DOQ

UMCG

‘Deltaplan moet hartfalenzorg toekomstbestendig maken’

“De manier waarop we de hartfalenzorg momenteel organiseren, is niet toekomstbestendig”, stelt Jozine ter Maaten, medisch leider van het Deltaplan Hartfalen. Het doel: de hartfalenzorg optimaliseren en de maatschappelijke bewustwording van hartfalen verbeteren.

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”

Geen relatie tussen depressie, angst en kanker

Lang werd vermoed dat klachten van depressie en angst bijdragen aan het ontstaan van kanker. Niets is minder waar, ontdekte Lonneke van Tuijl. “De resultaten helpen patiënten gerust te stellen bij zelfverwijt dat hun psychologische klachten debet zijn aan de kanker.”

Mediterraan eetpatroon heeft positief effect bij melanoom

Laura Bolte deed onderzoek naar het effect van het eetpatroon van een patiënt met gevorderd melanoom op immunotherapie. “Het volgen van een mediterraan voedingspatroon kreeg een hoge score en een patroon met meer bewerkt voedsel, rood vlees en frisdrank een lage.”

Potentiële bloedtest meet beloop en ernst IBD

Arno Bourgonje ging op zoek naar biomarkers met een klinische waarde in relatie tot IBD. De resultaten geven perspectief op een thuistest. “Als vrije thiolen nauwkeuriger zijn dan calprotectinetest, kunnen we deze biomarker doorontwikkelen.”

Borstkanker: erken klachten, ook lange tijd na behandeling

“Wees je als huisarts ervan bewust dat vrouwen – ook na genezing – nog klachten kunnen ervaren die mogelijk samenhangen met de behandeling van borstkanker”, zegt huisarts en onderzoeker Accord-Maass. “Denk aan vermoeidheidsklachten, depressieve klachten en milde cardiale disfunctie.”


‘Belet met therapeutic drug monitoring resistentie tegen tbc-behandeling’

De helft van de tbc-behandelaren wereldwijd past therapeutic drug monitoring (TDM) toe. UMCG-longarts Onno Akkerman wil een toename. “Want TDM betekent: goede effectiviteit met minimale toxiciteit, waarbij de concentratie van de geneesmiddelen hoog genoeg is om behandelresistentie tegen te gaan.”

Dystonie bij kinderen: hoe herken je het beter?

Dystonie bij kinderen meetbaar en herkenbaar maken voor artsen. Dat is het doel van Wieke Eggink, aios neurologie in het UMCG en postdoctoraal onderzoeker bij het Movement Disorders Expertise Centrum Groningen. “Iedere arts twijfelt wel eens aan de diagnose: schroom niet om die twijfels te delen, ga met elkaar in gesprek.”

Digitale voorzet­kamer verbetert inname inhalatie­medi­catie bij COPD

Het aantal fouten met medicatie inhaleren neemt bij COPD-patiënten flink af dankzij een digitale voorzetkamer en de daaruit voortvloeiende persoonlijke inhalatie-instructies. “In de OUTER SPACE-studie leidde dit bij patiënten met COPD tot 38% minder fouten”, zegt Job van Boven, hoofdonderzoeker en oprichter van het Therapietrouw Centrum van het UMCG.

Inleiden bevalling om niet-medische redenen is risico voor gezondheid moeder en kind

Het aantal ingeleide bevallingen om niet-medische redenen neemt wereldwijd toe. Epidemioloog dr. Lilian Peters onderzocht de gevolgen hiervan. “Kinderen geboren na een inleiding hadden op korte termijn vaker asfyxie, ademhalingsproblemen en reanimaties.”

CanHep-studie: welk effect heeft cannabisolie op leverkanker?

Onderzoekers van het UMCG zijn een onderzoek gestart naar de anti-tumorwerking van cannabisolie bij mensen met leverkanker. Chirurg dr. Maarten Nijkamp: “Als we een klinisch effect waarnemen, willen we meer inzicht krijgen in het werkingsmechanisme.”

Huisarts Blanker: ‘Kritiek of niet: geen vaccin mag in de prullenbak belanden’

Huisartsen willen géén vaccins tegen COVID-19 weggooien. Toch gebeurt het nog te vaak dat aan het eind van een prikdag vaccins overblijven. De initiatiefnemers van prullenbakvaccin.nl hebben bedacht hoe verspilling van vaccins is te voorkomen.

Prof. dr. Kruijff en prof. dr. De Vries: ‘Chirurgische patiënten vóór de operatie vaccineren tegen COVID-19’

Wat doe je als chirurg als een patiënt een ingreep moet ondergaan, maar een positieve COVID-19-testuitslag heeft? Volgens onderzoek is het dan beter om de operatie minimaal zeven weken uit te stellen vanwege verhoogd overlijdensrisico. Maar is dat in de praktijk ook haalbaar?

Anios Mahon: ‘Roken beïnvloedt niet alleen het ongeboren kind, maar zelfs volgende generaties’

Onderzoek onder drie generaties laat zien dat roken door de maternale grootmoeder geassocieerd is met een hoger risico op astma en lagere longfunctie bij kleinkinderen en in het bijzonder bij kleinzonen.

Aios Van der Feen ontdekte waarom PAH verergert: ‘Deze vorm van veroudering vormt de kern van processen achter veel ziektes’

Diederik van der Feen, aios longgeneeskunde en tevens onderzoeker, ontdekte samen met collega’s waarom Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) verergert en onomkeerbaar is.

