met longfibrose hebben driemaal zo vaak een variant in het MUC5B-gen, blijkt uit onderzoek. Dat is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van Idiopathische Pulmonale Fibrose (IPF).

Bij rustige RA: eerder biological afbouwen dan methotrexaat

Patiënten met een rustige reuma door een combinatie van methotrexaat en een biologisch medicijn wordt geadviseerd bij het afbouwen van de medicijnen te beginnen met de Biological. Voor de ziekteactiviteit maakt het

Goede communicatie met RA-patiënten bij overstap van dure biological naar goedkopere biosimilar vermindert nocebo-effect

Goede communicatie naar RA-patiënten bij overstap van dure biological naar goedkopere biosimilar kan nocebo-effect verminderen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van AIOS reumatologie Lieke Tweehuysen.

Reumatoloog dr. Van Breukelen-Van der Stoep over die ene patiënt: ‘Geduld werkgever en bedrijfsarts bij reumapatiënt loont’

Een patiënt die impact heeft. Reumatoloog dr. Van Breukelen-Van der Stoep vertelt over een casus waarbij de bedrijfsarts juist een zeer positieve rol speelt bij het herstel van een reumapatiënt. “Hij begreep dat er veel tijd nodig was voor het opnieuw opbouwen van haar werkzaamheden.”

Waarde lokale behandeling longoligo­metastasen van darm­kanker onduidelijk

Het klinisch nut van de lokale behandeling van een beperkt aantal uitzaaiingen in de longen bij patiënten met darmkanker is onduidelijk, constateert Martijn van Dorp. “Lokale behandeling van deze patiënten zou eigenlijk in studieverband moeten gebeuren.”

FNS: een serieuze neuro­logische aandoening die aandacht en zorg verdient

Rien Vermeulen zet zich in voor meer bewustwording over functionele neurologische stoornissen (FNS), én de juiste zorg voor deze patiënten. “Vroeger werden deze patiënten nogal eens weggezet als hysterisch en kwamen ze ten onrechte bij een psychiater.”

Endome­triose vraagt om zeer gewogen counselen

Velja Mijatovic vraagt meer aandacht voor endometriose, en legt uit waar de behandeling vaak vanaf hangt. Ga niet te snel opereren, benadrukt hij, maar ontrafel waar de patiënt echt mee geholpen is. “Een operatie is niet zaligmakend.”

Aanpak sepsis kan in de toekomst persoonlijker

Sepsisbehandeling verbeteren met AI? Matthijs Kox verwacht hierdoor een persoonlijkere behandeling in de toekomst. “We combineren nieuwe technieken, waarbij in één keer de volledige genenexpressie in beeld wordt gebracht, met kunstmatige intelligentie.”

Geen hoger cardiovasculair risico bij JAK-remmers

JAK-remmers geven reumapatiënten over het algemeen geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten, vond Calin Popa. Hij hoopt dat deze resultaten de angst hiervoor zullen verminderen. “Er ontstond de neiging bij sommige reumatologen om ze niet meer voor te schrijven.”

MijnLEVERcoach: digitaal zorgpad voor de levercirrose­patiënt

Het bereiken van iedere levercirrosepatiënt in Nederland met een gestandaardiseerd digitaal zorgpad: dat is de missie van Govert Veldhuijzen en Tom Gevers met het platform mijnLEVERcoach. “Het levert tijdswinst op, omdat het polibezoeken scheelt.”

PREPARE-studie kanker­operaties: better in, better out?

Jetty van Meeteren en Nienke ter Hoeven onderzoeken of patiënten die fitter een operatie ingaan betere uitkomsten hebben. De focus ligt hierbij op patiënten met lever-, galweg- en hoofd-halskanker. “Het idee hierbij is ‘better in, better out’.”

Onnodig veel tanden en kiezen getrokken bij hoofd-halskanker

Bij patiënten die bestraling krijgen voor hoofd-halstumoren worden onnodig veel tanden en kiezen preventief getrokken, ontdekte Doke Buurman. Dit heeft grote impact op hun leven. “Driekwart van de tanden en kiezen is onnodig verwijderd.”

Stigma rondom longkanker nog altijd groot

Christel van Batenburg bracht het stigma rondom longkanker in kaart. Vervelende opmerkingen en vragen komen vaak voor, ook vanuit zorgprofessionals. “Artsen beseffen zich niet altijd dat bepaalde opmerkingen voor patiënten heel lastig en pijnlijk zijn.”