DOQ

VUmc

Ontwikkeling therapie alzheimer: ‘science fiction’ omzetten naar ‘science’

Het Brainscapes-project onderzoekt polygenetische aandoeningen in termen van overrepresentatie van geassocieerde genen in bepaalde types hersencellen. “De samenwerking tussen neurochirurgen en basale wetenschappers is hard nodig om meer te weten te komen over celtypen in de hersenen”, zegt neurofysioloog prof. dr. Huib Mansvelder.

Optimalisering CML-behandeling met hulp van bloedspotmethode

De dosering van het medicijn nilotinib bij de behandeling van CML blijkt lager te kunnen door inname te combineren met een maaltijd.

Eerste jaar NIPT voor alle zwangeren: test betrouwbaarder dan verwacht

De NIPT is betrouwbaarder dan op basis van studies werd verwacht. De meerderheid van de zwangeren die kiest voor NIPT wil ook andere bevindingen dan down-, edwards-, en patausyndroom horen.

Onderzoek om bijwerkingen rimpelvullers te voorspellen

Het aantal mensen met bijwerkingen door rimpelvullers neemt toe. Een bepaalde combinatie van HLA-eiwitten blijken een rol te spelen in het immuunsysteem.

Direct dotteren na een acute hartstilstand is niet altijd noodzakelijk

Onmiddellijke hartkatheterisatie en dotteren biedt geen grotere kans op overleven bij gereanimeerde patiënten met een acute hartstilstand die niet veroorzaakt is door een hartinfarct. Dit blijkt uit een studie van Amsterdam UMC samen met 18 Nederlandse ziekenhuizen die dotterbehandelingen uitvoeren.

Hoogleraar neurorevalidatie prof. dr. Kwakkel: ‘Behandeling op maat bij beroerte vraagt om betere prognostiek’

Hoogleraar neurorevalidatie prof. dr. Kwakkel heeft de ONCS Award ontvangen voor zijn bijdrage aan onderzoek naar neurorevalidatie bij patiënten die een beroerte hebben gehad. Hij vertelt over de onderzoeken en over zijn betrokkenheid bij voorspellingsmodellen over terugkeer van arm-handvaardigheden, loopvaardigheid en zelfstandig functioneren na een beroerte.


Cholesterol speelt grotere rol bij ziekte van Alzheimer dan gedacht

…ontdekten dat medicijnen die cholesterol verlaagden in de Alzheimerhersencellen ook de opbouw van schadelijk Tau en Amyloid verhinderden. Bij Alzheimerpatiënten hopen schadelijke eiwitten zoals Amyloïd- en Tau zich op in…

Reumatoloog prof. dr. Van der Horst over genderverschillen: ‘Adam is geen Eva, ook niet als het om reumatologische aandoeningen gaat’

Ook bij reumatische aandoeningen spelen genderverschillen een rol. Zo duurt het bij vrouwen met Bechterew vaak langer voordat medicatie aanslaat dan bij mannen. Prof. dr. Van der Horst wil collega-reumatologen hier meer bewust van maken.

Gynaecoloog i.o. Remko Bosgraaf over die ene patiënt: ‘De HPV-zelfafnametest heeft bij haar mogelijk baarmoederhalskanker voorkomen’

Een patiënt die impact heeft. Gynaecoloog in opleiding Bosgraaf vertelt over een hardwerkende vrouw met drie kinderen die dankzij routineonderzoek met een HPV-zelfafnametest ernstige afwijking aan de baarmoederhals kon voorkomen.

Binnen een jaar bloedtest alzheimer beschikbaar

…zoals bloed en hersenvocht het ziekteproces kunnen aantonen. Nieuwe bloedtest prof. dr. ir. Charlotte Teunissen van het Amsterdam UMC heeft een eerste goed toepasbare bloedtest ontwikkeld om het eiwit amyloid…

Betere diagnose en behandeling van mensen met geheugenproblemen door PET-scan

Het resultaat van de PET-scan leidt voor een kwart van de patiënten die de geheugenpoli bezoeken tot een nieuwe diagnose en/of een ander behandelplan.

Reumatoloog dr. Bultink over hardlopen met reuma: ‘Patiënten willen wat anders dan zwemmen’

Reumapatiënten willen wel eens wat anders dan alleen maar zwemmen. Voor reumatoloog dr. Irene Bultink aanleiding om op verzoek van het Reumafonds een trainingsprogramma hardlopen voor reumapatiënten op te zetten.

Toenemend percentage Nederlandse ouderen met dementie

In 2012 had een 80-jarige in Nederland een hoger risico op blijvende cognitieve achteruitgang (kenmerkend voor dementie) dan een 80-jarige twintig jaar eerder, in 1992. Dit blijkt uit onderzoek.

Hoogleraar neuroradiologie Frederik Barkhof krijgt oeuvreprijs voor MS-onderzoek

Hoogleraar neuroradiologie ontvangt een oeuvreprijs voor zijn innovatieve onderzoek naar het gebruik van MRI bij onderzoek naar multiple sclerose .

