DOQ

Van helder accountancy

Belasting­plan 2023: dit betekent het voor u

…de gebruikelijkloonregeling voor de werknemer die aanmerkelijkbelanghouder is van een innovatieve startup te vervallen. Dit betekent dat het wettelijk minimumloon dan niet langer is aan te merken als gebruikelijk loon….

Nieuwe box 3-heffing over werkelijk rendement

Het is nog onduidelijk of het kabinet een compensatie gaat bieden aan degenen die geen (of te laat) bezwaar hebben ingediend tegen de onrechtmatige heffing in box 3. Vanaf 2025 denkt het kabinet aan een ‘vermogensaanwasbelasting’.

Regels ‘gebruike­lijk loon’ voor DGA aan­gescherpt

Het kabinet heeft dit voorjaar aangekondigd dat zij voor directeur-grootaandeelhouders van BV’s de regels voor de ‘gebruikelijkloonregeling’ wil aanscherpen. Waar op te letten?

Nog niet geregistreerd als UBO? Regel het snel alsnog!

Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm (waaronder de maatschap) gestart vóór 27 september 2020, waren wettelijk verplicht zich vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Regel dit dan snel alsnog via de website van de Kamer van Koophandel!

Gemengde kosten: wat is fiscaal aftrekbaar?

Niet alle kosten die u maakt voor het uitoefenen van uw praktijk zijn volledig aftrekbaar van uw praktijkinkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogenaamde ‘gemengde kosten’. Wat zijn dit voor kosten en wat is wel/niet aftrekbaar? Van Helder Accountancy licht het toe.

‘Jubelton’ afgeschaft per 1 januari 2024

Het kabinet verlaagt per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling eigen woning, de ‘jubelton’. Per 1 januari 2024 wordt de regeling definitief afgeschaft. De jubelton is dus nog steeds een aantrekkelijke manier om uw kind te helpen investeren in een eigen woning of de hypotheek versneld af te lossen.


Wet DBA: nieuwe model­overeen­komsten voor zelfstandige zorg­profes­sionals

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) waarmee zelfstandige waarnemers te maken hebben, heeft nog geen ‘opvolger’. Beroepsorganisaties in de zorg (waaronder de LHV) hebben hun modelovereenkomst opnieuw voorgelegd aan de Belastingdienst. Deze zijn inmiddels verlengd. De modelovereenkomsten zijn wel op enkele onderdelen aangepast.

UBO-register: wat is het en wanneer moet u zich inschrijven?

Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm, gestart vóór 27 september 2020, zijn wettelijk verplicht zich vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register. Dat roept bij veel praktijkhouders vragen op. Geldt dit voor iedere praktijk? En wat gebeurt er eigenlijk met die gegevens? Van helder Accountancy licht het toe.

Welke eisen stelt de Wet toetreding zorgaanbieders aan u?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Van helder accountancy zet op een rij welke stappen u als vrijgevestigd zorgverlener moet zetten om dit jaar nog aan alle verplichtingen te voldoen.

Belastingrente voorkomen? Vraag voorlopige aanslag aan!

Belasting betalen, het hoort erbij. Maar daar kan ook nog rente bijkomen. Per 1 januari 2022 is de rente voor vennootschappen weer op het oude tarief van 8%! Dit is te voorkomen. Het is dan wel raadzaam om op tijd in actie te komen. Van helder accountancy zet de belangrijkste data en wetenswaardigheden over de belastingrente voor u op een rij.

Fiscaal voordeel pakken? Lees nú de eindejaarstips!

Voor artsen en andere zorgprofessionals zijn er nog vóór het eind van het jaar mogelijkheden om de belastingdruk in de praktijk én privé te verminderen. Lees het in deze 32 eindejaarstips en doe er uw voordeel mee!

Waar op te letten bij een schenking voor de eigen woning van uw kind?

Door prijsstijgingen en aangescherpte hypotheekregels hebben veel starters op de woningmarkt de hulp van ouders nodig bij de aankoop van hun eerste huis. Ouders kunnen bijspringen met het verstrekken van een lening of schenking. Waar moet u op letten bij een schenking aan uw kind?

De lening van de eigen woning: voordeliger in box 3?

De aftrek van (hypotheek)rente voor de eigen woning in box 1 levert steeds minder fiscaal voordeel op. In sommige gevallen kan het zelfs verstandig zijn de hypotheek onder te brengen in box 3. In welke gevallen is dit optie? En hoe is dit te realiseren?

Prinsjesdag – Belastingplan 2022, de belangrijkste wijzigingen

In het Belastingplan 2022 staan voornamelijk kleine wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Met name op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. De belangrijkste wijzigingen voor zorgondernemers op een rij.

Fiscale voordelen van zakelijk rijden voor zorgprofessionals

Welke keuzes voor zakelijk rijden zijn wanneer fiscaal het voordeligst voor artsen en andere zorgprofessionals? Van helder accountancy beantwoordt veelgestelde vragen hierover.

Verhuiskosten: wat kunnen zorgprofessionals daar fiscaal mee?

Artsen, apothekers en andere zorgprofessionals kunnen in een aantal gevallen gebruikmaken van fiscale voordelen als zij voor hun (nieuwe) werk moeten verhuizen. Van helder accountancy voor de zorg licht de voorwaarden toe.

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Han Anema vertelt over de kracht van de app. “Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van de planbare operaties bestrijken.”