Aios Van den Berge: ‘In de toekomst zijn er neurochirurgische behandelopties voor tinnitus’

Een behandeling die voor álle tinnituspatiënten werkt, is nog niet gevonden. Maar de eerste voorlopige resultaten van een pilot met een auditory brainstem implant zijn voorzichtig positief.

Landelijk onderzoek naar gevolgen van corona in verpleeghuizen

Verpleeghuizen zouden ruimte moeten krijgen om hun eigen bezoekersregeling te bepalen. Zo luidt de aanbeveling naar aanleiding van onderzoek van UMCG en het LUMC.

Prof. dr. Slebos: ‘Hij wilde het werelduurrecord op de fiets voor COPD-patiënten vestigen’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Longarts prof. dr. Slebos vertelt over de bijzondere ervaring waarbij hij, al fietsend, een COPD-patiënt heeft geholpen om in Parijs het wereldduurrecord voor COPD-patiënten op de fiets te vestigen.

Meer aandacht nodig voor het risico op huidkanker bij transplantatiepatiënten

Er is meer aandacht nodig voor het risico op het ontstaan van huidkanker bij transplantatiepatiënten. Daarvoor pleiten onderzoekers van het UMCG.

Stipendium voor onderzoek naar man-vrouwverschillen bij hartfalen

Onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen bij hartfalen van postdoctoraal onderzoeker Laura Meems heeft een stipendium gekregen.

Dr. Van Munster: ‘Regievoering bij multimorbiditeit verbetert zorg voor kwetsbare ouderen’

Het is belangrijk dat de samenwerking tussen artsen en medisch specialisten nog verder verbetert in de zorg voor oudere, multimorbide patiënten. “Je hebt wel een beetje ambitie nodig om hieraan te beginnen.”

Prof. dr. Van der Harst: ‘Sneller hart- en vaatziekten herkennen met digitale tweeling’

Het e-health initiatief MyDigiTwin wil patiënten kennis en tools te geven om op hoger niveau met hun artsen te kunnen overleggen over de eigen gezondheidsdata.

Meiden die ‘aan de pil’ zijn hebben vaker depressieve gevoelens

Zestienjarige meisjes die de anticonceptiepil gebruiken, hebben vaker depressieve klachten dan leeftijdsgenoten die niet aan de pil zijn, zo blijkt uit onderzoek.

Huidtest meet kwetsbaarheid van hart- en vaat­chirur­gische patiën­ten

Met nieuwe biomarkers voor kwetsbaarheid kan het chirurgische risico worden ingeschat van oudere patiënten die vaat- of hartchirurgie nodig hebben. Rosa Smoor verteld over de huidtest: “We zochten naar makkelijkere metingen die al in het ziekenhuis beschikbaar zijn.”

‘Hartziekte en sporten kunnen goed samengaan’

Mensen met een hartziekte die willen gaan of blijven sporten, hebben advies op maat nodig. Dat is het werkgebied van sportcardioloog Harald Jørstad, Hij begeleidt zowel recreatieve sporters als topsporters. “In onze benadering kijken we altijd naar wat wél kan.”

‘Nog lange weg naar gelijke toegang tot nieuwe kankermedicatie’

De toegang tot nieuwe kankergeneesmiddelen verschilt sterk tussen Europese landen. Hoe komt dit, en hoe is dit gelijk te trekken? Onderzoeker Wim van Harten vertelt over de bevindingen. “De farmaceutische industrie heeft een grote invloed op deze verschillen.”

Therapietrouw bij COPD: goede begeleiding is het halve werk

Ellen Ricke ontwikkelde een tool die therapietrouw bij COPD-patiënten voorspelt én geeft advies om therapietrouw te stimuleren. “Het bevorderen van therapietrouw vraagt niet alleen een gedragsverandering van de patiënt, maar ook van de therapeut.”

Glutenvrij dieet niet aan te raden bij endometriose

Er is onvoldoende bewijs dat het eten van gluten van invloed is op endometriose, vonden Fred Brouns en Velja Mijatovic. “Vrouwen met endometriose zoeken vaak naar mogelijke aanvullende oplossingen tegen de aanhoudende klachten, waaronder dieetmaatregelen.”

Er valt wat te kiezen bij een blindedarm­ontsteking

Dat bij een blindedarmontsteking een snelle operatie de enige en beste behandeloptie is, is een achterhaald idee. Antibiotica kunnen bij een ongecompliceerde blindedarmontsteking de operatie uit- of vaak zelfs afstellen, legt onderzoeker Jochem Scheijmans uit.

Herken, erken en behandel chronische vermoeid­heid na kanker

De behandeling van chronische vermoeidheid na kanker kan worden gepersonaliseerd met behulp van een netwerkbenadering, stelt Tom Bootsma. “Het blijft vaak een onzichtbaar probleem waar behandelaars aan voorbij gaan. Veel van hen vinden dat vermoeidheid erbij hoort.”

Zingevingsvragen bij beginnende dementie

Marc Haufe wil meer aandacht voor zingevingsvragen bij mensen met beginnende dementie. Het Diamantmodel helpt zorgverleners in gesprek te gaan met de patiënten. “Mensen raken minder overspoeld door hun emoties, kunnen beter overzien wat er met hen aan de hand is.”

‘Elke millimeter die je kunt sparen, telt’

Hoe langer de plasbuis na een prostatectomie, hoe kleiner de kans op incontinentie, ontdekte Alexander Beulens in een videoanalyse. “Het is vooral belangrijk het stukje plasbuis dat vóór de bekkenbodem ligt, wat langer te houden.”