Tekort aan signaalstof acetylcholine speelt mogelijk rol bij hallucinaties bij Parkinson

Parkinsonpatiënten met hallucinaties meer cognitieve problemen, zoals een gestoorde aandacht, en meer uitgesproken symptomen van angst, depressie en een verstoorde slaap hebben dan Parkinsonpatiënten zonder hallucinaties.

Ontstekingen bij hart- en vaatziekten: ‘Een aandachtspunt voor álle medisch specialisten’

Er is meer aandacht nodig – van álle medisch specialisten en huisartsen – voor acute ontstekingen en de rol die zij spelen bij hart- en vaatziekten. Zo kan een longontstekingen of een heupoperatie het risico op een hartinfarct schrikbarend vergroten, stelt promotieonderzoek.

Verschillend verloop hartfalen bij kinderen en rond zwangerschap

Hartfalen is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld. Een vorm van hartfalen is gedilateerde cardiomyopathie (DCM), een hartafwijking waarbij het hart groter wordt en de pompfunctie sterk vermindert. Promovenda Ilse Bollen van de afdeling Fysiologie van VUmc deed onderzoek naar DCM bij drie verschillende groepen patiënten bij wie bekend is dat bij hen de ziekte anders verloopt.

Gezamenlijk initiatief voor Huid Medisch Centrum in Amsterdam

Het AMC, VUmc en Centrum Oosterwal hebben gezamenlijk het Huid Medisch Centrum in Amsterdam geopend. Het Huid Medisch Centrum richt zich op de door de huisarts verwezen huidzorg terwijl de academische ziekenhuizen zich uitsluitend gaan toeleggen op hoogcomplexe huidzorg.

Neuropsycholoog Van Maurik: ‘Rekenmodellen maken risico op dementie beter voorspelbaar’

Naar welke kant zal het muntje vallen, vragen neurologen en patiënten zich vaak af. Ongeveer de helft van patiënten met een milde cognitieve stoornis die zich melden op een geheugenpoli krijgt binnen drie jaar dementie. Rekenmodellen kunnen nu vrij specifiek bepalen wie tot de risicogroep behoren.

Hersengebieden raken geïsoleerd bij parkinsonpatiënten met hallucinaties

Patiënten met de ziekte van Parkinson die last hebben van visuele hallucinaties vertonen andere verbindingen op hersenscans dan patiënten zonder hallucinaties.

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”

Screening darmkanker opti­maliseren moeilijk, niet onmogelijk

Tim Kortlever onderzocht manieren om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te optimaliseren met algoritmen. Hij testte verschillende modellen die de Fecaal Immunochemische Test (FIT) combineren met andere factoren.

Nierpatiënten vaak uitgesloten van cardio­vasculair klinisch onderzoek

In onderzoek naar cardiovasculaire medicatie worden nierpatiënten vaak niet geïncludeerd, terwijl zij nu juist wel de mensen zijn die dergelijke medicijnen nodig hebben, vertelt Julia Colombijn. “Het is niet onaannemelijk dat medicatie bij nierpatiënten anders werkt.”

Onderzoekers meten spieront­spanning met magnetische hersen­stimulatie

Een nieuwe techniek om spierontspanning te meten kan bepalen of er sprake is van een onderliggende spierziekte. Joery Molenaar legt uit hoe het werkt. “Deze methode is complementair aan bestaande onderzoeken zoals het EMG, een CK-bepaling en een spierecho.”

Cranberries bij urineweg­infecties effectief, maar niet voor iedereen

Tot voor kort was er weinig degelijk bewijs voor de werkzaamheid van cranberries bij (recidiverende) urineweginfecties. Een onlangs gepubliceerde Cochrane-review toont nu de effectiviteit aan, alhoewel hier kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

De toekomst van robots in de chirurgie

Chirurgische robots gaan de zorg waarschijnlijk ingrijpend veranderen. Maar we moeten zorgen dat die ontwikkeling echt meerwaarde heeft voor de zorg, stelt Maroeska Rovers. “Robots maken de zorg pas goedkoper als die iets anders vervangen, bijvoorbeeld OK-personeel.”

Biosimilars leiden tot drastische besparingen, maar toekomst onzeker

De komst van biosimilars heeft de uitgaven aan biologische geneesmiddelen drastisch laten dalen. Maar blijft het hierdoor in de toekomst interessant om nieuwe biosimilars te ontwikkelen? Anke Lambooij geeft uitleg. “We moeten een kaalslag op de markt zien te voorkomen.”

Hoest blijkt bij meeste tbc-patiënten afwezig: hoe sporen we de ziekte dan op?

Vier op de vijf tuberculosepatiënten hoesten niet hardnekkig, maar zijn waarschijnlijk wel besmettelijk, blijkt uit onderzoek van Frank Cobelens. Hoe kan dat en wat heeft dat voor gevolgen voor de bestrijding van de ziekte wereldwijd én in Nederland?