DOQ

UMCG

Nieuwe observatieschaal helpt pijn herkennen bij mensen met vergevorderde dementie

Observatieschaal PAIC 15 is een nieuw, wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel dat pijn helpt herkennen bij mensen met vergevorderde cognitieve problemen.

Prof. dr. Van Dijk: ‘Op het eerste gezicht mysterieus, maar uiteindelijk logisch verklaarbaar’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Vroeger vonden artsen het ondenkbaar dat er een link zou zijn tussen bepaalde bewegingen en tinnitus. Inmiddels weten we wel beter…

Cardiologen krijgen 3 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar oud medicijn digoxine als nieuwe behandeling hartfalen

Cardiologen krijgen 3 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar het ‘oude’ medicijn digoxine als nieuwe behandeling van hartfalen. Het doel is om aan te tonen dat patiënten met hartfalen die digoxine krijgen, minder vaak een heropname in het ziekenhuis krijgen en minder snel door hun ziekte overlijden.

Postdoc Klooster, Longziekten UMCG: ‘Eénrichtingsventielen bieden ernstig COPD-patiënten betere kwaliteit van leven’

Voor ernstig COPD-patiënten met longemfyseem is met de traditionele middelen doorgaans geen winst te behalen in de kwaliteit van leven. Bronchoscopische longvolume-reductie is voor een deel van deze patiënten een goed alternatief.

Wisselwerking tussen genen en darmbacteriën belangrijk voor risico op hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten komen veel voor, maar over de oorzaken is nog veel onduidelijk. Genetische gevoeligheid speelt een rol, maar ook darmbacteriën kunnen bijdragen aan het risico. Nieuw onderzoek van het UMCG laat voor het eerst zien dat de wisselwerking tussen genen en darmbacteriën belangrijk is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Prof. dr. Van der Sluis over die ene patiënt: ‘Met virtual reality veel meer winst te behalen bij fantoompijn’

Een patiënt die impact heeft. Revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde prof. dr. Van der Sluis vertelt over het snelle effect van virtual reality bij een man met fantoompijn. Door meermaals te oefenen met een fantoomarm, nam de aanhoudende kramp af.

Hoogleraar cardiologie De Boer: ‘Screen bij hartfalen vroegtijdig op darmkanker’

Een hart dat als gevolg van een hartinfarct versleten is en minder goed bloed rondpompt, scheidt stoffen af die tumorgroei stimuleren (en het risico op darmkanker doen toenemen). Dat blijkt uit onderzoek met muismodellen, ondersteund met gegevens uit bevolkingsonderzoek PREVEND.

Neuroloog prof. dr. Van Laar: ‘Onderzoek naar Parkinson is opmaat naar personalized medicine’

De ziekte van Parkinson is ingewikkeld en de uiteenlopende symptomen zijn voor iedereen anders. Grootschalig onderzoek moet het mogelijk maken om behandeling meer op de individuele Parkinsonpatiënt af te stemmen.

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Han Anema vertelt over de kracht van de app. “Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van de planbare operaties bestrijken.”