Therapeutische targets voor hartfalen in kaart gebracht

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
1 april 2022

Een internationale groep onderzoekers identificeerde 44 circulerende eiwitten die geassocieerd waren met het ontstaan van hartfalen. Acht eiwitten leken een causaal verband te hebben. Zeven eiwitten waren druggable en tegen twee eiwitten, waaronder adrenomedulline, zijn inmiddels doelgerichte medicijnen in ontwikkeling.

Het integreren van genomische en proteomische gegevens op populatieniveau door triangulatie van observationele en Mendeliaanse randomisatieanalyses vergemakkelijkt de prioritering van therapeutische doelwitten. Bovendien biedt deze aanpak inzicht in de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan complexe klinische syndromen, zoals hartfalen.

Routekaart van eiwitten

Het is lastig om complexe leeftijdsgebonden ziekte-entiteiten, zoals hartfalen, in modelsystemen te vatten. Deze complexiteit komt ook tot uiting in het feit dat veel nieuwe therapieën in een laat stadium van de klinische ontwikkeling falen. Daarom zijn robuustere benaderingen nodig voor de identificatie en validatie van therapeutische doelwitten voor hartfalen.
Eiwitten zijn vaak de belangrijkste regulatoren van moleculaire routes en zijn het doelwit van verreweg de meeste geneesmiddelen. Het circulerende proteoom omvat eiwitten die afkomstig zijn van bijna alle cellen en weefsels, die actief of passief in de bloedsomloop worden uitgescheiden of die vrijkomen bij het ontstaan van schade en bij de turnover van cellen.

Correlatie of causaal verband

In het onderzoek naar het menselijke circulerende proteoom is een groot aantal circulerende eiwitten geïdentificeerd die geassocieerd zijn met het ontstaa

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel