DOQ

‘Technologische innovaties kunnen goed rolmodelschap niet vervangen in geneeskundeonderwijs’

De dokters van morgen moeten leergierig en kritisch zijn én als rolmodel willen dienen voor generaties na hen. Hoogleraar intra-curriculair onderwijs in de heelkunde Jos van der Hage pleitte in zijn oratie daarom voor inspirerend docentschap en onderwijs in kleine groepen.

Het geneeskundeonderwijs moet meebewegen met de vernieuwing van het artsenvak, vindt hoogleraar intra-curriculair onderwijs in de heelkunde Jos van der Hage. Samen met de vakgroep Anatomie onderzoekt hij daarom het nut van innovaties, zoals augmented reality voor het anatomieonderwijs. “Er wordt al flink mee geëxperimenteerd, maar wij willen uitzoeken of het beter is dan leren uit een boek. En voor welke soort kennis dit een nuttige manier van studeren is.”

Veel contactmomenten tussen studenten en artsen
Maar laten we het kind niet met het badwater weggooien, waarschuwt Van der Hage in zijn oratie. “Technologische innovaties kunnen goed rolmodelschap niet vervangen in het geneeskundeonderwijs.” Zelf leerde hij tijdens zijn opleiding tot oncologisch chirurg ook veel van zijn leermeesters, niet alleen vakinhoudelijk maar ook als mens. Hetzelfde wil hij voor de geneeskundestudenten van nu. “Je kunt niet alleen leren van boeken en computers. Studenten hebben een rolmodel nodig. We moeten het curriculum zo inrichten dat er veel contactmomenten zijn tussen studenten en artsen. Het liefst zou ik elke student willen koppelen aan een medisch specialist.”

Oude garde uitdagen
Onderwijs in kleine groepen werkt volgens Van der Hage het beste. “De jonge garde moet de oude garde kunnen uitdagen en dat werkt niet in een volle collegezaal, maar door studenten apart te nemen. In kleine vaste groepen van vier of vijf studenten is een open dialoog mogelijk en is er voldoende tijd en ruimte voor iedereen om in gesprek te gaan met de docent.” Samen met de studenten en docenten gaat Van der Hage zich inzetten om dit te realiseren voor de geneeskundeopleiding.

Opleiding op maat
Uiteindelijk hoopt de hoogleraar door slim gebruik van technische innovatie en rolmodelschap iedere student op te leiden op de manier die bij hem of haar past. “Stel, we weten dat iemand een minder goed ruimtelijk inzicht heeft. Dan zeggen we niet ‘chirurg worden is niks voor jou’, maar bieden we iemand daar extra training in met bijvoorbeeld augmented reality.”

Bron: LUMC

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx